Show simple item record

dc.contributor.authorTraas TP
dc.contributor.authorBreure AM
dc.contributor.authorSchouten AJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:08:37
dc.date.issued1999-10-29
dc.identifier607601005
dc.description.abstractDit rapport is een samenvatting van recent onderzoek in het project 'funcionele biodiversiteit' naar de relatie tussen stoffen, biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Chronische stress van persistente toxische stoffen kan leiden tot veranderingen in soortsamenstelling: gevoelige soorten worden tolerant of worden vervangen door minder gevoelige soorten. Dit hoeft niet te leiden tot een significant verlies van vitale funcites of biodiversiteit maar kan leiden tot langzame genetische erosie: de soortsamenstelling verandert maar dat hoeft niet te leiden tot meetbaar functieverlies. Multiple regressie van monitorgegevens van soorten liet zien dat de nematodensamenstelling in met xware metalen verontreinigde proefvelden was veranderd. Dit werd ook voorspeld door een voedselketenmodel. Aanvullend onderzoek aan nematoden en zoetwaterorganismen maakt aannemelijk dat toxische stoffen een relevante factor zijn in het verklaren van het voorkomen van soorten. Deze analyse kan samen met de 'klassieke' standplaatsfactoren verdroging, verzuring en vermesting plaatsvinden.<br>
dc.description.abstractThis report summarises research carried out within the project 'functional biodiversity' on the relationship between toxicants, biodiversity and functioning of ecosystems. Chronic stress from persistent compounds may lead to community shifts: sensitive species become tolerant or are replaced by less-sensitive species. This does not necessarily lead to a significant loss of vital ecosystems. Chronic stress from persistent compounds may lead to community shifts: sensitive species become tolerant to a significant loss of vital ecosystem functions or overall biodiversity but may result in slow genetic erosion of communities: i.e. species composition changes. Multiple regression analysis of a large monitoring data set on abundance of species showed the shift in nematode species composition, predicted by a simple food chain model, to occur in metal-contaminated experimental fields. Additional regression analysis of monitoring data on nematodes and aquatic species has made plausible the notions: 1) that toxic stress is a relevant factor in the occurrence and abundance of species; and 2) that toxic stress on species can be expressed and analysed together with 'classic' habitat factors such as pH, nutrient levels and desiccation.<br>
dc.description.sponsorshipDGM-SVS
dc.format.extent25 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 607601005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601005.html
dc.subject03nl
dc.subjectbiodiversiteitnl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjecttoxische effectennl
dc.subjectstressnl
dc.subjectbiodiversityen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjecttoxic effectsen
dc.subjectstressen
dc.subjectchronic toxicityen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleEvaluatienotitie toxische stoffen en biodiversiteit - toxische stress in termen van kans op voorkomen van organismennl
dc.title.alternativeEvaluation toxicants and biodiversity - toxic pressure expressed as probability of presence of speciesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T06:08:38Z
html.description.abstractDit rapport is een samenvatting van recent onderzoek in het project &apos;funcionele biodiversiteit&apos; naar de relatie tussen stoffen, biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Chronische stress van persistente toxische stoffen kan leiden tot veranderingen in soortsamenstelling: gevoelige soorten worden tolerant of worden vervangen door minder gevoelige soorten. Dit hoeft niet te leiden tot een significant verlies van vitale funcites of biodiversiteit maar kan leiden tot langzame genetische erosie: de soortsamenstelling verandert maar dat hoeft niet te leiden tot meetbaar functieverlies. Multiple regressie van monitorgegevens van soorten liet zien dat de nematodensamenstelling in met xware metalen verontreinigde proefvelden was veranderd. Dit werd ook voorspeld door een voedselketenmodel. Aanvullend onderzoek aan nematoden en zoetwaterorganismen maakt aannemelijk dat toxische stoffen een relevante factor zijn in het verklaren van het voorkomen van soorten. Deze analyse kan samen met de &apos;klassieke&apos; standplaatsfactoren verdroging, verzuring en vermesting plaatsvinden.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report summarises research carried out within the project &apos;functional biodiversity&apos; on the relationship between toxicants, biodiversity and functioning of ecosystems. Chronic stress from persistent compounds may lead to community shifts: sensitive species become tolerant or are replaced by less-sensitive species. This does not necessarily lead to a significant loss of vital ecosystems. Chronic stress from persistent compounds may lead to community shifts: sensitive species become tolerant to a significant loss of vital ecosystem functions or overall biodiversity but may result in slow genetic erosion of communities: i.e. species composition changes. Multiple regression analysis of a large monitoring data set on abundance of species showed the shift in nematode species composition, predicted by a simple food chain model, to occur in metal-contaminated experimental fields. Additional regression analysis of monitoring data on nematodes and aquatic species has made plausible the notions: 1) that toxic stress is a relevant factor in the occurrence and abundance of species; and 2) that toxic stress on species can be expressed and analysed together with &apos;classic&apos; habitat factors such as pH, nutrient levels and desiccation.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record