Show simple item record

dc.contributor.authorKorver H
dc.contributor.authorMaas HME
dc.contributor.authorWard LR
dc.contributor.authorMevius DJ
dc.contributor.authorWannet WJB
dc.contributor.authorMooijman KA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:48:55
dc.date.issued2005-04-26
dc.identifier330300006
dc.description.abstractHet negende ringonderzoek voor de typering van Salmonella werd in de lente van 2004 georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) in samenwerking met Health Protection Agency (HPA, Londen, Verenigd Koninkrijk) en het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC, Lelystad, Nederland). Vijfentwintig Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) inclusief Noorwegen en Kandidaat lidstaat Roemenie en 18 Enter-Net Laboratoria (ENLs) namen deel aan de studie. Twintig stammen van species Salmonella enterica subspecies enterica werden geselecteerd voor de serotypering. Tien stammen van Salmonella Enteritidis (SE) en 10 stammen van Salmonella Typhimurium (STM) werden geselecteerd voor faagtypering. Tien stammen van Salmonella spp. werden geselecteerd voor antimicrobiele gevoeligheidsbepalingen. In het algemeen werden geen problemen gevonden met de typering van de O-antigenen. Enkele laboratoria hadden problemen met het typeren van de H-antigenen. Veel problemen traden op met de onderscheiding tussen S.Banana en S. California. Achtennegentig procent van alle deelnemende laboratoria typeerden de O-antigenen correct. De H-antigenen werden correct getypeerd door 90 % van de NRLs en door 96 % van de ENLs. Negentig procent van de NRLs en 95 % van de ENLs gaven de 20 serotyperingsstammen de goede serovar naam. De faagtypering van enkele van de Salmonella Enteritidis stammen zorgden voor problemen voor zowel de NRLs als de ENLs. De meeste laboratoria testten de antimicrobiele gevoeligheids bepalingen tegen een panel van veertien antibiotica. Sommige problemen deden zich voor met de interpretatie van de resultaten verkregen met de antibiotica amoxicillin-clavanulaat en trimethoprim/sulphamethoxazole. Deze studie toonde aan dat minder afwijkende resultaten werden verkregen met de Minimal Inhibition Concentration methode dan met de disk diffusie test.
dc.description.abstractThe ninth interlaboratory comparison study on the typing of Salmonella was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands) in collaboration with the Health Protection Agency (HPA, London, United Kingdom) and the Central Institute for Animal Disease Control (CIDC, Lelystad, the Netherlands) in spring 2004. Twenty-five National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) including Norway and Candidate Country Romania and eighteen Enter-Net Laboratories (ENLs) participated in the study. In total, 20 strains of the species Salmonella enterica subspecies enterica were selected for serotyping. Ten strains of Salmonella Enteritidis (SE) and 10 strains of Salmonella Typhimurium (STM) were selected for phage typing. Ten strains of Salmonella spp. were selected for antimicrobial susceptibility testing. In general, no problems were encountered with the typing of the O-antigens. Some laboratories had problems with typing of the H-antigens. Many problems occurred with the distinction between S. Banana and S. California. Ninety-eight percent of all participating laboratories were able to correctly type the O-antigens. The H-antigens were typed correctly by 90 % of the NRLs and by 96 % of the ENLs. Ninety percent of the NRLs and 95 % of the ENLs indicated correct serovar names for the 20 serotyping strains. The phage typing of some of the Salmonella Enteritidis strains caused problems for the NRLs as well as for the ENLs. Most laboratories performed the antimicrobial susceptibility testingtowards a panel of fourteen antibiotics. Some problems occurred with the interpretation of the results obtained with antibiotics amoxicillin-clavanulate and trimethoprim/sulphamethoxazole. This study demonstrated that less deviating results were produced by Minimal Inhibition Concentration determinations than by disc diffusion.
dc.description.sponsorshipEuropean Commission
dc.description.sponsorshipLegislation Veterinaire et Zootechnique
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent142 p
dc.format.extent1937 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 330300006
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 330300006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330300006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330300006.pdf
dc.subjectcrl-salmonellanl
dc.subjectsalmonella spp.nl
dc.subjectserotypingnl
dc.subjectphage typingnl
dc.subjectantimicrobial susceptibilitynl
dc.titleNinth CRL-Salmonella interlaboratory comparison study (2004) on typing of Salmonella sppen
dc.title.alternativeNegende CRL-Salmonella ringonderzoek (2004) voor de typering van Salmonella sppnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.contributor.departmentLIS
dc.contributor.departmentHPA (London)
dc.contributor.departmentCIDC
dc.date.updated2017-02-20T05:48:55Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:00:10Z
html.description.abstractHet negende ringonderzoek voor de typering van Salmonella werd in de lente van 2004 georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) in samenwerking met Health Protection Agency (HPA, Londen, Verenigd Koninkrijk) en het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC, Lelystad, Nederland). Vijfentwintig Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) inclusief Noorwegen en Kandidaat lidstaat Roemenie en 18 Enter-Net Laboratoria (ENLs) namen deel aan de studie. Twintig stammen van species Salmonella enterica subspecies enterica werden geselecteerd voor de serotypering. Tien stammen van Salmonella Enteritidis (SE) en 10 stammen van Salmonella Typhimurium (STM) werden geselecteerd voor faagtypering. Tien stammen van Salmonella spp. werden geselecteerd voor antimicrobiele gevoeligheidsbepalingen. In het algemeen werden geen problemen gevonden met de typering van de O-antigenen. Enkele laboratoria hadden problemen met het typeren van de H-antigenen. Veel problemen traden op met de onderscheiding tussen S.Banana en S. California. Achtennegentig procent van alle deelnemende laboratoria typeerden de O-antigenen correct. De H-antigenen werden correct getypeerd door 90 % van de NRLs en door 96 % van de ENLs. Negentig procent van de NRLs en 95 % van de ENLs gaven de 20 serotyperingsstammen de goede serovar naam. De faagtypering van enkele van de Salmonella Enteritidis stammen zorgden voor problemen voor zowel de NRLs als de ENLs. De meeste laboratoria testten de antimicrobiele gevoeligheids bepalingen tegen een panel van veertien antibiotica. Sommige problemen deden zich voor met de interpretatie van de resultaten verkregen met de antibiotica amoxicillin-clavanulaat en trimethoprim/sulphamethoxazole. Deze studie toonde aan dat minder afwijkende resultaten werden verkregen met de Minimal Inhibition Concentration methode dan met de disk diffusie test.<br>
html.description.abstractThe ninth interlaboratory comparison study on the typing of Salmonella was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands) in collaboration with the Health Protection Agency (HPA, London, United Kingdom) and the Central Institute for Animal Disease Control (CIDC, Lelystad, the Netherlands) in spring 2004. Twenty-five National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) including Norway and Candidate Country Romania and eighteen Enter-Net Laboratories (ENLs) participated in the study. In total, 20 strains of the species Salmonella enterica subspecies enterica were selected for serotyping. Ten strains of Salmonella Enteritidis (SE) and 10 strains of Salmonella Typhimurium (STM) were selected for phage typing. Ten strains of Salmonella spp. were selected for antimicrobial susceptibility testing. In general, no problems were encountered with the typing of the O-antigens. Some laboratories had problems with typing of the H-antigens. Many problems occurred with the distinction between S. Banana and S. California. Ninety-eight percent of all participating laboratories were able to correctly type the O-antigens. The H-antigens were typed correctly by 90 % of the NRLs and by 96 % of the ENLs. Ninety percent of the NRLs and 95 % of the ENLs indicated correct serovar names for the 20 serotyping strains. The phage typing of some of the Salmonella Enteritidis strains caused problems for the NRLs as well as for the ENLs. Most laboratories performed the antimicrobial susceptibility testingtowards a panel of fourteen antibiotics. Some problems occurred with the interpretation of the results obtained with antibiotics amoxicillin-clavanulate and trimethoprim/sulphamethoxazole. This study demonstrated that less deviating results were produced by Minimal Inhibition Concentration determinations than by disc diffusion.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
330300006.pdf
Size:
1.891Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record