• Climate Change and Vector-Borne Diseases. A global and site-specific assessment

   Nijhof S; Koenraadt S; Takker W; Githeko A; Martens P; Vries P de; Schneider P; Kovats S; NOP (International Centre for Integrative StudiesMaastricht UniversityThe NetherlandsKenia Institute for Medical ResearchKisumuKenyaLaboratory of EntomologyWageningen UniversityThe NetherlandsLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLondonUnited KingdomInternational Centre for Insect Physiology and Ecology (ICIPE)NairobiKenya, 2001-10-26)
   Abstract niet beschikbaar
  • Ecological risk assessment of contaminated land - Decision support for site specific investigations

   Jensen J; Mesman M; Bierkens J; Loibner A; Rutgers M; Bogolte T; Celis R; Dirven-van Breemen EM; Erlacher E; Ehlers C; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMNational Environmental Research Institute (NERI)SilkeborgDenmarkFlemish Institute for Technological Research (VITO)Centre of Expertise Integrated Environmental SolutionsMolBelgiumUniversity of Natural Resources and Applied Life SciencesViennaDepartment for Agrobiotechnology(IFA-Tulln)Institute for Environmental BiotechnologyTullnAustriaInstitute for Natural Resources and Agrobiology of Seville (CSIC)SevillaSpainNorwegian Institute for Agricultural and Environmental ResearchSoil and Environment Division4sNorwayWRc plcNational Centre for Environmental Toxicology (NCET)SwindonUnited KingdomUtrecht UniversityInstitute for Risk Assessment Sciences (IRAS)UtrechtThe Netherlands, 2006-05-31)
   Dit boek is het product van het door de EU-gefinancierde onderzoeksproject LIBERATION. Dit project had als doel het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het duurzaam omgaan met verontreinigde bodem, met speciale aandacht voor organische stoffen. Het doel van het boek is om ondersteuning te bieden aan risicobeoordelaars en bodembeheerders bij hun besluitvorming over verontreinigde bodems. Het BOS is gebaseerd op een gelaagde aanpak en is onderverdeeld in drie stappen: - Stap 1. Beschrijving van de locatie en het bodemgebruik. - Stap 2. Bepalen van de ecologische aspecten. - Stap 3. Locatiespecifieke beoordeling (de Triade): Laag 1. Eenvoudige verkenning Laag 2. Uitgebreide verkenning Laag 3. Gedetailleerde beoordeling Laag 4. Volledige beoordeling. Elke van de lagen is gebaseerd op meervoudige bewijsvoering waarbij drie sporen van bewijs, namelijk Chemie, Toxicologie en Ecologie, worden gecombineerd. Het boek bevat bruikbare lijsten van technieken en gereedschappen die bruikbaar zijn voor de diverse sporen en lagen. Het boek heeft op een systematische wijze methodes om biobeschikbaarheid van verontreinigde bodem te bepalen, opgenomen in de ecologische risicobeoordeling. Hoewel de meeste methoden nog relatief nieuw zijn en daarnaast ook nog niet volledig gevalideerd en het nog een grote uitdaging is om alle onderliggende processen te begrijpen. Is er desondanks de hoop dat dit boek oproept tot discussie, verdere ontwikkeling van gereedschappen en bovenal stimuleert om meer praktische ervaring op te doen met locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling.
  • Effect of climate change on the hydrology of the river Meuse

   Wit M de; Warmerdam P; Torfs P; Uijlenhoet R; Roelin E; Cheymol A; Deursen W van; Walsum P van; Ververs M; Kwadijk J; et al. (Wageningen UniversityKMIBrusselsCarthago ConsultancyThe NetherlandsAlterraThe NetherlandsWL DelftRIZAArnhem, 2001-11-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Experiences with a dialogue process between policy makers and global modellers

   Daalen CE van; Thissen WAH; Berk MM; NOP (Delft Unversity of TechnologyFaculty of TechnologyPolicy and ManagementDelftThe Netherlands, 1998-12-30)
   Abstract niet beschikbaar
  • Globalisation, International Transport and the Global Environment (GITAGE)

   Nijkamp P; NOP (Amsterdam UniverstityAmsterdamThe Netherlands, 2001-10-26)
   Abstract niet beschikbaar
  • Impact of UV-B irradiation on resistance to infectious diseases and efficacy of vaccination

   van Loveren H; de Gruijl FR; Bouwes-Bavinck JN; Termorshuizen F; Sleijffers A; Slapper H; Kelfkens G; Garssen J; NOP; LPI; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMUtrecht UniversityThe NetherlandsLeiden UniversityThe Netherlands, 2001-10-26)
   Recent studies on the immunosuppressive effects of UVR and the related resistance to infections in humans are presented. The waveband dependency of trans-to-cis isomerisation of urocanic acid in the stratum corneum and the role of DNA damage in UVR-induced erythema and immunosuppression were investigated to further elucidate the underlying mechanisms. Furthermore, human experimental studies on UVR-induced immunomodulation were performed. It appeared that the doses needed to suppress various immune parameters in humans (e.g. NK-activity, contact hypersensitivity) were higher than those needed in experiments in rodents. Still, extrapolation of experimental animal data to the human situation showed that UVR may impair the resistance to different systemic infections at relevant outdoor doses. In observational human studies we aimed to substantiate the relevance of UVR for infections in humans. It was shown that sunny season was associated with a slightly retarded but clinically non-relevant antibody response to hepatitis B vaccination. Furthermore, sunny season appeared to be associated with a small decline in the number of CD4+ T-helper cells in a cohort of HIV infected persons and a higher recurrence of herpes simplex and herpes zoster in a cohort of renal transplant recipients. However, in a study among young children a higher exposure to solar UVR was associated with a lower occurrence of upper respiratory tract symptoms. As disentangling the effects of UVR from other relevant factors is often impossible in observational studies, concise quantitative risk estimations for the human situation cannot be given at present.<br>
  • International Carbon Accounting of Harvested Wood Products: Evaluation of two models for the quantification of wood products related emissions and removals

   Sikkema R; Schelhaas MJ; Nabuurs GJ; NOP (Alterra WageningenForm ecology consultants HattemThe Netherlands, 2002-10-07)
   Abstract niet beschikbaar
  • Modulation of Sociotechnical Change as Climate Change Challange

   Arentsen MJ; Eberg JW; NOP (Twente University EnschedeThe Netherlands, 2001-12-24)
   Abstract niet beschikbaar
  • Not to Sink: Bringing the Tropical Fores into the Climate and Other Global Conventions, without Needing the &apos;Sink&apos; concept

   Groot WT de; Sielhorst SID; NOP (Leiden UniversityThe Netherlands, 2001-12-24)
   Abstract niet beschikbaar
  • Ocean-climate variability and sea level in the North Atlantic region since AD 0

   Plassche O van de; Edwards RJ; Wright AJ; Weber SL; Schrier G van der; Drijfhout SS; Gehrels WR; NOP (Vrije Universiteit amsterdamThe NetherlandsKNMI De BiltThe NetherlandsUniversity of Plymouth United Kingdom, 2002-01-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Representation of the seasonal hydrological cycle in climate and weather prediction models in West Europe

   Dolman AJ; Soet M; Ronda RJ; Hurk BJJM van den; Stricker JNM; Feddes RA; Bruin HAR de; Holtslag AAM; NOP (AlterraWageningen UniversityThe NetherlandsKNMIBilthovenThe Netherlands, 2001-11-19)
   Abstract niet beschikbaar
  • Risks related to the use of eHealth technologies : An exploratory study

   Ossebaard HC; de Bruijn ACP; van Gemert-Pijnen JEWC; Geertsma RE; GMT; vgc (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMInstitute for Governance and Innovation studiesCenter for eHealth Research and Disease ManagementUniversity of TwenteEnschedeThe Netherlands, 2013-04-15)
   Voor de risico's van eHealth-technologie is meer aandacht nodig. In de media, vakbladen, en wetenschappelijke tijdschriften is een overvloed aan informatie beschikbaar over de mogelijkheden van (mobiele) informatie- en communicatietechnologieën in de zorg. Voorbeelden zijn het 'op afstand' monitoren van diabetes in de thuiszorg, internethulp bij depressie, of digitale ondersteuning (PDA) bij stoppen met roken. Er is echter weinig bekend over de risico's van dergelijke technologieën. Als aanvulling op bestaande, veelal positieve, eHealth-evaluaties zouden de risico's daarom structureel en stelselmatig in kaart moeten worden gebracht. Dat is een voorwaarde om eHealth-technologie succesvol en veilig te kunnen gebruiken. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een verkennend literatuuronderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Voorbeelden van risico's In de wetenschappelijke literatuur zijn geen systematische studies (randomized controlled trials) gevonden die risico's van eHealth-technologie als hoofdonderwerp hebben. Wèl worden talloze, onbedoelde gevolgen van het gebruik van eHealth gemeld die raken aan de patiëntveiligheid of aan de kwaliteit van zorg. Risico's doen zich voor bij de gebruiker (patiënt), de technologie zelf en de organisatie die eHealth inzet. Voor de patiënt gaat het om gebruiksonvriendelijke technologie, onnadenkend gebruik ervan of beperkte toegang ertoe. Patiënten kunnen hierdoor vastlopen, gedemotiveerd raken of de therapie staken. Hierdoor kan de behandeling niet het beoogde effect hebben of de klacht zelfs verergeren. Bij de technologie komen de risico's vooral voort uit slecht functionerende apparaten. Op organisatieniveau ontstaan risico's wanneer eHealth onvoldoende is ingebed in het zorgproces. De aangetroffen bewijzen voor de risico's zijn hoofdzakelijk anecdotisch van aard. Over de omvang ervan is weinig bekend. Zowel onderzoek van online 'grijze' bronnen, zoals databases en websites, als gezaghebbende publicaties laten deze uitkomsten zien. Risicomanagement en meldsysteem Omdat in Nederland steeds meer eHealth-technologie wordt gebruikt, is het belangrijk dat in de gezondheidszorg bestaande procedures voor risicomanagement ook voor eHealth worden ingezet. Een betrouwbaar systeem waar incidenten structureel kunnen worden gemeld, geïdentificeerd, gedocumenteerd en gemonitord zou daarbij helpen.
  • Sources, Regional Scaling and Validation of Methane Emissions from the Netherlands and Northwest Europe

   Berdowski JJM; Draaijers GPJ; Janssen LHJM; Hollander JCTh; Loon M van; Roemer MGM; Vermeulen AT; Vosbeek M; Visser H; NOP (TNOApeldoornThe NetherlandsECNPettenThe NetherlandsKEMAArnhemThe Netherlands, 2001-11-19)
   Abstract niet beschikbaar
  • Uncertainty assessment of the IMAGE/TIMER B1 CO2 emissions scenario, using the NUSAP method

   Sluijs JP; Potting J; Risbey J; Vuuren D van; Vries B de; Beusen A; Quintana SC; Funtowicz S; Heuberger P; Kloprogge P; et al. (Utrecht UniversityThe NetherlandsKnowledge Assessment Methodologies (KAM)Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)European Commission - Joint Research Centre (EC-JRC)The Research Method ConsultancyLondonUnited KingdomFree University of AmsterdamThe Netherlands, 2002-05-15)
   Abstract niet beschikbaar