Show simple item record

dc.contributor.authorFreijer JI
dc.contributor.authorCassee FR
dc.contributor.authorvan Bree L
dc.date.accessioned2017-02-20T06:43:23
dc.date.issued1997-08-31
dc.identifier624029001
dc.description.abstractFijn stof (deeltjes < 10 mum ) vormt een belangrijke luchtverontreinigingscomponent waarmee mensen in aanraking komen. Dit rapport geeft de mogelijkheden weer van wiskundige modellen om de verschillen in dosimetrie tussen gezonde personen en personen met gecompromitteerde luchtwegen te onderzoeken. Verschillende modellen worden conceptueel en inhoudelijk vergeleken, om zo een optimaal model te vinden voor de depositie van fijn stof in de luchtwegen. Het ICRP (International Commission on Radiological Protection) model bleek een goede keuze te zijn om verkennende berekeningen mee uit te voeren. Dit model werd gebruikt om voor 6 monodisperse typen aerosolen met verschillende deeltjes diameter de depositie in de luchtwegen in verschillende personen te berekenen. De resultaten laten zien dat (i) de belasting van een volwassen man met gecompromitteerde luchtwegen 4.0 tot 5.0 hoger is dan zijn gezonde equivalent, (ii) de belasting van kinderen 1.1-2.5 keer hoger is dan een volwassen man, (iii) zware inspanning bij hoge ademhalingssnelheden resulteert in 1.4 to 2.0 hogere belasting dan bij lichte inspanning, (iv) rusten en slapen gepaard gaat met 0.2-0.4 keer de belasting bij lichte inspanning. De belangrijkste aanbevelingen voor verder onderzoek op het gebied van depositie modellering omvatten (i) de ontwikkeling en toepassing van een dynamisch proces model voor gedetailleerde studie van depositie in de luchtwegen van mensen en proefdieren, om zo een interspecies vergelijking mogelijk te maken, en (ii) een onderzoek naar de variabiliteit in fysiologische luchtwegparameters in de populatie, om zo een schatting te kunnen maken van de actuele blootstelling van de gehele populatie en om risico beoordelingen te ondersteunen.<br>
dc.description.abstractParticulate matter is an important class of air pollutants to which humans are exposed. This report addresses the possibilities of mathematical models to analyze differences in dosimetry between healthy persons and those with obstructive pulmonary diseases. The main aim of the study was to evaluate existing PM transport/deposition models with respect to their conceptual and practical merits, in order to find an optimal model to estimate deposition of PM in the human airways. We used the ICRP model for preliminary calculations of PM deposition in the human airways for 6 monodisperse aerosols, with different single aerodynamic particle diameters. Subjects of different age and gender, at various levels of ventilation activity, and with or without obstructive pulmonary disease were evaluated. The results show that: (i) the burden in adult males with pulmonary disease is 4-5 times higher than in their healthy equivalents, (ii) the burden in children is 1.1-2.5 times higher than in an adult male, (iii) heavy exercise at high ventilation rates results in a 1.4-2.0 higher burden than at light exercise, (iv) resting and sleeping involve much lower burdens: 0.2-0.4 times the burden under light exercise. The observed variations are mainly related to differences in ventilation rates and effective lung area between the subjects. The main recommendations for further research at the National Institute of Public Health and the Environment in the field of deposition modeling include (i) the development and application of a dynamic process model for detailed study of deposition in the airways of humans and laboratory animals, in order to make an inter-species comparison and to support experimental work with laboratory animals, and (ii) a survey on the variability in the physiological airway parameters in the human population, to enable estimates of actual exposure of the whole population to particulate matter to support risk assessments.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent54 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 624029001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/624029001.html
dc.subject02nl
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectrespiratory systemen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectmodelsen
dc.subjectbiologicalen
dc.subjectparticulate matteren
dc.titleModeling of particulate matter deposition in the human airwaysen
dc.title.alternativeModellering van fijn stof depositie in de luchtwegen van de mensnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBO
dc.date.updated2017-02-20T05:43:23Z
html.description.abstractFijn stof (deeltjes &lt; 10 mum ) vormt een belangrijke luchtverontreinigingscomponent waarmee mensen in aanraking komen. Dit rapport geeft de mogelijkheden weer van wiskundige modellen om de verschillen in dosimetrie tussen gezonde personen en personen met gecompromitteerde luchtwegen te onderzoeken. Verschillende modellen worden conceptueel en inhoudelijk vergeleken, om zo een optimaal model te vinden voor de depositie van fijn stof in de luchtwegen. Het ICRP (International Commission on Radiological Protection) model bleek een goede keuze te zijn om verkennende berekeningen mee uit te voeren. Dit model werd gebruikt om voor 6 monodisperse typen aerosolen met verschillende deeltjes diameter de depositie in de luchtwegen in verschillende personen te berekenen. De resultaten laten zien dat (i) de belasting van een volwassen man met gecompromitteerde luchtwegen 4.0 tot 5.0 hoger is dan zijn gezonde equivalent, (ii) de belasting van kinderen 1.1-2.5 keer hoger is dan een volwassen man, (iii) zware inspanning bij hoge ademhalingssnelheden resulteert in 1.4 to 2.0 hogere belasting dan bij lichte inspanning, (iv) rusten en slapen gepaard gaat met 0.2-0.4 keer de belasting bij lichte inspanning. De belangrijkste aanbevelingen voor verder onderzoek op het gebied van depositie modellering omvatten (i) de ontwikkeling en toepassing van een dynamisch proces model voor gedetailleerde studie van depositie in de luchtwegen van mensen en proefdieren, om zo een interspecies vergelijking mogelijk te maken, en (ii) een onderzoek naar de variabiliteit in fysiologische luchtwegparameters in de populatie, om zo een schatting te kunnen maken van de actuele blootstelling van de gehele populatie en om risico beoordelingen te ondersteunen.&lt;br&gt;
html.description.abstractParticulate matter is an important class of air pollutants to which humans are exposed. This report addresses the possibilities of mathematical models to analyze differences in dosimetry between healthy persons and those with obstructive pulmonary diseases. The main aim of the study was to evaluate existing PM transport/deposition models with respect to their conceptual and practical merits, in order to find an optimal model to estimate deposition of PM in the human airways. We used the ICRP model for preliminary calculations of PM deposition in the human airways for 6 monodisperse aerosols, with different single aerodynamic particle diameters. Subjects of different age and gender, at various levels of ventilation activity, and with or without obstructive pulmonary disease were evaluated. The results show that: (i) the burden in adult males with pulmonary disease is 4-5 times higher than in their healthy equivalents, (ii) the burden in children is 1.1-2.5 times higher than in an adult male, (iii) heavy exercise at high ventilation rates results in a 1.4-2.0 higher burden than at light exercise, (iv) resting and sleeping involve much lower burdens: 0.2-0.4 times the burden under light exercise. The observed variations are mainly related to differences in ventilation rates and effective lung area between the subjects. The main recommendations for further research at the National Institute of Public Health and the Environment in the field of deposition modeling include (i) the development and application of a dynamic process model for detailed study of deposition in the airways of humans and laboratory animals, in order to make an inter-species comparison and to support experimental work with laboratory animals, and (ii) a survey on the variability in the physiological airway parameters in the human population, to enable estimates of actual exposure of the whole population to particulate matter to support risk assessments.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record