• Probabilistic assessment factors for human health risk assessment - A practical guide

      Vermeire T; Pieters M; Rennen M; Bos P; CSR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMTNO-Voeding ATRA, 2001-06-29)
      Dit rapport is een practische gids voor de toepassing van probabilistische verdelingen van default assessment factoren in risicobeoordelingen voor de mens. RIVM en TNO ontwikkelden het gebruik van probabilistische assessment factoren als eerste stap naar nationale en internaitonale harmonisatie. Er was overeenstemming over de aard van de verdelingen van verschillende humane assessment factoren. De voorgestelde verdelingen zullen worden toegepast in RIVM- en TNO-risicobeoordelingen van nieuwe en bestaande stoffen en bestrijdingsmiddelen. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is toegevoegd.<br>