Show simple item record

dc.contributor.authorPoel P van der
dc.date.accessioned2012-12-12T11:59:08Z
dc.date.available2012-12-12T11:59:08Z
dc.date.issued1998-11-19
dc.identifier679102046
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255474
dc.description.abstractEr wordt een aanzet gegeven voor een use category document dat emissie scenario's presenteert voor de risicobeoordeling van motorbrandstoffen, -smeermiddelen en additieven. De tabellen met emissiefactoren voor de verschillende stadia van de levenscyclus van zulke stoffen - voor zover thans aanwezig - kunnen eenvoudig in EUSES opgenomen worden en kunnen na overeenstemming tussen de EU lidstaten deel uitmaken van het Technical Guidance Document.
dc.description.abstractAn initiative is given for a use category document which can supply emission scenarios for the risk assessment of fuels, lubricants and their additives. The release tables for the various stages of the life cycle of such chemicals - as far as available now - may be incorporated in EUSES in a simple way, and may be part of the Technical Guidance Document after agreement by the EU member states.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.format.extent57 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM rapport 679102046
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102046.html
dc.subject09nl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectmotorbrandstoffennl
dc.subjectsmeermiddelennl
dc.subjectadditievennl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectscenariosen
dc.subjectmotor fuelsen
dc.subjectlubricantsen
dc.subjectadditievenen
dc.subjectrelease estimationen
dc.titleEUSES Use Category Document: Automotive fuels, lubricants and additivesen
dc.title.alternativeEUSES Use Category Document: motorbrandstoffen, - smeermiddelen en additievennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T11:59:09Z
html.description.abstractEr wordt een aanzet gegeven voor een use category document dat emissie scenario's presenteert voor de risicobeoordeling van motorbrandstoffen, -smeermiddelen en additieven. De tabellen met emissiefactoren voor de verschillende stadia van de levenscyclus van zulke stoffen - voor zover thans aanwezig - kunnen eenvoudig in EUSES opgenomen worden en kunnen na overeenstemming tussen de EU lidstaten deel uitmaken van het Technical Guidance Document.
html.description.abstractAn initiative is given for a use category document which can supply emission scenarios for the risk assessment of fuels, lubricants and their additives. The release tables for the various stages of the life cycle of such chemicals - as far as available now - may be incorporated in EUSES in a simple way, and may be part of the Technical Guidance Document after agreement by the EU member states.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record