• Approaches to analyse interactions of climate change, acidification and ozone

   Ierland EC van; Ignaciuk A; Kroeze C; Brink C; Schmieman E; Builtjes P; Roemer M; Mayerhofer P; NOP (Wageningen UniversityTNO-MEPApeldoorn, 2002-02-27)
   Abstract niet beschikbaar
  • Assessment of a GM-crop impact on soil systems using the DNA barcode-based tool for nematode community analysis

   Vonk JA; Mulder C; Vervoort MTW; Brolsma KM; Posthuma L; de Goede RGM; LER (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMWageningen University, 2012-11-19)
   Het RIVM heeft met de Universiteit Wageningen (WUR) een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de bodem nauwkeuriger kan worden vastgesteld, de zogeheten nematode DNA-barcode tool. Deze moleculaire methode levert sneller gedetailleerdere informatie over verstoringen van een goede bodemkwaliteit en wat daarvan de oorzaak kan zijn. Dit is mogelijk doordat deze nieuwe informatie vervolgens wordt gecombineerd met gegevens over het totale proces waarmee gewassen worden verbouwd. Voorbeelden zijn het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en effecten op de bodem van landbouwtechnieken als ploegen en bemesten. Op deze wijze ontstaat een beter beeld van de invloeden op de bodemkwaliteit van landbouwpraktijken, zoals genetisch gemodificeerde (GM) gewassen. Met de nieuwe methode wordt het DNA van aaltjes met een speciale techniek vastgesteld (kwantitatieve PCR), waarmee zowel de soorten als de aantallen in de bodem worden bepaald. De aaltjespopulatie weerspiegelt namelijk belangrijke processen in de bodem waaraan de kwaliteit kan worden ontleend. Voorbeelden daarvan zijn de vruchtbaarheid en de mate waarin organisch materiaal wordt afgebroken. De DNA-barcode tool is een aanvulling op de tijdrovende klassieke techniek, waarmee de aaltjespopulatie met behulp van microscopisch onderzoek in kaart wordt gebracht. De methode is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Door de bevolkingsgroei is wereldwijd een hogere voedselproductie nodig waarvoor meer landbouwoppervlakten nodig zijn die meer gewassen opbrengen. Niet iedere techniek om een dergelijke toename te realiseren, zoals GM-gewassen, lijkt veilig voor het milieu. Zo kan de vruchtbaarheid van de bodem worden aangetast. Het is daarom van belang om mogelijke negatieve effecten van nieuwe landbouwvormen te evalueren. Ook in een breder, Europees kader is er meer aandacht voor het belang van bodembeheer en vitale ecosystemen in de bodem, oftewel de kwaliteit van de bodem. Een voorbeeld daarvan is de 'Common Agricultural Policy' die de Europese Unie uitdraagt.
  • Climate Change and Vector-Borne Diseases. A global and site-specific assessment

   Nijhof S; Koenraadt S; Takker W; Githeko A; Martens P; Vries P de; Schneider P; Kovats S; NOP (International Centre for Integrative StudiesMaastricht UniversityThe NetherlandsKenia Institute for Medical ResearchKisumuKenyaLaboratory of EntomologyWageningen UniversityThe NetherlandsLondon School of Hygiene and Tropical MedicineLondonUnited KingdomInternational Centre for Insect Physiology and Ecology (ICIPE)NairobiKenya, 2001-10-26)
   Abstract niet beschikbaar
  • Climate OptiOns for the Long term (COOL)-Synthesis Report

   Berk M; Hisschemoller M; Hordijk L; Metz B; Mol APJ; Tuinstra W; NOP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMWageningen UniversityEnvironmental Policy GroupFree University of AmsterdamInstitute for environmental Studies, 2002-12-23)
   The aim of the COOL project was to develop strategic notions how drastic reductions of GHG emissions in the Netherlands can be achieved in the long term, in an European and global context, using a method of participatory integrated assessment. The project brought together in a dialogue setting scientists, policy makers and stakeholders representing different groups and different interests in society. Experiences and insights from different groups were thus available for the process. In the dialogue, which was set up as a series of workshops, long term policy options for significant greenhouse gas emissions reductions and their feasibility have been analysed. As Dutch climate policy is dependent on international policy developments, the COOL-project incorporated next to the national Dutch level, also a dialogue on the European and on the global level.<br>
  • Climate OptiOns for the Long-term (COOL) - European Dialogue

   Andersson M; Tuinstra W; Mol APJ (Wageningen UniversityEnvironmental Policy Group, 2002-12-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Climate OptiOns for the Long-term (COOL) Evaluating the Dialogues

   Hisschemoller M; Mol APJ (eds); NOP (Free University of AmsterdamInstitute for Environmental StudiesWageningen UniversityEnvironmental Policy Group, 2002-12-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Effect of climate change on the hydrology of the river Meuse

   Wit M de; Warmerdam P; Torfs P; Uijlenhoet R; Roelin E; Cheymol A; Deursen W van; Walsum P van; Ververs M; Kwadijk J; et al. (Wageningen UniversityKMIBrusselsCarthago ConsultancyThe NetherlandsAlterraThe NetherlandsWL DelftRIZAArnhem, 2001-11-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Emission reduction of non-CO2 greenhouse gases

   Jager D de; Hendriks; CA; Byers C; Brummelen M van; Petersdorff C; Struker AHM; Blok K; Oonk J; Gerbens S; et al. (EcofysUtrechtTNO-MEPApeldoornLUW-MTWageningen University, 2001-11-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Land Use, Climate and Biogeochemical Cycles: Feedbacks and Options for Emission Reduction

   Hutjes RWA; Dolman AJ; Nabuurs GJ; Schelhaas MJ; Maat HW ter; Kabat P; Moors E; Huygen J; Haarsma R; Ronda R; et al. (AlterraKNMIWageningen UniversityPlant Research InternationalIVM, 2002-03-01)
   Abstract niet beschikbaar
  • Long-term effects of climate change on biodiversity and ecosystem processes

   Oene H van; Ellis WN; Heijmans MMPD; Mauquoy D; Tamis WLM; Vliet AJH; Berendse F; Geel B van; Meijden R van der; Ulenberg SA; et al. (Wageningen UniversityTinea FoundationIBEDAmsterdam UniversityResearch Group PalynologyIBEDAmsterdam UniversityPCNE Leiden UniversityEnvironmental Systems Analysis GroupWageningen UniversityDepartment of EntomologyIBEDAmsterdam UniversityNationaal Herbarium NederlandUniversiteit Leiden, 2002-03-01)
   Abstract niet beschikbaar
  • Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine : Appendix report of project completion report

   Fraters B; Kovar K; de Jong S; Bartholomeus V; Grekov V; Panasenko V; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMUniversity of UtrechtWageningen UniversityCenterderzhrodyuchist, 2012-12-06)
   Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680271001 Alleen digitaal beschikbaar Dit rapport is het bijlagenrapport behorende bij het afsluitende projectrapport met de titel 'Monitoring van bodemkwaliteit en vegetatie in de Oekraïne met gebruik van aardobservatiegegevens. Afsluitend projectrapport.' Met RIVM rapport nummer 680271001. Het bijlagenrapport bevat een afdruk van de sheets van de in totaal 32 presentaties van Nederlandse en Oekraïense experts die zijn gepresenteerd tijdens de drie projectmissies die hebben plaatsgevonden in 2011. Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680271001
  • Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine : Project completion report

   Fraters B; Kovar K; de Jong S; Bartholomeus V; Grekov V; Panasenko V; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMUniversity of UtrechtWageningen UniversityCenterderzhrodyuchist, 2012-12-06)
   Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A Alleen digitaal beschikbaar Oekraïne heeft te kampen met wind- en watererosie, die de vruchtbare maar ook kwetsbare lössgronden bedreigen. Aardobservatie en geografische informatiesystemen (GIS) bieden de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten grote bodemoppervlakten te monitoren. Met deze middelen kan worden vastgesteld welke gebieden door erosie worden bedreigd. Daarnaast zijn ze geschikt om de effecten van maatregelen tegen erosie te monitoren. Op deze manier is de noodzakelijke bodemmonitoring minder afhankelijk van kostbare grondstations. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM in samenwerking met diverse Nederlandse en Oekraïense deskundigen heeft uitgevoerd in opdracht van AgentschapNL. Toenemende behoeften en afnemende budgetten Het onderzoek is ingesteld vanwege de afnemende budgetten van het Oekraïense Staatsinstituut voor Bodemvruchtbaarheid en Productkwaliteit Centerderzhrodyuchist. Dit instituut is verantwoordelijk voor zowel de monitoring van bodemkwaliteit als voor bodemvruchtbaarheidanalysen en bemestingsadvies. Om voldoende voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen, neemt de behoefte aan gedetailleerde monitoring en informatieverzameling juist toe. Bestaande informatie veiligstellen Behalve voorstellen voor alternatieve monitoringssystemen, is uitgezocht hoe data over bodemgegevens van de Oekraïne het beste kunnen worden gedigitaliseerd. De vele kaarten, laboratoriumanalyses, veldwaarnemingen enzovoort, waar het land over beschikt zijn voornamelijk op papier vastgelegd. Voor trendanalyses is het van belang deze gegevens veilig te stellen en digitaal beschikbaar te hebben. De infrastructuur van het 'Global Soil Data Mapping'- project blijkt hiervoor een geschikt en kosteffectief instrument. Uitbreiding van het landbouwareaal Ten slotte is een start gemaakt met onderzoek waarbij wordt gekeken of met een betaalbare techniek de mate van verontreiniging kan worden beoordeeld van de landbouwgrond die 25 jaar geleden verloren is gegaan door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl. Naar verwachting is de verontreiniging dermate sterk verminderd dat in bepaalde gebieden de bodem weer kan worden ingezet om agrarische gewassen te verbouwen. Dit onderzoek wordt door de Oekraïense experts voortgezet buiten het kader van dit project. Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A
  • Representation of the seasonal hydrological cycle in climate and weather prediction models in West Europe

   Dolman AJ; Soet M; Ronda RJ; Hurk BJJM van den; Stricker JNM; Feddes RA; Bruin HAR de; Holtslag AAM; NOP (AlterraWageningen UniversityThe NetherlandsKNMIBilthovenThe Netherlands, 2001-11-19)
   Abstract niet beschikbaar