Show simple item record

dc.contributor.authorvan Etten EWM
dc.contributor.authorStorm G
dc.contributor.authorde Groot G
dc.contributor.authorde Jong WH
dc.date.accessioned2014-01-17T13:34:10
dc.date.issued1988-07-31
dc.identifier318301001
dc.description.abstractIn dit onderzoek zijn een aantal analytische, farmaceutische en farmacokinetische aspecten bestudeerd van het cytostaticum doxorubicine verpakt in twee verschillende typen liposomen. De fluid-state DXR-liposomen zijn instabiel gedurende de eerste zes maanden na bereiding m.b.t. farmaconlek en chemische stabiliteit van het DXR, maar de dispersie blijft stabiel m.b.t. de deeltjesgrootte van de liposomen. Na twaalf maanden is echter ook de stabiliteit m.b.t. de deeltjesgrootte verminderd. De gel-state DXR-liposomen zijn stabiel gedurende de eerste zes maanden. Na twaalf maanden is de stabiliteit m.b.t. de deeltjesgrootte echter afgenomen. De chemische stabiliteit is op dit tijdstip veel beter dan die van de fluid-state DXR-liposomen. In geen van beide typen DXR-liposomen is groei van aerobe bacterien aangetroffen. Het biologische deel is gericht op het verwerven van meer inzicht in het mechanisme achter de verbetering van de therapeutische index bereikt met DXR-liposomen. M.b.v. een scheidingsmethode om "vrij" DXR en liposoom-gebonden DXR in plasma van elkaar te scheiden, zijn "vrije" DXR-concentraties bepaald op verschillende tijdstippen na i.v. toediening.<br>
dc.description.sponsorshipGMI
dc.format.extent158 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318301001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318301001.html
dc.subjectanalysenl
dc.subjectfarmacokinetieknl
dc.subjectcytostaticumnl
dc.subjectchemotherapienl
dc.titleAnalytische, farmaceutische en farmacokinetische aspecten van doxorubicine verpakt in liposomennl
dc.title.alternativeAnalytical, pharmaceutical and pharmacokinetic aspects of doxorubicin encapsulated in liposomesen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:36:40Z
html.description.abstractIn dit onderzoek zijn een aantal analytische, farmaceutische en farmacokinetische aspecten bestudeerd van het cytostaticum doxorubicine verpakt in twee verschillende typen liposomen. De fluid-state DXR-liposomen zijn instabiel gedurende de eerste zes maanden na bereiding m.b.t. farmaconlek en chemische stabiliteit van het DXR, maar de dispersie blijft stabiel m.b.t. de deeltjesgrootte van de liposomen. Na twaalf maanden is echter ook de stabiliteit m.b.t. de deeltjesgrootte verminderd. De gel-state DXR-liposomen zijn stabiel gedurende de eerste zes maanden. Na twaalf maanden is de stabiliteit m.b.t. de deeltjesgrootte echter afgenomen. De chemische stabiliteit is op dit tijdstip veel beter dan die van de fluid-state DXR-liposomen. In geen van beide typen DXR-liposomen is groei van aerobe bacterien aangetroffen. Het biologische deel is gericht op het verwerven van meer inzicht in het mechanisme achter de verbetering van de therapeutische index bereikt met DXR-liposomen. M.b.v. een scheidingsmethode om &quot;vrij&quot; DXR en liposoom-gebonden DXR in plasma van elkaar te scheiden, zijn &quot;vrije&quot; DXR-concentraties bepaald op verschillende tijdstippen na i.v. toediening.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record