Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Berg RC
dc.contributor.authorde Leeuw FAAM
dc.date.accessioned2013-06-13T22:27:05
dc.date.issued1986-05-31
dc.identifier228203003
dc.description.abstractOp basis van het bestaande episodische MPA-model is een modelversie ontwikkeld voor de berekening van seizoensgemiddelde concentraties aan primaire en secundaire luchtverontreinigende componenten. Hoewel het model op een aantal punten nog verbeterd moet worden, geven voorlopige scenario berekeningen voor seizoensgemiddelde concentraties een analoog beeld als gevonden voor concentraties tijdens episoden. De meest effectieve maatregel om tot een verlaging van seizoensgemiddelde oxidantconcentraties te komen is een reductie van koolwaterstofemissies. Een reductie van NOx-emissies met 30% heeft nauwelijks invloed op de seizoensconcentraties aan oxidant.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228203003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228203003.html
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectatmosferische transportmodellennl
dc.subjectatmosferische chemienl
dc.subjectemissie bestrijdingsscenario&apos;snl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgznl
dc.subjectlagrangiaans modelnl
dc.titleAtmosferisch transportmodel voor de berekening van seizoensgemiddelde oxidant concentratiesnl
dc.title.alternativeLong term atmospheric transportmodel including a detailed chemistryen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T20:27:06Z
html.description.abstractOp basis van het bestaande episodische MPA-model is een modelversie ontwikkeld voor de berekening van seizoensgemiddelde concentraties aan primaire en secundaire luchtverontreinigende componenten. Hoewel het model op een aantal punten nog verbeterd moet worden, geven voorlopige scenario berekeningen voor seizoensgemiddelde concentraties een analoog beeld als gevonden voor concentraties tijdens episoden. De meest effectieve maatregel om tot een verlaging van seizoensgemiddelde oxidantconcentraties te komen is een reductie van koolwaterstofemissies. Een reductie van NOx-emissies met 30% heeft nauwelijks invloed op de seizoensconcentraties aan oxidant.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record