Show simple item record

dc.contributor.authorHeuberger PSC
dc.contributor.authorErisman JW
dc.date.accessioned2012-12-12T12:04:13Z
dc.date.available2012-12-12T12:04:13Z
dc.date.issued1995-05-31
dc.identifier714701014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255512
dc.description.abstractDoor middel van Monte Carlo sampling en simulatie wordt de betrouwbaarheid bepaald van de voorspellingen voor de jaargemiddelde droge NHx en NOy depositiefluxen, berekend met het depositiemodel DEADM. De berekeningen zijn uitgevoerd voor honderd 5 x 5 km gebieden in Nederland (6% van het totale gebied), op basis van NHx en NOy concentraties, oppervlakte gegevens en gepostuleerde onzekerheden in modelparameters c.q. inputs. Resultaten worden gepresenteerd in termen van verdelingen, betrouwbaarheidsintervallen en betrouwbaarheidsfactoren, zowel op de ruimtelijke schaal van 5 x 5 km gebieden als voor verzuringsgebieden en geheel Nederland. Voor de NHx depositie worden de resultaten vergeleken met de voorspellingen van het atmosferisch transportmodel OPS.
dc.description.abstractBy means of Monte Carlo Sampling and simulation the reliability is assessed of the predictions of yearly averaged dry NHx and NOy deposition fluxes, calculated with the deposition model DEADM. These calculations are performed for hundred 5 x 5 km receptor areas in the Netherlands (6% of the total area), based on NHx and NOy concentration data, surface characteristics and postulated uncertainties in model parameters and inputs. Results are presented in terms of probability distributions, confidence intervals and reliability factors, on the spatial scale of 5 x 5 km areas as well as for acidification areas and the national scale. The NHx results are compared with the predictions by the atmospheric transport model OPS.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent45 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 714701014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714701014.html
dc.subject04nl
dc.subjectbetrouwbaarheiden
dc.subjectbetrouwbaarheidsfactoren
dc.subjectonzekerheidsanalyseen
dc.subjectverzuring; depositieen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectreliability factoren
dc.subjectuncertainty analysis; acidificationen
dc.subjectdepositionen
dc.titleBetrouwbaarheidsanalyse van de berekeningen voor 1992 van de NHx en NOy droge deposities met het DEADM modelnl
dc.title.alternativeReliability analysis of the NHx and NOy dry deposition fluxes calculated for 1992 with the DEADM modelen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCWM
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T12:04:13Z
html.description.abstractDoor middel van Monte Carlo sampling en simulatie wordt de betrouwbaarheid bepaald van de voorspellingen voor de jaargemiddelde droge NHx en NOy depositiefluxen, berekend met het depositiemodel DEADM. De berekeningen zijn uitgevoerd voor honderd 5 x 5 km gebieden in Nederland (6% van het totale gebied), op basis van NHx en NOy concentraties, oppervlakte gegevens en gepostuleerde onzekerheden in modelparameters c.q. inputs. Resultaten worden gepresenteerd in termen van verdelingen, betrouwbaarheidsintervallen en betrouwbaarheidsfactoren, zowel op de ruimtelijke schaal van 5 x 5 km gebieden als voor verzuringsgebieden en geheel Nederland. Voor de NHx depositie worden de resultaten vergeleken met de voorspellingen van het atmosferisch transportmodel OPS.
html.description.abstractBy means of Monte Carlo Sampling and simulation the reliability is assessed of the predictions of yearly averaged dry NHx and NOy deposition fluxes, calculated with the deposition model DEADM. These calculations are performed for hundred 5 x 5 km receptor areas in the Netherlands (6% of the total area), based on NHx and NOy concentration data, surface characteristics and postulated uncertainties in model parameters and inputs. Results are presented in terms of probability distributions, confidence intervals and reliability factors, on the spatial scale of 5 x 5 km areas as well as for acidification areas and the national scale. The NHx results are compared with the predictions by the atmospheric transport model OPS.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record