Show simple item record

dc.contributor.authorBloemen HJT
dc.contributor.authorvan der Meulen A
dc.contributor.authorMooibroek D
dc.contributor.authorCassee FR
dc.date.accessioned2017-02-20T08:07:20
dc.date.issued2008-02-07
dc.identifier863001004
dc.description.abstractZwarte Rook is een luchtkwaliteitsparameter die wordt gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en die dienst kan doen als indicator voor de emissies van verkeer en daarmee de impact van de maatregelen die zowel lokaal als landelijk worden genomen. Een verkennende studie gebaseerd op bestaande gegevens en de meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit is uitgevoerd door het RIVM. Het doel van deze studie was de bruikbaarheid van de Zwarte Rook meetresultaten te onderzoeken voor het verkrijgen van inzicht in de effecten van de verschillende beleidsmaatregelen gericht op het reduceren van verkeersemissies (uitlaat emissies). De emissie gegevens van een reeks van bronnen geven aan dat elementair koolstof vooral door verbrandingsprocessen wordt uitgestoten waarvan het verkeer de belangrijkste is in de stedelijke en geindustrialiseerde omgeving. Evaluatie van de LML Zwarte Rook data laat zien dat de hoogste concentraties gemeten worden in een stedelijke en verkeerrijke omgeving . Op grond van meetgegevens ten tijde van een interventie in Utrecht bleek dat stagnatie van verkeer tot sterk verhoogde concentratie leidt die weer kunnen worden gereduceerd door specifieke maatregelen waaronder het verbeteren van de doorstroming. Een eenvoudige trend analyse toont aan dat een geringe neergaande trend vooral grootschalig van aard is. In de stedelijke omgeving vinden weliswaar sinds 1997 geen sterke verhogingen meer plaats tijdens de winterperiodes maar de seizoensgebonden verhogingen (winter hoog, zomer laag) is voor de onderzochte locaties nauwelijks veranderd. Deze inzichten onderstrepen dat Zwarte Rook een adequate indicator is voor verkeer en daarmee voor het effect van beleidsmaatregelen. Nu specifieke lokale maatregelen worden getroffen in de stedelijke wordt het aanbevolen om de opzet van het Zwarte Rook netwerk hieraan aan te passen.
dc.description.abstractNon-compliance with EU Air quality directives requires abatement measures for particulate matter (PM10). Numerous volume and technology based measures have been defined and are currently being implemented. Adequate policy evaluation demands appropriate evaluation of the impact of these measures. As many of the abatement measures are focussed on traffic emissions, motivated by notion that this source is widely considered as the most health relevant, an indicator specific for traffic is sought after. In the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) several parameters are measured routinely at a number of stations, including particulate matter (PM10), Black Smoke and the gaseous air pollutant nitrogen oxides, carbon monoxide and sulphur dioxide. All these air quality parameters, except Black Smoke, are considered indicators lacking specificity for traffic emissions. In the current study the feasibility of monitoring Black Smoke to enable the evaluation of the impact of the abatement measures is assessed. Based on the evaluation of emission profiles and the long term monitoring data base Black Smoke is found to be the most appropriate indicator for combustion sources of which traffic is the most important one in urban areas. Both the monitoring data of the LML as well as the evaluation of an intervention case illustrate the potential for following the success or failure of (local) abatement measures. To distinguish between volume or technology based measures the (relative) emission factor of the fleet cruising in the nearby surroundings of the monitoring station is required. An approach has been developed before and might be applied. Monitoring data shows the relevance of the proximity of traffic and consequently assessing the exposure of people will need a more dense network than that of LML, reflecting the spatial (andssions and concentrations.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent36 p
dc.format.extent250 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Letter Report 863001004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/863001004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/863001004.pdf
dc.subjectLUCHTnl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectroetnl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectbeleidsinstrumentennl
dc.subjectzwarte rooknl
dc.subjectlmlnl
dc.subjectlandelijk meetnet luchtkwaliteitnl
dc.subjectverkeersemissie indicatornl
dc.subjectair pollutionen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectsooten
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectpolicy instrumentsen
dc.subjectblack smokeen
dc.subjecttraffic emission indicatoren
dc.titleMonitoring Black Smoke? Its value for monitoring the impact of abatement measuresen
dc.title.alternativeMonitoring Zwarte Rook? - De waarde voor het volgen van de invloed van beleidsmaatregelennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGO
dc.contributor.departmentLVM
dc.date.updated2017-02-20T07:07:20Z
refterms.dateFOA2018-12-18T09:51:48Z
html.description.abstractZwarte Rook is een luchtkwaliteitsparameter die wordt gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en die dienst kan doen als indicator voor de emissies van verkeer en daarmee de impact van de maatregelen die zowel lokaal als landelijk worden genomen.<br>Een verkennende studie gebaseerd op bestaande gegevens en de meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit is uitgevoerd door het RIVM. Het doel van deze studie was de bruikbaarheid van de Zwarte Rook meetresultaten te onderzoeken voor het verkrijgen van inzicht in de effecten van de verschillende beleidsmaatregelen gericht op het reduceren van verkeersemissies (uitlaat emissies).<br>De emissie gegevens van een reeks van bronnen geven aan dat elementair koolstof vooral door verbrandingsprocessen wordt uitgestoten waarvan het verkeer de belangrijkste is in de stedelijke en geindustrialiseerde omgeving. Evaluatie van de LML Zwarte Rook data laat zien dat de hoogste concentraties gemeten worden in een stedelijke en verkeerrijke omgeving . Op grond van meetgegevens ten tijde van een interventie in Utrecht bleek dat stagnatie van verkeer tot sterk verhoogde concentratie leidt die weer kunnen worden gereduceerd door specifieke maatregelen waaronder het verbeteren van de doorstroming. Een eenvoudige trend analyse toont aan dat een geringe neergaande trend vooral grootschalig van aard is. In de stedelijke omgeving vinden weliswaar sinds 1997 geen sterke verhogingen meer plaats tijdens de winterperiodes maar de seizoensgebonden verhogingen (winter hoog, zomer laag) is voor de onderzochte locaties nauwelijks veranderd.<br>Deze inzichten onderstrepen dat Zwarte Rook een adequate indicator is voor verkeer en daarmee voor het effect van beleidsmaatregelen. Nu specifieke lokale maatregelen worden getroffen in de stedelijke wordt het aanbevolen om de opzet van het Zwarte Rook netwerk hieraan aan te passen.<br>
html.description.abstractNon-compliance with EU Air quality directives requires abatement measures for particulate matter (PM10). Numerous volume and technology based measures have been defined and are currently being implemented. Adequate policy evaluation demands appropriate evaluation of the impact of these measures. As many of the abatement measures are focussed on traffic emissions, motivated by notion that this source is widely considered as the most health relevant, an indicator specific for traffic is sought after.<br>In the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) several parameters are measured routinely at a number of stations, including particulate matter (PM10), Black Smoke and the gaseous air pollutant nitrogen oxides, carbon monoxide and sulphur dioxide. All these air quality parameters, except Black Smoke, are considered indicators lacking specificity for traffic emissions. In the current study the feasibility of monitoring Black Smoke to enable the evaluation of the impact of the abatement measures is assessed.<br>Based on the evaluation of emission profiles and the long term monitoring data base Black Smoke is found to be the most appropriate indicator for combustion sources of which traffic is the most important one in urban areas. Both the monitoring data of the LML as well as the evaluation of an intervention case illustrate the potential for following the success or failure of (local) abatement measures. To distinguish between volume or technology based measures the (relative) emission factor of the fleet cruising in the nearby surroundings of the monitoring station is required. An approach has been developed before and might be applied.<br>Monitoring data shows the relevance of the proximity of traffic and consequently assessing the exposure of people will need a more dense network than that of LML, reflecting the spatial (andssions and concentrations.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
863001004.pdf
Size:
249.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record