Show simple item record

dc.contributor.authorLinders JBHJ
dc.contributor.authorJager DT (eds)
dc.date.accessioned2012-12-12T11:59:08Z
dc.date.available2012-12-12T11:59:08Z
dc.date.issued1998-07-29
dc.identifier679102044
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255476
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de tweede versie van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 2.0. Dit bestaat uit een zoveel mogelijk geintegreerd risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen, landbouwbestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden). Het risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen is volledig gelijk is aan EUSES 1.00 (European Union System for the Evaluation of Substances). USES is een beslissingsondersteunend instrument voor overheden, onderzoeksinstituten en chemische bedrijven bij het snel en efficient kwantitatief beoordelen van de algemene risico's van stoffen. De eerste versie van USES kwam in 1994 beschikbaar als een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
dc.description.abstractThis report describes the second version of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 2.0. USES 2.0 is an integrated risk assessment system for new and existing substances and agricultural and non-agricultural pesticides. The risk assessment system for new and existing substances in USES 2.0 is fully equivalent to EUSES 1.00, the European Union System for the Evaluation of Substances. USES is a decision-support system to be used by central governments, research institutes and the chemical industry for rapid, quantitative assessments of the general risks of substances. In 1994, USES 1.0, the first version of the Uniform System for the Evaluation of Substances, became available from the Netherlands' Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).
dc.description.sponsorshipDGM/SVS DGM/DWL
dc.format.extent510 p
dc.language.isoen
dc.publisherNational Institute of Public Health and Environment RIVM
dc.publisherMinistry of Housing
dc.publisherSpatial Planning and the Environment VROM
dc.publisherMinistry of Health
dc.publisherWelfare and Sport VWS
dc.relation.ispartofRIVM rapport 679102044
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102044.html
dc.subject04nl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectrisico analysenl
dc.subjectbeoordelingnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectubsnl
dc.subjecteubsnl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecthealthen
dc.subjectusesen
dc.subjecteusesen
dc.titleUniform System for the Evaluation of Substances (USES), version 2.0en
dc.title.alternativeUniform Beoordelingssysteem Stoffen (UBS), versie 2nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2012-12-12T11:59:09Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de tweede versie van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 2.0. Dit bestaat uit een zoveel mogelijk geintegreerd risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen, landbouwbestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden). Het risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen is volledig gelijk is aan EUSES 1.00 (European Union System for the Evaluation of Substances). USES is een beslissingsondersteunend instrument voor overheden, onderzoeksinstituten en chemische bedrijven bij het snel en efficient kwantitatief beoordelen van de algemene risico's van stoffen. De eerste versie van USES kwam in 1994 beschikbaar als een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
html.description.abstractThis report describes the second version of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 2.0. USES 2.0 is an integrated risk assessment system for new and existing substances and agricultural and non-agricultural pesticides. The risk assessment system for new and existing substances in USES 2.0 is fully equivalent to EUSES 1.00, the European Union System for the Evaluation of Substances. USES is a decision-support system to be used by central governments, research institutes and the chemical industry for rapid, quantitative assessments of the general risks of substances. In 1994, USES 1.0, the first version of the Uniform System for the Evaluation of Substances, became available from the Netherlands' Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record