Show simple item record

dc.contributor.authorGeurs KT
dc.contributor.authorBrink RMM van den
dc.contributor.authorAnnema JA
dc.contributor.authorWee GP van
dc.date.accessioned2012-12-12T12:32:27Z
dc.date.available2012-12-12T12:32:27Z
dc.date.issued1998-03-31
dc.identifier773002011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255811
dc.description.abstractBetreft achtergronddocument voor verkeer en vervoer bij de Nationale Milieuverkenning 4 (MV4), waarin verwachte toekomstige ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer voor de periode 1995-2020 worden beschreven, uitgaande van de drie nieuwe lange-termijn scenario's van het Centraal Planbureau en het huidige vastgestelde beleid. Verder worden mogelijke oplossingsrichtingen beschreven voor verwachte milieuknelpunten. Het rapport beoogt primair een verantwoording te geven van wat in de MV4 over de sector verkeer en vervoer is geschreven en geeft verder extra categorische informatie over de sector verkeer en vervoer. De belangrijkste conclusies zijn dat met het huidige vastgestelde beleid (a) de beleidsdoelstellingen voor het auto- en vrachtautogebruik voor 2010 niet zullen worden gehaald, (b) de CO2-emissiedoelstelling voor wegverkeer voor 2010 niet wordt gehaald, (c) de NOx-emissiedoelstelling voor personenauto's voor 2010 wel wordt gehaald, maar voor vrachtwagens niet, (d) de VOS-emissiedoelstelling voor personenauto's voor 2010 wel wordt gehaald, maar voor vrachtwagens niet, en (e) de geluidhinderdoelstellingen voor verkeer en luchtvaart voor 2010 niet worden gehaald. Uit de oplossingsrichtingen blijkt dat zelfs als vergaande aanvullende beleidsmaatregelen worden verondersteld, het bijzonder moeilijk zal zijn de CO2-emissiedoelstelling voor wegverkeer en de NOx-doelstelling voor vrachtwagens te halen.
dc.description.abstractThe Fourth Dutch National Environmental Outlook (NEO4) of the National Institute of Public Health and the Environment, published in July 1997, describes possible future developments in the traffic and transport sector in the Netherlands for the 1995-2020 period and evaluates present Dutch policies. NEO4 also offers possible solutions for expected environmental problems. This report functions as the background document for the traffic and transport sector. With a view to present Dutch policies, the main conclusions drawn from the Outlook are that: (i) the policy targets for car and lorry use for 2010 will not be met, (ii) the target for CO2 emissions from road transport for 2010 will not be met, (iii) the NOx emission target for cars for 2010 will be met, but for trucks it will not , (iv) the VOC emission target for cars for 2010 will be met, but for trucks it will not, (v) the noise targets for road transport or for civil aviation for 2010 will not be met. Even if several additional policy measures are assumed, as indicated under possible solutions, the conclusion is that it will be very difficult to meet the CO2 target for road transport and the NOx target for trucks.
dc.description.sponsorshipDGM/GV
dc.format.extent340 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 773002011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002011.html
dc.subject09nl
dc.subjectoverheidsbeleidnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectvervoernl
dc.subjecttoekomstnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectemissienl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectmilieuverkenningnl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjecttrafficen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectfutureen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectemissionen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectenvironmental outlooken
dc.titleVerkeer en vervoer in de Nationale Milieuverkenning 4nl
dc.title.alternativeTraffic and transport in the Dutch National Environmental Outlook 4en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T12:32:28Z
html.description.abstractBetreft achtergronddocument voor verkeer en vervoer bij de Nationale Milieuverkenning 4 (MV4), waarin verwachte toekomstige ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer voor de periode 1995-2020 worden beschreven, uitgaande van de drie nieuwe lange-termijn scenario's van het Centraal Planbureau en het huidige vastgestelde beleid. Verder worden mogelijke oplossingsrichtingen beschreven voor verwachte milieuknelpunten. Het rapport beoogt primair een verantwoording te geven van wat in de MV4 over de sector verkeer en vervoer is geschreven en geeft verder extra categorische informatie over de sector verkeer en vervoer. De belangrijkste conclusies zijn dat met het huidige vastgestelde beleid (a) de beleidsdoelstellingen voor het auto- en vrachtautogebruik voor 2010 niet zullen worden gehaald, (b) de CO2-emissiedoelstelling voor wegverkeer voor 2010 niet wordt gehaald, (c) de NOx-emissiedoelstelling voor personenauto's voor 2010 wel wordt gehaald, maar voor vrachtwagens niet, (d) de VOS-emissiedoelstelling voor personenauto's voor 2010 wel wordt gehaald, maar voor vrachtwagens niet, en (e) de geluidhinderdoelstellingen voor verkeer en luchtvaart voor 2010 niet worden gehaald. Uit de oplossingsrichtingen blijkt dat zelfs als vergaande aanvullende beleidsmaatregelen worden verondersteld, het bijzonder moeilijk zal zijn de CO2-emissiedoelstelling voor wegverkeer en de NOx-doelstelling voor vrachtwagens te halen.
html.description.abstractThe Fourth Dutch National Environmental Outlook (NEO4) of the National Institute of Public Health and the Environment, published in July 1997, describes possible future developments in the traffic and transport sector in the Netherlands for the 1995-2020 period and evaluates present Dutch policies. NEO4 also offers possible solutions for expected environmental problems. This report functions as the background document for the traffic and transport sector. With a view to present Dutch policies, the main conclusions drawn from the Outlook are that: (i) the policy targets for car and lorry use for 2010 will not be met, (ii) the target for CO2 emissions from road transport for 2010 will not be met, (iii) the NOx emission target for cars for 2010 will be met, but for trucks it will not , (iv) the VOC emission target for cars for 2010 will be met, but for trucks it will not, (v) the noise targets for road transport or for civil aviation for 2010 will not be met. Even if several additional policy measures are assumed, as indicated under possible solutions, the conclusion is that it will be very difficult to meet the CO2 target for road transport and the NOx target for trucks.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record