• Approaches to analyse interactions of climate change, acidification and ozone

   Ierland EC van; Ignaciuk A; Kroeze C; Brink C; Schmieman E; Builtjes P; Roemer M; Mayerhofer P; NOP (Wageningen UniversityTNO-MEPApeldoorn, 2002-02-27)
   Abstract niet beschikbaar
  • Emission reduction of non-CO2 greenhouse gases

   Jager D de; Hendriks; CA; Byers C; Brummelen M van; Petersdorff C; Struker AHM; Blok K; Oonk J; Gerbens S; et al. (EcofysUtrechtTNO-MEPApeldoornLUW-MTWageningen University, 2001-11-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Kwaliteitsbeelden voor transities

   Engelen RFJM; Spakman J; Nagelhout D; Molendijk KGP; Weterings RAPM; LAE (TNO-MEP, 2002-10-11)
   Traditionele (milieu) verkenningen zijn veelal gebaseerd op extrapolatie van trends. Dit resulteert in waarschijnlijke of plausibele toekomstbeelden. In het NMP4 wordt een aantal hardnekkige milieuproblemen opgesomd. Systeemoptimalisaties en technologie-ontwikkeling alleen zijn ontreikend om deze problemen het hoofd te beiden. Transities of systeeminnovaties, waarin technologische, economische, sociaal-culturele en institutionele veranderingen plaatsvinden, zijn nodig om uiteindelijk in een gewenste en duurzame toekomst te geraken. In dit rapport zijn verschillende typen verkenningen beschreven en is gekeken hoe deze ten opzichte van staan. Een van de 10 verschillende projecten (het COOL-project) die is bekeken is nader geanalyseerd. Dit project was een goed voorbeeld van een kwaliteitsbeeld (wenselijke toekomst). Hieruit is de conclusie getrokken dat het instrument 'kwaliteitsbeelden' een goed instrument is voor milieugerichte verkenningen als er sprake is van 1) complexe situaties, 2) diverse meningen en visies, 3) noodzakelijk geachte nieuwe en onverwachte oplossingen en 4) grote onzekerheid (bijvoorbeeld een lange tijdshorizon).