Show simple item record

dc.contributor.authorde Leeuw FAAM
dc.contributor.authorvan Egmond ND
dc.date.accessioned2013-06-13T22:18:27
dc.date.issued1985-11-27
dc.identifier228216042
dc.description.abstractVan 16-21 januari 1985 heeft zich in noordelijk Europa, en daarmee ook in Nederland, bij extreme winterse omstandigheden een periode van hoge luchtverontreinigingsconcentraties voorgedaan. Op 20 januari werd het SO2-emergency-niveau van 830 ug/m3 incidenteel overschreden. Een geringe droge depositie van SO2 als gevolg van de aanwezigheid van een sneeuwdek leidde tot transport over grote afstanden. In combinatie met een gering mengvolume, als gevolg van een sterke inversie op 400-800 m gaf dit aanleiding tot hoge concentraties. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de informatievoorziening zoals die door RIVM is verzorgd. Daarnaast wordt een beschrijving van de episode gegeven op basis van zowel de verkregen meetresultaten als de modelberekeningen.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228216042
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228216042.html
dc.subjectniveau-overschrijdingnl
dc.subjectatmosferische modellennl
dc.subjectvgznl
dc.subjectmh;nl
dc.titleLuchtverontreinigingsepisode 16-21 januari 1985: meetresultaten, modelberekeningen en informatieverschaffingnl
dc.title.alternativeAir pollution episode 16-21 january 1985: measurement, modelcalculations and measuresen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T20:18:29Z
html.description.abstractVan 16-21 januari 1985 heeft zich in noordelijk Europa, en daarmee ook in Nederland, bij extreme winterse omstandigheden een periode van hoge luchtverontreinigingsconcentraties voorgedaan. Op 20 januari werd het SO2-emergency-niveau van 830 ug/m3 incidenteel overschreden. Een geringe droge depositie van SO2 als gevolg van de aanwezigheid van een sneeuwdek leidde tot transport over grote afstanden. In combinatie met een gering mengvolume, als gevolg van een sterke inversie op 400-800 m gaf dit aanleiding tot hoge concentraties. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de informatievoorziening zoals die door RIVM is verzorgd. Daarnaast wordt een beschrijving van de episode gegeven op basis van zowel de verkregen meetresultaten als de modelberekeningen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record