• Het 131-I-gehalte van het rioolwater in Utrecht

   Mattern; F.C.M. (1984-03-26)
   Abstract not available
  • The 18th EURL-Salmonella workshop : 30 may 2013, St. Malo, France

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2014-03-27)
   This report contains the summaries of the presentations of the 18th annual workshop for the National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella, held in St. Malo, France on 30 May 2013. The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important yearly item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organized by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRL laboratories. Another yearly item is the presentation of the most recent European summary report on Zoonoses by the European Food Safety Authority (EFSA). This latter report gives an overview on the number and types of zoonotic micro-organisms that were causing health problems in Europe in 2011. For several years, the number of health problems caused by Salmonella has been decreasing, but in 2011 it was still the second most significant cause, after Campylobacter, of zoonotic diseases in Europe. Other presentations give information on the molecular typing databases which are built by EFSA and by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The database of EFSA is intended for the storage of molecular typing data of pathogens isolated from food, animal feed or animals. The one of ECDC will contain information gathered from pathogens isolated from humans. Each strain has its unique molecular typing pattern. The molecular typing data in both databases can be useful for comparing strains from different sources. This knowledge can contribute to find the source of a European or national foodborne outbreak. The workshop was organized by the EURL-Salmonella and is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.
  • 19-Nortestosterone in urine of slaughtered cattle illegally injected with anabolic preparations

   Jansen EHJM; van den Berg RH; Enkelaar-Willemsen C; van Blitterswijk H; Stekelenburg P; Both-Miedema R; Stephany RW (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-02-28)
   In deze studie is het urinaire 19-nortestosteron (NT) gehalte van met NT behandelde dieren vergeleken met de hoeveelheid resterend NT in de toedieningsplaats. Er zijn in totaal 136 dieren onderzocht, hoofdzakelijk kalveren, verdeeld over drie groepen. Geconcludeerd wordt dat er geen correlatie te vinden is tussen het urinaire NT-gehalte en de hoeveelheid NT restant in de toedieningsplaats. Tevens werd aangetoond dat indien de monsters urine van deze dieren in een keuringsprogramma onderzocht zouden zijn via een combinatie van hoge druk vloeistofchromatografie en radioimmunochemisch onderzoek (HPLC- RIA), er afhankelijk van de keuze van de beslissingsgrens voor voortgezet bevestigingsonderzoek een zeer groot aantal (70-90%) fout- negatieve resultaten zouden zijn verkregen.<br>
  • 1992 Quadrennial Ozone Symposium. Nieuwe inzichten in ozonvorming en ozonafbraak in de vrije atmosfeer

   Woerd HJ van der; Beck JP; Krol MS (1992-10-31)
   This report summarises the main results presented during the most recent "Quadrennial Ozone Symposium", held in Charlottesville, Virginia, USA.At the symposium the knowledge on production, loss and transport of ozone in troposphere and stratosphere were highlighted. In the lower troposphere in the Northern Hemisphere ozone is increasing by 1 percent per year. Key questions are how this increase is connected with emissions of NOx, VOC, CH4, and CO, and the role of biomass burning in the tropics. Ozone is decreasing at a rate of 0.5 to 1.5% per year in the stratosphere. The research here is concentrated on the ozone loss in the Arctic regions and heterogeneous reactions on polar stratospheric clouds, background sulphate aerosols and the Pinatubo aerosols.
  • The 1996 RIVM Catalogue of International Datasets

   Woerden JW van; Diederiks J; Klein Goldewijk K; CIM (1997-06-30)
   RIVM's involvement in integrated environmental assessment, reporting and forecasting has brought about the development of a comprehensive information infrastructure. Over the last few years, this has resulted in a collection of information systems for the acquisition, processing, distribution and presentation of environmental information. These systems operate mainly within RIVM, although the collaboration with external partners, which continues both nationally and internationally, justifies the need to review data and information policies. Data access and harmonisation are further promoted in print-outs of data sets on global and regional research activities, published yearly as RIVM's Catalogue of International Data Sets. These will be discussed in the 1996 catalogue.
  • The 19th EURL-Salmonella workshop : 26 and 27 May 2014, Zaandam, the Netherlands

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2014-12-18)
   The RIVM has summarised the presentations of the 19th annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (26 and 27 May 2014). The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important yearly item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRLs. Detailed information on the results per ring trial is provided in separate RIVM reports. Campylobacter and Salmonella still the most important zoonoses Another yearly item is the presentation of the most recent European summary report on zoonoses by the European Food Safety Authority (EFSA). The 2014 report gives an overview of the number and types of zoonotic micro-organisms that were causing health problems in Europe in 2012. For several years, the number of health problems caused by Salmonella has been decreasing, but in 2012 it was still the second most significant cause, after Campylobacter, of zoonotic diseases in Europe. Molecular typing of increasing importance Other presentations give information on new techniques to show the type of Salmonella present in food or animals. Several laboratories are now using molecular techniques, based on detection of DNA of the micro-organism. Each strain has a unique molecular typing pattern. This information is important to show whether a Salmonella type found in humans is similar to one found in food or animals. The workshop is organised by the EURL-Salmonella. This EURL is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.
  • The 20th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2017) : Detection of Salmonella in chicken faeces

   Pol-Hofstad IE; Mooijman KA; Z&O; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2018-05-28)
   Dit rapport bevat een erratum d.d. 17-7-2018 na pagina 34. In maart 2017 vond het twintigste EURL-Salmonella ringonderzoek naar Salmonella plaats. Deze jaarlijkse kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het aantonen van Salmonella in dierlijke mest. Resultaten. Alle deelnemers waren in staat om Salmonella op te sporen in de kunstmatig besmette kippenmestmonsters. Ook hebben de laboratoria de meegestuurde controlemonsters correct geanalyseerd. Eén laboratorium heeft een fout gemaakt met het labelen van de monsters en heeft daardoor de twee controlemonsters verwisseld. Hiervoor kreeg dit laboratorium een matige score. Bijna alle laboratoria konden de monsters waar geen Salmonella aan was toegevoegd (blanco) als zodanig opsporen. Eén laboratorium vond echter Salmonella in drie van de zes blanco monsters en scoorde daardoor een onvoldoende. Deelnemers. In totaal hebben 36 NRL's deelgenomen: 29 NRL's van 28 lidstaten in de EU, zes NRL's uit kandidaat-landen voor het EU-lidmaatschap of landen van de European Free Trade Association (EFTA) en één niet-Europees NRL dat op verzoek van de Europese Commissie is toegevoegd (Israël). Het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa. Werkwijze. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met daarin de monsters met kippenmest. De kippenmest is op het EURL-laboratorium besmet met de Salmonella-bacterie in twee concentraties (hoog en laag). Ook zijn er onbesmette blanco monsters meegestuurd. De laboratoria dienden de monsters te analyseren volgens de internationaal voorgeschreven methode op de aanwezigheid van Salmonella.
  • The 20th EURL-Salmonella workshop : 28 and 29 May 2015, Berlin, Germany

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2015-02-08)
   In this report, the RIVM presents a summary of the presentations given at the 20th annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (28 and 29 May 2015). The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRL laboratories. Detailed information on the results per ring trial is described in separate RIVM-reports. New techniques more important Several presentations provide information on the use of new techniques to show similarities between different Salmonella strains. These are often molecular techniques, analysing the DNA of the bacterium. These techniques are often used to trace the pathogen in food, animals or humans, as each strain has its own unique molecular typing pattern. A database for unique molecular typing results The European Food Safety Authority (EFSA) presented their pilot database in which molecular typing results of Salmonella can be stored. This will make it possible to check whether a specific strain is found in different countries and products. NRLs present their activities In four presentations information is given of the activities performed by the NRLs for Salmonella of Northern-Ireland, Portugal, Spain and the Slovak Republic. The annual workshop is organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.
  • The 21st EURL-Salmonella workshop : 9 June 2016, Saint Malo, France

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2016-12-15)
   This report contains a summary of the presentations given at the 21st annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (9 June 2016). The aim of the workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). Annual ring trials A recurring item at the workshops is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL. These ring trials give information on the quality of the NRL laboratories tested. The 2015 trial showed that all NRLs were able to detect Salmonella in whole liquid egg. Detailed information on the results per ring trial is given in separate RIVM-reports. Molecular techniques Several presentations provided information on the use of molecular techniques for Salmonella typing. These techniques analyse the DNA of the bacterium, and are often used to trace pathogens in food, animals or humans. Each strain has its own unique molecular typing pattern. Storage of molecular typing results The European Food Safety Authority (EFSA) presented a database for storage of the molecular Salmonella typing results. This database has been available since early 2016 and will make it possible to check whether a specific strain is found in different countries and products. The annual workshop is organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.
  • The 22nd EURL-Salmonella workshop : 29 and 30 May 2017, Zaandam, the Netherlands

   Mooijman KA; VDL; Z&O (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2018-06-15)
   This report gives a summary of the presentations held at the 22nd annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (29-30 May 2017). The aim of the workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). Annual ring trials A recurring item at the workshops is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL. These ring trials give information on the quality of the NRL laboratories tested. The NRLs had high scores in the 2016 studies. Detailed information on the results per ring trial is available in separate RIVM-reports. Outbreaks In some presentations, a number of outbreaks were reported, where a large number of people became ill due to Salmonella. It is often hard to detect the source of an outbreak, however, the source of a specific outbreak involving many people in several European Member States could be identified: Polish eggs contaminated with Salmonella. Methods Other presentations were held on the standardisation and harmonisation of methods, e.g. for testing food products on the presence of Salmonella. In this way, agreements on standard test methods can be made at European level, ensuring that Member States perform the tests uniformly. This enables a better comparison of results between different countries. The annual workshop is organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.
  • 24-uurs urine-excretie van jodium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders

   Wilson-van den Hooven C; Fransen HJ; Ris-Stalpers C; Ocke M; CVG (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMAMC, 2008-01-02)
   De mediane jodiumconcentratie in urine van volwassenen uit Doetinchem was 109 microgram per liter. Dit wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als een populatie met een adequate inneming. Deze bevinding maakt het aannemelijk dat de jodiuminneming voor de algemene Nederlandse bevolking ook adequaat is.
  • 24-uurs urine-excretie van natrium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders

   van den Hooven C; Fransen H; Jansen E; Ocke M; CVG; GBO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2007-07-09)
   De zoutinneming van volwassenen uit Doetinchem is gemiddeld bijna 9 gram per dag. Dit is 50% boven de aanbeveling van maximaal 6 gram per dag. Deze bevinding maakt het aannemelijk dat de zoutinneming voor de algemene Nederlandse bevolking ook ruim boven de aanbeveling ligt. Bij mannen en jongvolwassenen is de zoutconsumptie gemiddeld hoger dan bij vrouwen en personen van 50-70 jaar. Bij mannen is de zoutinneming gemiddeld 10,1 gram onder 19-49 jarigen en 9,7 gram onder 50-70 jarigen. Bij vrouwen is dit respectievelijk 8,6 en 7,5 gram. Bovengenoemde schattingen zijn gebaseerd op een onderzoek waarin 333 personen van 19-70 jaar in November 2006 24-uur hun urine verzamelden. Aan de hand van de natriumexcretie in de urines is de zoutinneming geschat. De deelnemers waren afkomstig uit Doetinchem of nabije omgeving. Door het reduceren van de huidige te hoge zoutinneming van de Nederlandse bevolking naar de aanbevolen hoeveelheid kan aanzienlijke gezondheidswinst behaald worden. Maatregelen worden dan ook geadviseerd.
  • 2nd EVALUATION of the course AQUATIC ECOTOXICOLOGY in INDIA

   Rebers SM (1990-01-31)
   In april 19888 a course on aquatic ecotoxicology was held at the Industrial Toxicological Research Centre in Lucknow as part of an Indo-Dutch collaboration program. Immediately afterwards an evaluation was held among the participants of the course. One year later this second evaluation has been held. Aim was to get an overview of the applicability of the course in the work of the participants, and to generate suggestions for improvement of its contents and organization. Several people from different institutes and universities, who were involved with the course, have been requested about the different subjects, the presentations and about organizational aspects. Main conclusions are: - In general the course was thought very interesting, but a more practical course was expected and preferred. - The sections aquatic toxicology and monitoring were thought to be most useful. - Only a few, those working in the field of ecotoxicology, have been able to apply parts of the course. - The opinions of the participants about different subjects and their possibilities to apply the gained knowledge vary greatly and are mainly dependent of their workingfield and -place. Those employed at Pollution Control Boards are in general less interested in detailed information and more in quick practical methods for monitoring of waterbodies. - The course contributed to contacts with people from other institutes. - More examples of aquatic exotoxicological research in India should be included.
  • 39-week carcinogenicity study with cyclosporin A in XPA-/- mice, wild type mice and XPA-/-.P53+/- double transgenic mice. Part of the ILSI/HESI Program on Alternative Methods for Carcinogenicity Testing

   Beems RB; van Kreijl CF; van Steeg H; LPI; LEO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-05-16)
   The objective of this study was to evaluate the carcinogenic response of cyclosporin A in XPA-/- mice having a C57BL/6 background. XPA-/- mice are deficient in nucleotide excision repair and have shown increased susceptibility to genotoxic carcinogens and uv-light. The study was part of a world-wide evaluation program of alternative carcinogenicity assays, including assays with transgenic mice, coordinated by the ILSI Health and Environmental Sciences Institute (USA). Cyclosporin A is an immunosuppressive drug and a non-genotoxic human carcinogen, inducing lymphomas and Kaposi sarcomas in transplantation patients. The study protocol also enables a reduction of the number of laboratory animals as compared with the conventional carcinogenicity study. Groups of 15 male and 15 female XPA-/- mice or wild type (WT) mice were fed diets containing 0, 3, 10, 30 or 80 mg/kg bw cyclosporin A for 9 months (ad lib). Groups of 15 male and 15 female XPA-/-,P53+/- double transgenic (DT) mice were fed 0, 30 or 80 mg/kg bw for 9 months. Cyclosporin A induced lymphomas and lymphoid hyperplasia of the spleen and lymph nodes. It is concluded that cyclosporin A is negative for carcinogenicity in the short-term alternative carcinogenicity assay in male and female XPA-/- and WT mice and in male DT mice when administered at the 'maximum tolerated dose' (30 mg/kg bw). It is positive in female DT mice at 30 mg/kg bw. At a dose of 80 mg/kg bw that distinctly exceeds the maximum tolerated dose, cyclosporin A is positive for carcinogenicity in XPA-/- mice and in DT mice of both sexes. The positive response is stronger in DT mice than in XPA-/- mice. At 80 mg/kg bw cyclosporin A is also considered to be positive in WT females (based on a positive Peto trend test) and it is negative in WT male mice.
  • 3D-printing, een nieuwe dimensie voor de 3V&apos;s : Over 3D-printing, innovatie en alternatieven voor dierproeven

   van Zijverden M; van Kesteren PCE; Deleu S; NKA; V&amp;Z (Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA), 2014-03-28)
  • Aan roken toe te schrijven productiviteitskosten voor Nederlandse werkgevers in 1999

   Jacobs-van der Bruggen MAM; Welte RA; Koopmanschap MA; Jager JC; CZO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMErasmus Universiteit RotterdamiMTA/BMG, 2002-06-17)
   The productivity costs to Dutch employers attributable to smoking are estimated here for 1999. Included are productivity costs (value of lost production) due to absenteeism, and disability and death of employees due to smoking. Costs associated with smoking breaks during working hours or early retirement were not included due to lacking data. Costs connected with a special organisation of the space in buildings, and garbage or fire due to smoking fall outside the scope of this report. Production loss due to smoking was estimated on the basis of published information on disease-specific relative risks of death applicable to smokers, as compared to non smokers, combined with national disease-specific data on absenteeism, disability and deaths. Considering that employees can be replaced, production loss is restricted to the period from absence to replacement, the friction period. In the primary analysis in this report we estimated productivity costs, assuming a friction period of 6 months. In a comparative analysis we estimated the same costs with a different method, where the estimate was based on direct costs to employers such as salary payment, costs for replacement, death benefits and increased insurance contributions, resulting from employee absence. In 1999, 1.9% absenteeism, 3.3% new disability and 22% deaths among employees could be attributed to smoking. The associated costs were estimated at 305 million Euro or 105 Euro per employed smoker. The estimate based on direct costs to the employer was comparable (both methods estimate the same costs, so the productivity costs and direct costs should not be added up). Considering that health hazards of smoking do not disappear immediately after stopping, the employer saves 27 Euro per year in the short term on an employee who stops smoking. The estimates are conservative because not all smoking-related diseases are included in the calculations. Furthermore, no costs were attributed to passive smoking. Apart from pointing out the advantages to health, employers can also promote a smoking stop for economic reasons.
  • Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017 : Analyse gevoelige ziekenhuizen 2017

   Kommer GJ; Gijsen R; de Bruin-Kooistra M; Deuning C; KZG; VPZ (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2017-11-09)
   RIVM surveyed the supply and accessibility of hospitals in the Netherlands that provided emergency care in April 2017. This was also done for acute obstetrics. The results show that these hospitals are spread across the Netherlands in such a way that 99.8 percent of the residents can be transported to an emergency medical department (A&E) or hospital with acute obstetrics within 45 minutes, according to the accessibility model. In April 2017, there were 89 A&Es that were open 24/7. That is one less than in 2016 and two less than in 2014. Acute obstetrics was provided 24/7 at 81 hospital locations. That is the same as in 2016 and three less than in 2014. The locations of ambulance stations were also updated in the inventory. Since the last update in 2013, thirteen ambulance stations were added and some stations were relocated. This accessibility analysis looked at the distribution of hospitals throughout the Netherlands. The analysis determines how many hospitals are considered 'sensitive'. There are now ten sensitive hospitals with a 24/7 basic A&E. The accessibility analysis for acute obstetrics results in twelve sensitive hospitals. A hospital is designated as such if, according to the theoretic model, the number of residents that may take more than 45 minutes to be brought to an A&E increases when this hospital closes. The duration of the ride is calculated based on the time the ambulance requires to get from the station via the patient's residence to the hospital. This model-based ride time is then compared with the 45-minute distribution standard. This study also examined the presence and accessibility of, among others, specialists, nurses and facilities to make the diagnoses at the A&Es and start treatment. The collaboration between the A&Es and the out-of-hours GP services was also examined. In 42 cases, the 24/7 A&E and out-of-hours GP services were integrated, with a joint entrance and a procedure for people who report for emergency care with less urgent/complex complaints on their own initiative.
  • Aanbod van interventies gericht op het verbeteren van de voeding van ouderen

   van den Berg SW; de Bruin SR; Rompelberg CJM; Boer JMA; DCZ; V&Z (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2014-08-26)
   The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has produced an inventory of interventions offered for example by local health authorities and health care institutions to help elderly people eat healthily. The inventory shows that only a limited range of interventions is available. Furthermore, the interventions do not address the practical problems that elderly people may experience when shopping for groceries or preparing a meal. The interventions are mainly aimed at preventing disease in community-dwelling elderly people, e.g. by educating them about a healthy diet. However, two-thirds of all people aged 65 and older already have one or more chronic diseases. In addition to these dietary interventions, there are other initiatives in place that offer practical support, such as a 'grocery bus' that drives elderly people to a supermarket. Such initiatives were not included in the inventory. There are indications that elderly people, health care providers, informal caregivers and local authorities are not sufficiently familiar with such facilities. RIVM recommends studying, promoting and increasing the visibility of these two types of dietary measures, which appear to be effective in practice. The Ministry of Health, Welfare and Sport may facilitate these efforts. Local authorities, health care providers and elderly people themselves can use the results of this inventory to gain insight into the interventions that are available. A proper diet is important for elderly people as it contributes to their health and ability to function, and thus to their quality of life. An insufficient or unhealthy diet may lead to elderly people becoming malnourished. This can result in diminished fitness and mobility and greater susceptibility to disease. Twelve percent of all community-dwelling elderly people are malnourished. This percentage increases to 35 percent among people receiving homecare. It is important for elderly people to remain self-reliant, in light of the Dutch government's policy to help them live at home for as long as possible.
  • Aandacht voor 'ageing' binnen de chemische industrie : Bedrijven over de risico's als gevolg van het verouderen van chemische installaties

   Geus ECJ; Kieskamp KK; ABI; VLH (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2018-07-10)
   Incidents can occur at companies that work with chemical substances because their plant systems are ageing (this is also more specifically known under the lengthier term 'ageing of the process industry'). Since 2015, companies subject to the Major Accidents (Risks) Decree - also known as 'BRZO companies (Besluit Risico's Zware Ongevallen) - have been obliged to get a clear understanding of the safety risks associated with ageing and corrosion in their plants and to control those risks. From 2017 onwards, BRZO inspection services have been paying attention to the ageing of installed systems. As preparation for the inspection, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has sent out a questionnaire to obtain a picture of how much attention sectors that are subject to the BRZO pay to ageing. Of the 17 sector organisations that were approached, 9 responded with details. The survey has shown firstly that not all sectors include ageing explicitly in their risk management yet. At the end of 2016, many companies were still in the early stages of including it in the process. The majority of sectoral organisations do discuss ageing internally. Secondly, companies appear to use various definitions of ageing. In the narrower definitions, ageing is purely about degradation of materials. The broader variants cover not only degradation of materials such as rusting or wear and tear, but also ageing of the technology, procedures and knowledge deployed. Half the sectoral organisations use the term in the broader sense. Various initiatives have now been taken to get companies and the authorities to focus more on ageing.
  • Aandachtstoffen in het Nederlandse milieubeleid - Overzicht 1994

   Janus JA; Hesse JM; Rikken MGJ; van den Berg R; Canton JH; de Bruijn JH; Deelen A; Denneman CAJ; Diederen HSMA; van Duijvenbooden W; Faasen R; van de Gaag M; de Heer H; Hoube G; Janssens MA; Jonkeres DA; Krijgsheld KR; van Leeuwen FXR; van der Most PFJ; Noordam PC; Robberse JG; Ros JPM; Slooff W; Verweij W; van Zorge JA; ACT (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-11-30)
   This report contains an overview of "attention substances", substances placed on a list which is issued each year by the Minister of Housing, Physical Planning and Environment, according to section 22 of the Chemical Substances Act. The substances (or preparations) on that list are requiring special attention because of their possible risk to man or the environment. Attention substances include all priority substances. The main goals of the report are to provide background information for a research plan on these attention substances and to make recommendations for the removal of substances from the attention substances list, primarily on the basis of risk assessment. For each substance the report summarizes key data on emissions, actual environmental concentrations, current environmental quality objectives, and research activities (including national monitoring programmes). The risk assessment for each substance is based on a comparison of exposure levels and toxicological recommended levels (maximum permissible risk levels, "MTR" and negligible risk levels, "VR"). The latter is defined as 1% of the MTR. According to the environmental policy, a substance can be removed from the attention list when the environmental concentrations fall below the negligible risk levels.<br>