Show simple item record

dc.contributor.authorJager T
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorJanssen GB
dc.contributor.authorvan der Poel P
dc.contributor.authorRikken MGJ
dc.contributor.authorVermeire TG
dc.date.accessioned2017-02-20T07:09:39
dc.date.issued2000-03-17
dc.identifier679102049
dc.description.abstractIn de EU-methodiek van risicobeoordeling voor nieuwe en bestaande stoffen wordt "risico" gekarakteriseerd als het deterministische quotient van blootstelling en effect (PEC/PNEC of "Margin of Safety"). Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het aan te bevelen om de onzekerheid in het risicoquotient expliciet in de besluitvorming mee te nemen. De voor- en nadelen van probabilistische risicobeoordeling in dit kader zijn al uitgebreid besproken in eerder werk. Om de voordelen van een probabilistisch risicokader te demonstreren worden in dit rapport voorbeeldberekeningen voor twee stoffen gegeven: dibutylftatlaat (DBP, een bestaande stof) en een notificatie van een nieuwe stof. De uitgewerkte voorbeelden tonen aan dat een probabilistisch risicokader met weinig extra inspanning haalbaar is en meer relevante informatie geeft. Het deterministische risicoquotient bleek tamelijk worst case te zijn; i.h.a. hoger dan het 95e percentiel van de waarschijnlijkheidsverdeling. Gevoeligheidsanalyse bleek een krachtig instrument te zijn om de voornaamste bronnen van onzekerheid te identificeren en is daardoor belangrijk voor een efficiente teststrategie.<br>
dc.description.abstractIn the risk assessment methods for new and existing chemicals in the EU, "risk" is characterised by means of the deterministic quotient of exposure and effects (PEC/PNEC or Margin of Safety). From a scientific viewpoint, the uncertainty in the risk quotient should be accounted for explicitly in the decision making. The advantages and disadvantages of probabilistic risk assessment in this legal framework have been extensively discussed in earlier work. To demonstrate the benefits of a probabilistic risk framework, example assessments for two substances are presented in this report: dibutylphthalate (DBP, an existing chemical) and a new chemical notification. The worked-out examples show that a probabilistic risk framework is feasible with relatively little extra effort and provides more relevant information. The deterministic risk quotients turned out to be quite worst case; generally higher than the 95th percentile of the probability distributions. Sensitivity analysis proves to be a powerful tool to identify the main sources of uncertainty and thus for efficient further testing.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent60 p
dc.format.extent3326 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 679102049
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102049.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102049.pdf
dc.subject10nl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectrisico&apos;snl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjecteusesnl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectassessmenten
dc.subjecteusesen
dc.subjectuncertainty analysisen
dc.subjectprobalistic risk assessmenten
dc.titleProbabilistic risk assessment for new and existing chemicals: Example calculationsen
dc.title.alternativeProbabilistische risicobeoordeling voor nieuwe en bestaande stoffen: Voorbeeldberekeningennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.contributor.departmentCSR
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2017-02-20T06:09:40Z
html.description.abstractIn de EU-methodiek van risicobeoordeling voor nieuwe en bestaande stoffen wordt &quot;risico&quot; gekarakteriseerd als het deterministische quotient van blootstelling en effect (PEC/PNEC of &quot;Margin of Safety&quot;). Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het aan te bevelen om de onzekerheid in het risicoquotient expliciet in de besluitvorming mee te nemen. De voor- en nadelen van probabilistische risicobeoordeling in dit kader zijn al uitgebreid besproken in eerder werk. Om de voordelen van een probabilistisch risicokader te demonstreren worden in dit rapport voorbeeldberekeningen voor twee stoffen gegeven: dibutylftatlaat (DBP, een bestaande stof) en een notificatie van een nieuwe stof. De uitgewerkte voorbeelden tonen aan dat een probabilistisch risicokader met weinig extra inspanning haalbaar is en meer relevante informatie geeft. Het deterministische risicoquotient bleek tamelijk worst case te zijn; i.h.a. hoger dan het 95e percentiel van de waarschijnlijkheidsverdeling. Gevoeligheidsanalyse bleek een krachtig instrument te zijn om de voornaamste bronnen van onzekerheid te identificeren en is daardoor belangrijk voor een efficiente teststrategie.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn the risk assessment methods for new and existing chemicals in the EU, &quot;risk&quot; is characterised by means of the deterministic quotient of exposure and effects (PEC/PNEC or Margin of Safety). From a scientific viewpoint, the uncertainty in the risk quotient should be accounted for explicitly in the decision making. The advantages and disadvantages of probabilistic risk assessment in this legal framework have been extensively discussed in earlier work. To demonstrate the benefits of a probabilistic risk framework, example assessments for two substances are presented in this report: dibutylphthalate (DBP, an existing chemical) and a new chemical notification. The worked-out examples show that a probabilistic risk framework is feasible with relatively little extra effort and provides more relevant information. The deterministic risk quotients turned out to be quite worst case; generally higher than the 95th percentile of the probability distributions. Sensitivity analysis proves to be a powerful tool to identify the main sources of uncertainty and thus for efficient further testing.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record