Show simple item record

dc.contributor.authorEngelfriet PM
dc.contributor.authorHoogenveen RT
dc.contributor.authorPoos MJJC
dc.contributor.authorBlokstra A
dc.contributor.authorvan Baal PHM
dc.contributor.authorVerschuren WMM
dc.date.accessioned2014-01-17T13:54:29
dc.date.issued2012-03-20
dc.identifier260401006
dc.description.abstractBij veel mensen wordt hun laatste levensfase overschaduwd door hartfalen. Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet en leidt hoofdzakelijk tot kortademigheid en vocht in de longen en in de benen. Tussen 20 en 30% van de mensen krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder zijn dan zeventig jaar. Momenteel heeft ongeveer 1% van de volwassen bevolking deze aandoening (circa 130.000). De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing sterk zal toenemen, tot minstens de helft meer hartfalenpatiënten in 2025 (schatting: 195.000). De ziekenhuisopnamen en behandeling van mensen met ernstige klachten brengen hoge kosten met zich mee. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van Het RIVM, aangevuld met gesimuleerde toekomstverkenningen. Vooral hoge bloeddruk en overgewicht bestrijden: Mensen kunnen de kans op hartfalen verminderen door risicofactoren te vermijden, vooral een te hoge bloeddruk en een hartinfarct. De preventieve maatregelen voor hart- en vaatziektes in het algemeen zijn ook effectief om hartfalen te voorkomen (gezonde voeding, bewegen, niet roken, enzovoort). De meeste gezondheidswinst is te behalen door mensen met een hoge bloeddruk levenslang te behandelen. Hetzelfde geldt voor overgewicht en diabetes. Mensen met een verhoogd risico op hartfalen, zoals na een hartinfarct of met diabetes, zouden nog intensiever begeleid kunnen worden. Onder artsen neemt de belangstelling voor vroege opsporing en selectieve preventie van hartfalen toe. Als afwijkingen zouden kunnen worden herkend vóórdat er klachten zijn, zou een aangepaste leefstijl of medicatie hartfalen kunnen uitstellen of voorkomen. Vooralsnog ontbreekt een geschikte test hiervoor.
dc.description.abstractHeart failure casts a shadow over the last phase of life of many people. Symptoms of heart failure start to happen when the function of the heart as a pump becomes insufficient. This results mainly in shortness of breath and fluid congestion in the lungs and lower extremities. Between 20 and 30% of all people will experience heart failure, usually when they are 70 years old or above. Currently, approximately 1% of the adult Dutch population suffers from heart failure (approximately 130,000 individuals). It is expected that due to the ageing of the population, the number of heart failure patients will increase by fifty percent (estimate for 2025: 195,000 individuals) between now and the year 2025. Hospital admissions and treatment of patients with severe symptoms are associated with high costs. These are the findings of a review of the literature supplemented with (computer) simulated forecasts performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Focus on controling high blood pressure and combatting obesity: Individuals can reduce their risk of heart failure by avoiding its risk factors, in particular high blood pressure and myocardial infarction. The recommended measures for the prevention of cardiovascular disease in general (healthy nutrition, sufficient exercise, no smoking, et cetera) are also effective in preventing heart failure. Most health gains can be achieved by lifelong management of high blood pressure. The same applies to overweight and diabetes. People at increased risk of heart failure, such as those with a history of a myocardial infarction or diabetics, could be offered more intensive guidance. Amongst healthcare professionals there is an increased interest in early recognition and selective prevention of heart failure. If heart dysfunction could be recognised before symptoms emerge, life style adaptations or appropriate medication could postpone or even prevent heart failure. For the time being, a suitable test is lacking.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent124 p
dc.format.extent1583 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 260401006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260401006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260401006.pdf
dc.subjectZIEKTENnl
dc.subjectEPIDEMIOLOGIEnl
dc.subjecthartfalennl
dc.subjectepidemiologienl
dc.subjectrisicofactorennl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectheart failureen
dc.subjectepidemiologyen
dc.subjectrisk factorsen
dc.subjectpreventionen
dc.titleHartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomstnl
dc.title.alternativeHeart failure: epidemiology, risk factors and future :en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentPZO
dc.date.updated2014-01-17T12:57:00Z
dc.contributor.divisionvz
refterms.dateFOA2018-12-13T10:12:14Z
html.description.abstractBij veel mensen wordt hun laatste levensfase overschaduwd door hartfalen. Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet en leidt hoofdzakelijk tot kortademigheid en vocht in de longen en in de benen. Tussen 20 en 30% van de mensen krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder zijn dan zeventig jaar. Momenteel heeft ongeveer 1% van de volwassen bevolking deze aandoening (circa 130.000). De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing sterk zal toenemen, tot minstens de helft meer hartfalenpatiënten in 2025 (schatting: 195.000). De ziekenhuisopnamen en behandeling van mensen met ernstige klachten brengen hoge kosten met zich mee. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van Het RIVM, aangevuld met gesimuleerde toekomstverkenningen. <br> <br>Vooral hoge bloeddruk en overgewicht bestrijden:<br>Mensen kunnen de kans op hartfalen verminderen door risicofactoren te vermijden, vooral een te hoge bloeddruk en een hartinfarct. De preventieve maatregelen voor hart- en vaatziektes in het algemeen zijn ook effectief om hartfalen te voorkomen (gezonde voeding, bewegen, niet roken, enzovoort). De meeste gezondheidswinst is te behalen door mensen met een hoge bloeddruk levenslang te behandelen. Hetzelfde geldt voor overgewicht en diabetes. Mensen met een verhoogd risico op hartfalen, zoals na een hartinfarct of met diabetes, zouden nog intensiever begeleid kunnen worden.<br> <br>Onder artsen neemt de belangstelling voor vroege opsporing en selectieve preventie van hartfalen toe. Als afwijkingen zouden kunnen worden herkend vóórdat er klachten zijn, zou een aangepaste leefstijl of medicatie hartfalen kunnen uitstellen of voorkomen. Vooralsnog ontbreekt een geschikte test hiervoor.<br>
html.description.abstractHeart failure casts a shadow over the last phase of life of many people. Symptoms of heart failure start to happen when the function of the heart as a pump becomes insufficient. This results mainly in shortness of breath and fluid congestion in the lungs and lower extremities. Between 20 and 30% of all people will experience heart failure, usually when they are 70 years old or above. Currently, approximately 1% of the adult Dutch population suffers from heart failure (approximately 130,000 individuals). It is expected that due to the ageing of the population, the number of heart failure patients will increase by fifty percent (estimate for 2025: 195,000 individuals) between now and the year 2025. Hospital admissions and treatment of patients with severe symptoms are associated with high costs. These are the findings of a review of the literature supplemented with (computer) simulated forecasts performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).<br> <br>Focus on controling high blood pressure and combatting obesity:<br>Individuals can reduce their risk of heart failure by avoiding its risk factors, in particular high blood pressure and myocardial infarction. The recommended measures for the prevention of cardiovascular disease in general (healthy nutrition, sufficient exercise, no smoking, et cetera) are also effective in preventing heart failure. Most health gains can be achieved by lifelong management of high blood pressure. The same applies to overweight and diabetes. People at increased risk of heart failure, such as those with a history of a myocardial infarction or diabetics, could be offered more intensive guidance.<br> <br>Amongst healthcare professionals there is an increased interest in early recognition and selective prevention of heart failure. If heart dysfunction could be recognised before symptoms emerge, life style adaptations or appropriate medication could postpone or even prevent heart failure. For the time being, a suitable test is lacking.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
260401006.pdf
Size:
1.545Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record