Show simple item record

dc.contributor.authorRutgers M
dc.contributor.authorMulder C
dc.contributor.authorSchouten AJ
dc.contributor.authorBloem J
dc.contributor.authorBogte JJ
dc.contributor.authorBreure AM
dc.contributor.authorBrussaard L
dc.contributor.authorde Goede RGM
dc.contributor.authorFaber JH
dc.contributor.authorJagers op Akkerhuis GAJM
dc.contributor.authorKeidel H
dc.contributor.authorKorthals GW
dc.contributor.authorSmeding FW
dc.contributor.authorten Berg C
dc.contributor.authorvan Eekeren N
dc.date.accessioned2017-02-20T06:37:31
dc.date.issued2007-12-14
dc.identifier607604008
dc.description.abstractHet RIVM heeft samen met diverse kennisinstituten tien veel voorkomende bodems gekarakteriseerd waar de bodemkwaliteit op orde is, zogeheten referenties voor biologische bodemkwaliteit (RBB). Hier bestonden nog geen criteria voor. Deze referenties kunnen als streefbeeld gebruikt worden om bodemgebruik duurzamer te maken. De referenties zijn bepaald voor tien combinaties van bodemgebruik (onder andere melkveehouderij, akkerbouw en heide) en bodemtype (zand, veen, klei en loss). Dit is representatief voor driekwart van het bodemoppervlak van Nederland. Diverse onderzoekers, onder andere op het gebied van bodemecologie, microbiologie en agrarisch bodembeheer, hebben locaties geselecteerd die volgens hun maatstaven een relatief goede bodemkwaliteit hebben. Hiervoor maakten zij gebruik van de gegevens van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) over de toestand van de bodem. Op basis van deze informatie zijn de tien referenties bepaald. Het rapport bevat ook gemiddelde waarden van de biologische, chemische en fysische eigenschappen van de bodem, evenals een maat voor de spreiding van de gegevens. De mate waarin bodemorganismen voorkomen en hun diversiteit zijn ook beschreven.
dc.description.abstractRIVM and other institutes described ten soil system profiles (the so-called biological soil references) according to the soil quality as inferred from existing empirical evidence of previously investigated sites. This is a pilot study, since no specific protocol has yet been established. These new references aim to be used as benchmarks to implement a more sustainable use of soils. References were derived from a combination of data from land-use (e.g. dairy farms, arable fields and heathlands) and soil type (sand, peat, clay and loess). Our approach covers the soils of about three-quarters of the surface of the Netherlands. Several scientists, with expertise ranging from soil ecology and microbiology up to rural management, selected sites where data was seen by them as representative of good soil quality. For this purpose these scientists used soil monitoring data from the Netherlands Soil Monitoring Network (in Dutch: LMB). The ten references were derived from empirical data. This report also provides the averages and frequency distributions of biological, chemical and physical soil characteristics. The extent to which soil organisms occur has been described as well as their biodiversity.
dc.description.sponsorshipVROM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent96 p
dc.format.extent3124 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherAlterra
dc.publisherWageningen
dc.publisherWageningen Universiteit
dc.publisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving
dc.publisherWageningen
dc.publisherLouis Bolk Instituut
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607604008
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 607604008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607604008.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607604008.pdf
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectterrestrische ecosystemennl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectbodemkwaliteitnl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectindicatorennl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectgrondsoortennl
dc.subjectreferenties voor biologische bodemkwaliteit (rbb)nl
dc.subjectlandelijk meetnet bodemkwaliteit (lmb)nl
dc.subjectduurzaam bodemgebruiknl
dc.subjectbodemecosysteemnl
dc.subjectbodemorganismennl
dc.subjectecosysteemdienstennl
dc.subjectecologische processennl
dc.subjectterrestrial ecosystemsen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectsoil qualityen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectland useen
dc.subjectsoil typesen
dc.subjectnetherlands soil monitoring networken
dc.subjectsoil biological indicatoren
dc.subjectecosystem servicesen
dc.subjectsoil qualityen
dc.subjectsoil biotaen
dc.titleTyperingen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteitnl
dc.title.alternativeSoil system profiling in the Netherlands with ten references for biological soil qualityen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T05:37:31Z
refterms.dateFOA2018-12-18T09:52:58Z
html.description.abstractHet RIVM heeft samen met diverse kennisinstituten tien veel voorkomende bodems gekarakteriseerd waar de bodemkwaliteit op orde is, zogeheten referenties voor biologische bodemkwaliteit (RBB). Hier bestonden nog geen criteria voor. Deze referenties kunnen als streefbeeld gebruikt worden om bodemgebruik duurzamer te maken.<br>De referenties zijn bepaald voor tien combinaties van bodemgebruik (onder andere melkveehouderij, akkerbouw en heide) en bodemtype (zand, veen, klei en loss). Dit is representatief voor driekwart van het bodemoppervlak van Nederland.<br>Diverse onderzoekers, onder andere op het gebied van bodemecologie, microbiologie en agrarisch bodembeheer, hebben locaties geselecteerd die volgens hun maatstaven een relatief goede bodemkwaliteit hebben. Hiervoor maakten zij gebruik van de gegevens van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) over de toestand van de bodem. Op basis van deze informatie zijn de tien referenties bepaald. Het rapport bevat ook gemiddelde waarden van de biologische, chemische en fysische eigenschappen van de bodem, evenals een maat voor de spreiding van de gegevens. De mate waarin bodemorganismen voorkomen en hun diversiteit zijn ook beschreven.<br>
html.description.abstractRIVM and other institutes described ten soil system profiles (the so-called biological soil references) according to the soil quality as inferred from existing empirical evidence of previously investigated sites. This is a pilot study, since no specific protocol has yet been established. These new references aim to be used as benchmarks to implement a more sustainable use of soils.<br>References were derived from a combination of data from land-use (e.g. dairy farms, arable fields and heathlands) and soil type (sand, peat, clay and loess). Our approach covers the soils of about three-quarters of the surface of the Netherlands.<br>Several scientists, with expertise ranging from soil ecology and microbiology up to rural management, selected sites where data was seen by them as representative of good soil quality. For this purpose these scientists used soil monitoring data from the Netherlands Soil Monitoring Network (in Dutch: LMB). The ten references were derived from empirical data. This report also provides the averages and frequency distributions of biological, chemical and physical soil characteristics. The extent to which soil organisms occur has been described as well as their biodiversity.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607604008.pdf
Size:
3.050Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record