Show simple item record

dc.contributor.authorFreijer JI
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.contributor.authorvan Klaveren JD
dc.contributor.authorTraag WA
dc.contributor.authorHoogenboom LAP
dc.contributor.authorLiem AKD
dc.date.accessioned2017-02-20T06:47:11
dc.date.issued2002-02-22
dc.identifier639102022
dc.description.abstractEr wordt een overzicht gegeven van het recente (1998/99) voorkomen van dioxinen in voedingsmiddelen, gebaseerd op twee meetprogramma's waarbij in verschillende consumentenproducten en primaire agrarische producten concentraties werden gemeten van PCDD/PCDF's (dioxinen) en dioxine-achtige PCBs. Door deze informatie te combineren met recente voedselconsumptiegegevens (de derde Voedsel Consumptie Peiling) kon een berekening gemaakt worden van de lange termijn inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB's. De mediane inname in de bevolking wordt geschat op 1.2 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht/dag. Voor 50% van de bevolking ligt de inname hoger dan dit niveau. De bijdrage van de verschillende groepen voedingsmiddelen aan de inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB's is redelijk uniform verspreid over ons voedselpakket, met 70% via dierlijke producten (vleesproducten 23%, melkproducten 27%, vis 16% en eieren 4%). Daarnaast dragen plantaardige producten 13% en industriele olien en vetten 17% bij aan de totale inname. De belangrijkste constatering in het rapport is dat sinds 1991 de concentraties in de meeste voedingsmiddelen sterk zijn afgenomen. Dit heeft geleid tot meer dan een halvering van de inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB's vergeleken met 1991. Desalniettemin is de verdeling van de inname over de bevolking zodanig dat voor een aanzienlijk deel (8%) van de bevolking de niveaus hoger zijn dan de TDI (tolereerbare dagelijkse inname) van 2 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht/dag, zoals afgeleid door de Scientific Committee on Food (SCF) van de Europese Commissie.<br>
dc.description.abstractHere a survey is presented of the most recent (1998/99) information on the occurrence of dioxins and dioxin-like PCBs in foodstuffs in the Netherlands. The data on occurrence collected during measurement programmes on occurrence were combined with food consumption data to assess the dietary intake of dioxins and dioxin-like PCBs in the general population. This yielded the following results. The estimated median lifelong-averaged intake of dioxins in the population is 0.65 pg WHO-TEQ/kg bw per day. The estimate for the sum of dioxins and dioxin-like PCBs is 1.2 pg WHO-TEQ per/kg bw per day. The 90th percentile of intake in the population is 1.6 times higher than the median intake. The contribution of different food groups to the total intake of TEQ (dioxins and dioxin-like PCBs) is fairly uniformly distributed over the foods consumed: meat products (23%), dairy products (27%), fish (16%), eggs (4%), vegetable products (13%), and industrial oils and fats (17%). A comparison was made between these results and those of the 1990/91 survey. After a correction was made for methodological differences, an average reduction in intake of 50% for dioxins (PCDDs and PCDFs) and 60% for non-ortho PCBs was estimated. This substantial reduction is related to the decrease in the concentration of dioxins (PCDDs and PCDFs) and dioxin-like PCBs in the majority of foodstuffs. Nevertheless, 8% of the population is exposed to intake levels above the TDI (Tolerable Daily Intake) of 2 pg TEQ/kg bw per day, as recently derived by the Scientific Committe on Food (SCF) of the European Commission.<br>
dc.description.sponsorshipKeuringsdienst van Waren
dc.description.sponsorshipRIKILT
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent109 p
dc.format.extent1040 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 639102022, RIKILT 2001.003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/639102022.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/639102022.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectvoedingsmiddelennl
dc.subjectdioxinennl
dc.subjectpcb&apos;snl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectfooden
dc.subjectdioxinen
dc.subjectpcdden
dc.subjectpcben
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleDioxins and dioxin-like PCBs in foodstuff: Occurence and dietary intake in The Netherlands at the end of the 20th centuryen
dc.title.alternativeDioxinen en dioxine-achtige PCB&apos;s in voedingsmiddelen : voorkomen en inname in Nederland aan het eind van de 20ste eeuwnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2017-02-20T05:47:12Z
html.description.abstractEr wordt een overzicht gegeven van het recente (1998/99) voorkomen van dioxinen in voedingsmiddelen, gebaseerd op twee meetprogramma&apos;s waarbij in verschillende consumentenproducten en primaire agrarische producten concentraties werden gemeten van PCDD/PCDF&apos;s (dioxinen) en dioxine-achtige PCBs. Door deze informatie te combineren met recente voedselconsumptiegegevens (de derde Voedsel Consumptie Peiling) kon een berekening gemaakt worden van de lange termijn inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB&apos;s. De mediane inname in de bevolking wordt geschat op 1.2 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht/dag. Voor 50% van de bevolking ligt de inname hoger dan dit niveau. De bijdrage van de verschillende groepen voedingsmiddelen aan de inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB&apos;s is redelijk uniform verspreid over ons voedselpakket, met 70% via dierlijke producten (vleesproducten 23%, melkproducten 27%, vis 16% en eieren 4%). Daarnaast dragen plantaardige producten 13% en industriele olien en vetten 17% bij aan de totale inname. De belangrijkste constatering in het rapport is dat sinds 1991 de concentraties in de meeste voedingsmiddelen sterk zijn afgenomen. Dit heeft geleid tot meer dan een halvering van de inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB&apos;s vergeleken met 1991. Desalniettemin is de verdeling van de inname over de bevolking zodanig dat voor een aanzienlijk deel (8%) van de bevolking de niveaus hoger zijn dan de TDI (tolereerbare dagelijkse inname) van 2 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht/dag, zoals afgeleid door de Scientific Committee on Food (SCF) van de Europese Commissie.&lt;br&gt;
html.description.abstractHere a survey is presented of the most recent (1998/99) information on the occurrence of dioxins and dioxin-like PCBs in foodstuffs in the Netherlands. The data on occurrence collected during measurement programmes on occurrence were combined with food consumption data to assess the dietary intake of dioxins and dioxin-like PCBs in the general population. This yielded the following results. The estimated median lifelong-averaged intake of dioxins in the population is 0.65 pg WHO-TEQ/kg bw per day. The estimate for the sum of dioxins and dioxin-like PCBs is 1.2 pg WHO-TEQ per/kg bw per day. The 90th percentile of intake in the population is 1.6 times higher than the median intake. The contribution of different food groups to the total intake of TEQ (dioxins and dioxin-like PCBs) is fairly uniformly distributed over the foods consumed: meat products (23%), dairy products (27%), fish (16%), eggs (4%), vegetable products (13%), and industrial oils and fats (17%). A comparison was made between these results and those of the 1990/91 survey. After a correction was made for methodological differences, an average reduction in intake of 50% for dioxins (PCDDs and PCDFs) and 60% for non-ortho PCBs was estimated. This substantial reduction is related to the decrease in the concentration of dioxins (PCDDs and PCDFs) and dioxin-like PCBs in the majority of foodstuffs. Nevertheless, 8% of the population is exposed to intake levels above the TDI (Tolerable Daily Intake) of 2 pg TEQ/kg bw per day, as recently derived by the Scientific Committe on Food (SCF) of the European Commission.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record