Show simple item record

dc.contributor.authorLaheij GMH
dc.date.accessioned2013-06-13T23:33:31
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier610066003
dc.description.abstractVoor de "risico-analyse methodiek CPR-15/2 bedrijven" is een literatuurstudie uitgevoerd naar de hoeveelheid gevormde stikstofoxiden bij de verbranding van chemicalien en/of bestrijdingsmiddelen. Stikstofdioxide en waterstofcyanide zijn verantwoordelijk voor de toxische effecten van branden in opslagen. Uit de onderzochte literatuur blijkt dat omzettingspercentages van stikstof in stikstofoxiden voornamelijk door middel van experimenten op microschaal zijn bepaald waarbij enkele grammen stof onder verschillende omstandigheden worden verbrand. Stoffen waarvoor in de onderzochte literatuur omzettingspercentages zijn gevonden, zijn methylparathion, ammoniumnitraat, dimethoaat, tolueen-2,4-diisocyanaat, hexamethyleen diamine, azinphosmethyl, nylon, 1,2-ethaandiamine, aminotriazol en dichlobenil.<br>
dc.description.abstractFor the risk-analysis methodology CPR-15/2, a literature survey has been performed in which the amount of nitrogen converted into nitrogen oxides as a result of a warehouse fire is examined. Nitrogen dioxide is with hydrogen cyanide mainly responsible for the toxic hazards of warehouse fires. According to the literature examined conversion percentages of nitrogen into nitrogen oxides are mainly determined using micro scale experiments under different circumstances. Chemicals and pesticides for which conversion percentages have been determined are parathion-methyl, ammonium nitrate, dimethoate, toluene-2,4-diisocyanate, hexamethylene diamine, azinphos-methyl, nylon, 1,2-ethanediamine, aminotriazol and dichlobenil.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS/EV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent35 p
dc.format.extent1170 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610066003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610066003.pdf
dc.subject11nl
dc.subjectongevalnl
dc.subjectbrandnl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectbestrijdingsmiddelnl
dc.subjectopslagnl
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectrisico analysenl
dc.subjectaccidentsen
dc.subjectfireen
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectstorageen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleStudie naar de gevormde hoeveelheid stikstofoxiden bij brand in opslagen van chemicalien of bestrijdingsmiddelennl
dc.title.alternativeSurvey of the amount of nitrogen converted into nitrogen oxides during warehouse firesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2013-06-13T21:33:34Z
html.description.abstractVoor de &quot;risico-analyse methodiek CPR-15/2 bedrijven&quot; is een literatuurstudie uitgevoerd naar de hoeveelheid gevormde stikstofoxiden bij de verbranding van chemicalien en/of bestrijdingsmiddelen. Stikstofdioxide en waterstofcyanide zijn verantwoordelijk voor de toxische effecten van branden in opslagen. Uit de onderzochte literatuur blijkt dat omzettingspercentages van stikstof in stikstofoxiden voornamelijk door middel van experimenten op microschaal zijn bepaald waarbij enkele grammen stof onder verschillende omstandigheden worden verbrand. Stoffen waarvoor in de onderzochte literatuur omzettingspercentages zijn gevonden, zijn methylparathion, ammoniumnitraat, dimethoaat, tolueen-2,4-diisocyanaat, hexamethyleen diamine, azinphosmethyl, nylon, 1,2-ethaandiamine, aminotriazol en dichlobenil.&lt;br&gt;
html.description.abstractFor the risk-analysis methodology CPR-15/2, a literature survey has been performed in which the amount of nitrogen converted into nitrogen oxides as a result of a warehouse fire is examined. Nitrogen dioxide is with hydrogen cyanide mainly responsible for the toxic hazards of warehouse fires. According to the literature examined conversion percentages of nitrogen into nitrogen oxides are mainly determined using micro scale experiments under different circumstances. Chemicals and pesticides for which conversion percentages have been determined are parathion-methyl, ammonium nitrate, dimethoate, toluene-2,4-diisocyanate, hexamethylene diamine, azinphos-methyl, nylon, 1,2-ethanediamine, aminotriazol and dichlobenil.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record