• Activities and Comments of the Dutch WHO Collaborating Centre for the ICIDH, Interim Report

   Halbertsma JMA; Heerkens YF; Hirs WM; de Kleijn-de Vrankrijker MW; van Ravensberg CD; ten Napel HMS; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMBureau Ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO-Preventie en Gezondheid, 1998-09-10)
   Deze informatie is vervallen. Zie: http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf<br> <br>De Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps (ICIDH, Zoetermeer 19932) zal worden herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie en haar Callaborating Centres voor de ICIDH. Het Nederlandse Centrum is in 1989 opgericht. Het heeft een tussentijds verslag opgesteld over het voorstel voor een nieuwe ICIDH dat in juli 1997 is uitgegeven om te worden beproefd. Het opnieuw structureren van de classificatie en het opnieuw bewoorden van haar klassen wordt in een nieuwe titel weergegeven: Internationale classificatie van stoornissen, activiteiten en participatie. Het voorstel en het tussentijds verslag zullen in Nederland in twee vergaderingen worden besproken. Een definitief verslag zal begin 1999 verschijnen.<br>
  • Comments on the ICIDH-2 Beta-1 draft and Results of Field Trials

   Halbertsma JMA; Heerkens YF; Hirs WM; Kleijn-de Vrankrijker MW de; Ravensberg CD van; Napel HMS ten; VTV (Bureau ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO-Preventie en Gezondheid, 1998-12-01)
   De Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps (ICIDH, Zoetermeer 1993) zal worden herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie en haar Collaborating Centres voor de ICIDH. Het Nederlandse Centre is in 1989 opgericht. Het heeft een rapport opgesteld over het voorstel voor een herziene ICIDH dat in juli 1997 is uitgegeven om te worden beproefd in Field Trials. Het opnieuw structureren van de classificatie en het opnieuw bewoorden van haar klassen wordt in een nieuwe titel weergegeven: Internationale classificatie van stoornissen, activiteiten en participatie. Dit geschrift doet verslag van de activiteiten van het Nederlandse Centre tussen juli 1997 en december 1998. Het rapport bevat het Nederlandse commentaar op het voorstel voor een herziene ICIDH en de resultaten van de Field Trials
  • Internationale classificatie van het menselijk functioneren, beta-2 voorstel, volledige versie

   Halbertsma J; Heerkens YF; Hirs WM; Kleijn-de Vrankrijker MW de; Ravensberg CD van; Napel H ten; VTV (Bureau Ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO-Preventie en Gezondheid, 1999-12-31)
   De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuwe versie van de Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps (ICIDH) uitgebracht voor proefgebruik onder de titel International Classification of Functioning and Disability (het Beta-2 voorstel voor de ICIDH-2). Dit rapport bevat de Nederlandse vertaling van het Beta-2 voorstel onder de titel Internationale classificatie van het menselijk functioneren.