Show simple item record

dc.contributor.authorStolker AAM
dc.contributor.authorRossum HJ van
dc.contributor.authorSomers HHJ
dc.contributor.authorZoontjes PW
dc.contributor.authorStephany RW
dc.contributor.authorGinkel LA van
dc.date.accessioned2012-12-12T12:05:33Z
dc.date.available2012-12-12T12:05:33Z
dc.date.issued1997-11-30
dc.identifier573005010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255542
dc.description.abstractGedurende het in 1996 uitgevoerde bewakings- onderzoek 'bijzondere slachtplaatsen' werden 75 monsters urine onderzocht op de aanwezigheid van residuen van anabole steroiden en beta-agonisten. Er werden eveneens 34 monsters runderoog (retina) en 40 monsters lever op residuen van beta-agonisten onderzocht. Verder werden 50 monsters niervet op residuen van gestagenen en 11 monsters nier op residuen van tranquillizers onderzocht. In een monster urine werd clenbuterol aangetroffen en de aanwezigheid hiervan kon in het bijbehorende monster lever worden bevestigd. In geen van de overige monsters konden residuen van een van de gezochte verbindingen worden aangetoond. De 245 onderzochten monsters (afkomstig van 75+34+11=120 dieren) residuen van een der gezochte verbindingen kon worden aangetoond. Een steekproef van vijftig monsters niervet werd onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen.
dc.description.abstractDuring the 1996 surveillance, focusing on special slaughter locations, 75 samples of urine were analysed for the presence of residues of anabolic steroids and beta-agonists, 34 samples of bovine retina and 40 samples of liver for residues of beta-agonists, 50 samples of kidney fat for gestagens and 11 samples of kidney for tranquillizers. In one sample of urine residues of clenbuterol were detected and clenbuterol was confirmed in the sample of liver taken from the same animal. In none of the other samples were any residues of the compounds mentioned detected. One sample out of a total of 245 (originating from 120 animals) was found positive for a beta-agonist. Fifty samples of kidney fax were selected at random for the analysis of gestagens.
dc.description.sponsorshipVI
dc.format.extent24 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 573005010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/573005010.html
dc.subject02nl
dc.subjectbeta-agonistennl
dc.subjectsteroidennl
dc.subjectclenbuterolnl
dc.subjectlevernl
dc.subjectniervetnl
dc.subjectoognl
dc.subjectagonisten
dc.subjectbeta-agonisten
dc.subjectliveren
dc.subjectkidneyen
dc.subjectclenbuterolen
dc.titleBewakingsonderzoek 1996 naar het voorkomen van residuen van anabole steroiden, beta-agonisten, gestagenen en tranquillizers in slachtdierennl
dc.title.alternative1996 surveillance into the occurrence of residues of anabolic steroids, beta-agonists, gestagenes and tranquillizers in animals for slaughteren
dc.typeReport
dc.contributor.departmentARO
dc.date.updated2012-12-12T12:05:34Z
html.description.abstractGedurende het in 1996 uitgevoerde bewakings- onderzoek 'bijzondere slachtplaatsen' werden 75 monsters urine onderzocht op de aanwezigheid van residuen van anabole steroiden en beta-agonisten. Er werden eveneens 34 monsters runderoog (retina) en 40 monsters lever op residuen van beta-agonisten onderzocht. Verder werden 50 monsters niervet op residuen van gestagenen en 11 monsters nier op residuen van tranquillizers onderzocht. In een monster urine werd clenbuterol aangetroffen en de aanwezigheid hiervan kon in het bijbehorende monster lever worden bevestigd. In geen van de overige monsters konden residuen van een van de gezochte verbindingen worden aangetoond. De 245 onderzochten monsters (afkomstig van 75+34+11=120 dieren) residuen van een der gezochte verbindingen kon worden aangetoond. Een steekproef van vijftig monsters niervet werd onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen.
html.description.abstractDuring the 1996 surveillance, focusing on special slaughter locations, 75 samples of urine were analysed for the presence of residues of anabolic steroids and beta-agonists, 34 samples of bovine retina and 40 samples of liver for residues of beta-agonists, 50 samples of kidney fat for gestagens and 11 samples of kidney for tranquillizers. In one sample of urine residues of clenbuterol were detected and clenbuterol was confirmed in the sample of liver taken from the same animal. In none of the other samples were any residues of the compounds mentioned detected. One sample out of a total of 245 (originating from 120 animals) was found positive for a beta-agonist. Fifty samples of kidney fax were selected at random for the analysis of gestagens.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record