• Ontwerp-basisdocument cadmium

      Ros JPM; Slooff W; de Boer KF; Canton JH; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Janus JA; Knaap AGAC; Knoop J; Krajnc EI; van Leeuwen FXR; Loch JPG; van der Meulen A; Minderhoud A; Ros JPM; van de Wiel HJ; Besemer AC; Blokzijl PJ; Huldy HJ; Huijgen C; van der Most PFJ; Mulder HCM; Sinkeldam EJ; Vink GJ; de Vrijer FL; - (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-07-15)
      -<br>