Show simple item record

dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorvan der Heijden CA
dc.contributor.authorHeijna-Merkus E
dc.contributor.authorvan Koten-Vermeulen JEM
dc.contributor.authorKnoop J
dc.contributor.authorde Kruijf HAM
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.contributor.authorMinderhoud A
dc.contributor.authorvan Noort PCM
dc.contributor.authorde Nijs T
dc.contributor.authorStruijs J
dc.contributor.authorZoeteman BCJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:40:03
dc.date.issued1986-12-12
dc.identifier718600003
dc.description.abstractHoewel deze studie een explorerend karakter had, kan geconcludeerd worden dat acute en chronische effecten reeds veroorzaakt kunnen worden door accidentele lozingen van toxische verbindingen bij relatief geringe hoeveelheden. Zo is 10 kg parathion voldoende om ernstige acute effecten te veroorzaken in zoetwater ecosystemen, terwijl een lozing van enkele honderden kg's dieldrin ernstige effecten in de kustwateren en in de kustwateren en de Waddenzee kunnen veroorzaken. Vooral lozingen van specifieke smaak- en geurstoffen kunnen de drinkwaterkwaliteit beinvloeden van oeverinfiltratiewinningen. De algemene conclusie is dat de kwetsbaarheid van de ecosystemen en van de betrokken drinkwatervoorzieningen noopt tot een verdere reductie van het risico dat accidentele lozingen van gevaarlijke verbindingen optreden.<br>
dc.description.sponsorshipHIMH;
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718600003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718600003.html
dc.subjectmethyl-azinfosnl
dc.subjectdisulfotonnl
dc.subjectlindaannl
dc.subjectparathionnl
dc.subjectpropoxurnl
dc.subjectacute toxische effectennl
dc.subjectmilieu-incidentnl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgznl
dc.subjectdieldrinnl
dc.subjectcadmium; ijsselmeer;nl
dc.titleRisk evaluation of accidental spills of toxic compounds in the Rhine basisen
dc.title.alternativeRisico evaluatie van accidentele lozingen van toxische chemicalien in het stroomgebied van de Rijn.nl
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:40:04Z
html.description.abstractHoewel deze studie een explorerend karakter had, kan geconcludeerd worden dat acute en chronische effecten reeds veroorzaakt kunnen worden door accidentele lozingen van toxische verbindingen bij relatief geringe hoeveelheden. Zo is 10 kg parathion voldoende om ernstige acute effecten te veroorzaken in zoetwater ecosystemen, terwijl een lozing van enkele honderden kg&apos;s dieldrin ernstige effecten in de kustwateren en in de kustwateren en de Waddenzee kunnen veroorzaken. Vooral lozingen van specifieke smaak- en geurstoffen kunnen de drinkwaterkwaliteit beinvloeden van oeverinfiltratiewinningen. De algemene conclusie is dat de kwetsbaarheid van de ecosystemen en van de betrokken drinkwatervoorzieningen noopt tot een verdere reductie van het risico dat accidentele lozingen van gevaarlijke verbindingen optreden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record