Show simple item record

dc.contributor.authorVelders GJM
dc.contributor.authorKoster HW
dc.contributor.authorvan Liere L
dc.contributor.authorDekker AG
dc.contributor.authorPeters SWM
dc.contributor.authorde Woerd HJ
dc.date.accessioned2013-06-13T21:12:31
dc.date.issued1999-03-08
dc.identifier722611002
dc.description.abstractEen inventarisatie is uitgevoerd naar de mogelijkheden van aardobservatie voor het milieuonderzoek van het RIVM. Op de volgende (nieuwe) onderwerpen kunnen aardobservatiegegevens (van satellieten of vliegtuigen) binnen een aantal jaren (1-5) bijdragen aan het milieuonderzoek: Assimilatie van concentraties van sporengassen in de troposfeer (ozon, methaan, NOx, CO) voor luchtkwaliteit en klimaatverandering; Landbedekking en landgebruik in Nederland, Europa en mondiaal voor verandering landgebruik, bepaling emissies en depositie, blootstelling ecosystemen, ruimtelijke informatie steden; Ondersteuning bij studies gericht op quantificering van nitraatconcentraties in grondwater; Karakterisering van de samenstelling van vennen voor verzuringstudies; Karakterisering van de samenstelling van meren en sloten voor vermestingstudies.<br>
dc.description.abstractIn this inventory of the possibilities of using earth observation information for environmental research at RIVM, information from earth observation (using satellites or aircraft) can yield the following useful information for RIVM within 1-5 years: assimilation of concentrations of tropospheric trace gases (ozone, methane, NOx, CO) for air quality and climate change; land cover and land use in the Netherlands, Europe and globally for changes in land use, calculating emission and deposition, exposure of ecosystems, spatial information on cities; support of nitrate budget modelling for soils; characterisation of the composition of peat bog for acidification studies and characterisation of the composition of lakes and ditches for nutrification studies.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent44 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722611002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722611002.html
dc.subject04nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectonderzoeknl
dc.subjectremote sensingnl
dc.subjectsatellietennl
dc.subjectvliegtuigennl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectresearchen
dc.subjectremote sensingen
dc.subjectsatellitesen
dc.subjectaircraftsen
dc.titleInventarisatie van mogelijkheden voor het gebruik van Aardobservatie data bij het milieuonderzoek van het RIVMnl
dc.title.alternativeInventory of the possibilities of the use of earth observation data for the environmental research of RIVMen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2013-06-13T19:12:34Z
html.description.abstractEen inventarisatie is uitgevoerd naar de mogelijkheden van aardobservatie voor het milieuonderzoek van het RIVM. Op de volgende (nieuwe) onderwerpen kunnen aardobservatiegegevens (van satellieten of vliegtuigen) binnen een aantal jaren (1-5) bijdragen aan het milieuonderzoek: Assimilatie van concentraties van sporengassen in de troposfeer (ozon, methaan, NOx, CO) voor luchtkwaliteit en klimaatverandering; Landbedekking en landgebruik in Nederland, Europa en mondiaal voor verandering landgebruik, bepaling emissies en depositie, blootstelling ecosystemen, ruimtelijke informatie steden; Ondersteuning bij studies gericht op quantificering van nitraatconcentraties in grondwater; Karakterisering van de samenstelling van vennen voor verzuringstudies; Karakterisering van de samenstelling van meren en sloten voor vermestingstudies.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn this inventory of the possibilities of using earth observation information for environmental research at RIVM, information from earth observation (using satellites or aircraft) can yield the following useful information for RIVM within 1-5 years: assimilation of concentrations of tropospheric trace gases (ozone, methane, NOx, CO) for air quality and climate change; land cover and land use in the Netherlands, Europe and globally for changes in land use, calculating emission and deposition, exposure of ecosystems, spatial information on cities; support of nitrate budget modelling for soils; characterisation of the composition of peat bog for acidification studies and characterisation of the composition of lakes and ditches for nutrification studies.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record