Show simple item record

dc.contributor.authorVelders GJM
dc.contributor.authorde Waal ES
dc.contributor.authorvan Jaarsveld JA
dc.contributor.authorde Ruiter JF
dc.date.accessioned2013-06-13T23:15:40
dc.date.issued2004-03-02
dc.identifier500037002
dc.description.abstractEen aantal aspecten van het EMEP Unified (Euleriaans) model zijn geevalueerd door het analyseren van de depositie parameterisatie van verzurende stoffen, de concentratie en depositie van SOx, NOx en NHx in Nederland, de bron-receptor matrices voor Nederland en de geografische verdeling van de emissies. De resultaten zijn vergeleken met die van het OPS model en met metingen. Het EMEP Unified model geeft vrij goede resultaten voor de meeste verzurende stoffen in Nederland. De bron-receptor matrices voor geoxideerd zwavel berekend door het EMEP model komen goed overeen met die van het OPS model, terwijl de overeenkomst voor gereduceerd stikstof redelijk is. Grote afwijkingen worden gevonden tussen de modellen voor de bron-receptor matrices voor geoxideerd stikstof. De lokale depositie bijdrage van Nederlandse emissies aan de depositie in Nederlandse is een factor vier hoger in het OPS model dan in het EMEP model en de depositie bijdragen van Belgie en Duitsland zijn ook veel groter dan in het OPS model. Deze verschillen kunnen herleid worden naar de lagere concentratie en droge depositie en grotere natte depositie van NOx in het EMEP model. Er is een opvallend verschil in de invloed van de Grens- en Begincondities op de bron-receptor matrices van geoxideerd stikstof. Het EMEP suggereert dat ongeveer 30% van de depositie in Nederland is afkomstig van bronnen buiten Europa. De door het EMEP model berekende concentratie van SO2 in Nederland komt goed overeen met metingen, the concentratie van NOx zijn ongeveer 40% lager en de concentraties van NH3 30% tot 40% lager dan de metingen.
dc.description.abstractA few aspects of the EMEP Unified (Eulerian) model have been evaluated by analysing the deposition parameterisation for acidifying compounds and the concentration and deposition of SOx, NOx, and NHx in the Netherlands. Evaluation was also carried out by analysing the source-receptor matrices for the Netherlands and the geographical distribution of the emissions, comparing results with both the OPS model and measurements. The picture given of the Netherlands by the EMEP Unified model was found for most acidifying compounds to be a fair one. The source-receptor matrices calculated by the EMEP and OPS models were seen to be in good agreement for oxidised sulphur, and in reasonable agreement for reduced nitrogen. Large discrepancies between the models were found for oxidised nitrogen. The contribution of the Dutch emissions to local deposition in the Netherlands came to a factor of 4 higher in the OPS model, compared to the EMEP model. The contributions of Belgium and Germany to deposition are also much higher in the OPS model. These differences can be traced back to the lower concentration and dry deposition, along with higher wet deposition, of NOx in the EMEP model. For oxidised nitrogen, there was a large difference in the influence of the boundary and initial conditions on the source-receptor matrix. The EMEP model suggests that almost 30% of the deposition is due to sources outside Europe. The SO2 concentrations in the Netherlands calculated with the EMEP model are close to the measurements, while the NOx concentrations are about 40% lower and the NH3 concentrations 30% to 40% lower than the measurements.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-KvI
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent32 p
dc.format.extent464 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 500037002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500037002.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectevaluatienl
dc.subjectmetennl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectacidificationen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectmeasuringen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectops modelen
dc.subjectsoxen
dc.subjectnoxen
dc.subjectnhxen
dc.subjectsource receptor matricesen
dc.titleDe RIVM-MNP bijdrage aan de evaluatie van het EMEP Unified modelen
dc.title.alternativeThe RIVM-MNP contribution to the evaluation of the EMEP Unified (Eulerian) modelnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLED
dc.date.updated2013-06-13T21:15:42Z
refterms.dateFOA2018-12-18T09:53:03Z
html.description.abstractEen aantal aspecten van het EMEP Unified (Euleriaans) model zijn geevalueerd door het analyseren van de depositie parameterisatie van verzurende stoffen, de concentratie en depositie van SOx, NOx en NHx in Nederland, de bron-receptor matrices voor Nederland en de geografische verdeling van de emissies. De resultaten zijn vergeleken met die van het OPS model en met metingen. Het EMEP Unified model geeft vrij goede resultaten voor de meeste verzurende stoffen in Nederland. De bron-receptor matrices voor geoxideerd zwavel berekend door het EMEP model komen goed overeen met die van het OPS model, terwijl de overeenkomst voor gereduceerd stikstof redelijk is. Grote afwijkingen worden gevonden tussen de modellen voor de bron-receptor matrices voor geoxideerd stikstof. De lokale depositie bijdrage van Nederlandse emissies aan de depositie in Nederlandse is een factor vier hoger in het OPS model dan in het EMEP model en de depositie bijdragen van Belgie en Duitsland zijn ook veel groter dan in het OPS model. Deze verschillen kunnen herleid worden naar de lagere concentratie en droge depositie en grotere natte depositie van NOx in het EMEP model. Er is een opvallend verschil in de invloed van de Grens- en Begincondities op de bron-receptor matrices van geoxideerd stikstof. Het EMEP suggereert dat ongeveer 30% van de depositie in Nederland is afkomstig van bronnen buiten Europa. De door het EMEP model berekende concentratie van SO2 in Nederland komt goed overeen met metingen, the concentratie van NOx zijn ongeveer 40% lager en de concentraties van NH3 30% tot 40% lager dan de metingen.<br>
html.description.abstractA few aspects of the EMEP Unified (Eulerian) model have been evaluated by analysing the deposition parameterisation for acidifying compounds and the concentration and deposition of SOx, NOx, and NHx in the Netherlands. Evaluation was also carried out by analysing the source-receptor matrices for the Netherlands and the geographical distribution of the emissions, comparing results with both the OPS model and measurements. The picture given of the Netherlands by the EMEP Unified model was found for most acidifying compounds to be a fair one. The source-receptor matrices calculated by the EMEP and OPS models were seen to be in good agreement for oxidised sulphur, and in reasonable agreement for reduced nitrogen. Large discrepancies between the models were found for oxidised nitrogen. The contribution of the Dutch emissions to local deposition in the Netherlands came to a factor of 4 higher in the OPS model, compared to the EMEP model. The contributions of Belgium and Germany to deposition are also much higher in the OPS model. These differences can be traced back to the lower concentration and dry deposition, along with higher wet deposition, of NOx in the EMEP model. For oxidised nitrogen, there was a large difference in the influence of the boundary and initial conditions on the source-receptor matrix. The EMEP model suggests that almost 30% of the deposition is due to sources outside Europe. The SO2 concentrations in the Netherlands calculated with the EMEP model are close to the measurements, while the NOx concentrations are about 40% lower and the NH3 concentrations 30% to 40% lower than the measurements.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
500037002.pdf
Size:
465.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record