Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorJansen van 't Land C
dc.contributor.authorde Vries LJ
dc.contributor.authorLoeber JG
dc.contributor.authorde Groot G
dc.date.accessioned2017-02-20T07:34:33
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier318506002
dc.description.abstractVoor de bestudering van zgn. abrupte abstinentie van morfine in de rat is recent een model geintroduceerd waarbij als belangrijkste symptoom de afname van de nachtelijke bewegingsactivitiet geldt. In dit onderzoek wordt dit model verder geevalueerd door tijdens de ontwhoudingsfase opnieuw morfine toe te dienen zowel door subcutane injecties als door menging in het voer in verschillende concentraties. Een subcutane injectie blijkt tot piekeffecten in de bewegingsactiviteit te leiden terwijl andere onthoudingssymptomen zoals gewichtsverlies en vermindering van de voedselinname nauwelijks worden beinvloed. Toediening via het voer leidt tot een dosisafhankelijke vermindering van van alle symptomen inclusief de effecten op de nachtelijke bewegingsactiviteit. De abrupte abstinentie geinduceerd door staken van de orale toediening van morfine is verder vergelekn met de chronische infusie van lage doseringen naloxon d.m.v. osmotische minipompjes. Met betrekking tot zowel de bewegingsactiviteit als de vermindering van de voedselinname leidde naloxon-infusie tot dezelfde effecten als abrupte morfine abstinentie. Geconcludeerd werd dat de waargenomen onthoudingssymptomen zoals verminderiang van de nachtelijke activiteit en vermindering van de voedselinname aangeduid kunnen worden als reele onthoudingssymptomen en niet het gevolg van andere manipulatie tijdens de experimenten.<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.format.extent33 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318506002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318506002.html
dc.subjectnaloxoninfusienl
dc.subjectvgznl
dc.titleVeranderingen in de nachtelijke bewegingsactiviteit in de rat tijdens morfine-onthouding. Verdere evaluatie van het modelnl
dc.title.alternativeChanges in activity in the rat during morphine abstinence. Further evaluation of the modelen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:34:33Z
html.description.abstractVoor de bestudering van zgn. abrupte abstinentie van morfine in de rat is recent een model geintroduceerd waarbij als belangrijkste symptoom de afname van de nachtelijke bewegingsactivitiet geldt. In dit onderzoek wordt dit model verder geevalueerd door tijdens de ontwhoudingsfase opnieuw morfine toe te dienen zowel door subcutane injecties als door menging in het voer in verschillende concentraties. Een subcutane injectie blijkt tot piekeffecten in de bewegingsactiviteit te leiden terwijl andere onthoudingssymptomen zoals gewichtsverlies en vermindering van de voedselinname nauwelijks worden beinvloed. Toediening via het voer leidt tot een dosisafhankelijke vermindering van van alle symptomen inclusief de effecten op de nachtelijke bewegingsactiviteit. De abrupte abstinentie geinduceerd door staken van de orale toediening van morfine is verder vergelekn met de chronische infusie van lage doseringen naloxon d.m.v. osmotische minipompjes. Met betrekking tot zowel de bewegingsactiviteit als de vermindering van de voedselinname leidde naloxon-infusie tot dezelfde effecten als abrupte morfine abstinentie. Geconcludeerd werd dat de waargenomen onthoudingssymptomen zoals verminderiang van de nachtelijke activiteit en vermindering van de voedselinname aangeduid kunnen worden als reele onthoudingssymptomen en niet het gevolg van andere manipulatie tijdens de experimenten.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record