Show simple item record

dc.contributor.authorVelze K van
dc.date.accessioned2012-12-12T12:05:07Z
dc.date.available2012-12-12T12:05:07Z
dc.date.issued1996-10-31
dc.identifier723301005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255517
dc.description.abstractResultaten van metingen van PAK concentraties op negen dagen op drie typen lokaties (landelijke achtergrond, stadsachtergrond, drukke verkeersstraat) zijn statistisch geanalyseerd. Onderzocht is de bruikbaarheid van individuele PAK (22 componenten) als indicator voor de carcinogene potentie van het PAK-mengsel. Het best voldoen benzo[e]pyreen, chryseen en benzo[a]antraceen. Benzo[a]pyreen, de huidige PAK-gidsstof, voldoet eveneens. Voorts zijn de mogelijkheden onderzocht voor bewaking van de PAK-norm met behulp van andere luchtverontreinigende stoffen (zwarte rook, PM-10, CO, NOx, SO2). Zwarte rook en NOx toonden de beste resultaten.
dc.description.abstractPAH concentrations were measured in city areas on nine days with calm weather at three types of sites (rural backgound, city background, road with heavy traffic) were statistically analyzed. Twenty-two PAHs were examined individually to determine the utility of each as an indicator of the carcinogenic potency of a PAH mixture. Benzo[e]pyrene, chrysene and benzo[a]anthracene scored the highest, along with the current PAH indicator, benzo[a]pyrene. Furthermore, a survey on possibilities for maintaining the PAH standard with the aid of other compounds (black smoke, PM-10, CO, NOx, SO2) showed the best results with black smoke and NOx.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent52 p
dc.format.extent1982 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723301005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723301005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723301005.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectpaknl
dc.subjectstadnl
dc.subjectwegnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectmetennl
dc.subjectindicatornl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectbapnl
dc.subjectzwarte rooknl
dc.subjectnoxnl
dc.subjectpahen
dc.subjecturban areasen
dc.subjectcitiesen
dc.subjectroadsen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectbapen
dc.subjectblack smokeen
dc.subjectnoxen
dc.titlePAK in stedelijke omgeving, benzo[a]pyreen en mogelijke alternatieven als gidsstof voor PAKnl
dc.title.alternativePAHs in an urban area, benzo[a]pyrene and possible alternatives as PAH indicatorsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T12:05:08Z
html.description.abstractResultaten van metingen van PAK concentraties op negen dagen op drie typen lokaties (landelijke achtergrond, stadsachtergrond, drukke verkeersstraat) zijn statistisch geanalyseerd. Onderzocht is de bruikbaarheid van individuele PAK (22 componenten) als indicator voor de carcinogene potentie van het PAK-mengsel. Het best voldoen benzo[e]pyreen, chryseen en benzo[a]antraceen. Benzo[a]pyreen, de huidige PAK-gidsstof, voldoet eveneens. Voorts zijn de mogelijkheden onderzocht voor bewaking van de PAK-norm met behulp van andere luchtverontreinigende stoffen (zwarte rook, PM-10, CO, NOx, SO2). Zwarte rook en NOx toonden de beste resultaten.
html.description.abstractPAH concentrations were measured in city areas on nine days with calm weather at three types of sites (rural backgound, city background, road with heavy traffic) were statistically analyzed. Twenty-two PAHs were examined individually to determine the utility of each as an indicator of the carcinogenic potency of a PAH mixture. Benzo[e]pyrene, chrysene and benzo[a]anthracene scored the highest, along with the current PAH indicator, benzo[a]pyrene. Furthermore, a survey on possibilities for maintaining the PAH standard with the aid of other compounds (black smoke, PM-10, CO, NOx, SO2) showed the best results with black smoke and NOx.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record