• Applicability of NOAA-AVHRR 1-km data for land cover based environmental monitoring in Europe Final report part 1

   Muecher CA; Veldkamp JG; Katwijk VF van; Nieuwenhuis GJA; Velde RJ van de; LBG; DLO Winand Staring Centrum; Geodan BV (DLO-Winand Staring CentrumWageningen (SC-DLO)Geodan, 1996-12-31)
   Het belangrijkste doel van de uitgevoerde studie was om uit te vinden of multi- spectrale en multi-temporele classificatie van AVHRR-satelliet-gegevens een operationele methode op zou kunnen leveren om een pan-Europees landbedekkingsbestand op een schaal van 1 kilometer af te leiden. De classificatietechniek is toegepast op een groot gebied dat Frankrijk en buurgebieden omvat. De belangrijkste conclusies: besluitregels moeten ontwikkeld worden die zowel multi-temporele composieten als multi- spectrale gegevens benutten ; de huidige classificatiemethode laat alleen het afleiden van de belangrijkste landbedekkingsklassen toe ; vanwege het 'mengpixel'-probleem kan de inhoud van een AVHRR- landbedekkingsklasse substantieel verschillen door Europa heen ; de belangrijkste voordelen van een uit AVHRR afgeleid landbedekkingsbestand voor milieumonitoring op Europese schaal zijn het grote ruimtelijke detail en de consistente kwaliteit. Het belangrijkste nadeel is het ontbreken zoals specifieke klassen and permanente gewassen, welke laatste zeer belangrijk is voor de berekening van pesticide- belastingen van de grond.
  • Mapping land cover for environmental monitoring on a European scale. Pilot project for the applicability of NOAA-AVHRR HRPT data

   Mucher CA; Velde RJ van de; Nieuwenhuis GJA; LBG; DLO Winand Staring Centrum (DLO-Winand Staring CentrumWageningen (SC-DLO), 1994-12-31)
   De toepasbaarheid van NOAA- AVHRR HRPT-satelliet-gegevens voor het in kaart brengen van landbedekkingsklassen op continentale schaal voor milieumonitoring is onderzocht. De doelstellingen waren het beoordelen van de mogelijkheid een methode te ontwikkelen ten behoeve van het opzetten van een geo- gerefereerd Europees landbedekkingsbestand, en om de ruimtelijke nauwkeurigheid van de '10 Minutes pan- European Land Use Database' te evalueren en te verbeteren. Deze nauwkeurigheid voor Nederland van de '10 Minutes pan-European Land Use Database' is lager dan die van het uit NOAA-AVHRR afgeleide bestand. Het ruimtelijk patroon van de nitraatgift, afgeleid met behulp van het NOAA-AVHRR bestand, is meer gedetailleerd dan dat, afgeleid met behulp van het '10 Minutes'-bestand. Gezien de resultaten van deze studie kan geconcludeerd worden dat NOAA-gegevens een waardevolle bron voor het landbedekkingsbestand zijn.