Show simple item record

dc.contributor.authorHoop MAGT van den
dc.date.accessioned2012-12-12T12:35:30Z
dc.date.available2012-12-12T12:35:30Z
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier502501022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255855
dc.description.abstractIn het kader van het project Analytisch-chemische meetmethoden is in de periode medio tot eind 1994 een literatuuronderzoek verricht naar de analyse van anionen en kationen met behulp van capillaire zone elektroforese. De bevindingen zijn beschreven in dit rapport. Ingegaan wordt op de theoretische achtergrond van capillaire elektroforese, verschillende detectiesystemen en componentanalyse. Tevens worden de methode-eigenschappen van capillaire zone elektroforese (CZE) vergeleken met die van ionchromatografie (IC). Op basis van de bestudeerde publicaties wordt het volgende gesteld: capillaire zone elektroforese is een veelbelovende analysemethodiek voor anionen en kationen, mede door de snelheid, het grote scheidend vermogen, de eenvoud, de lage kosten en de geringe afvalproductie. Hier staat tegenover dat de detectie verbetering verdient om lagere onderste analysegrenzen te bereiken. Op grond van deze literatuurstudie is een vervolgtraject in het kader van de implementatie van CZE binnen het laboratorium aangegeven. Hiertoe behoort onderzoek naar het complementaire karakter van CZE t.o.v. IC en toepassingen op het gebied van speciatie.
dc.description.abstractWithin the framework of project Analytical-chemical methods, a review study was carried out into the analysis of anions and cations using capillary zone electrophoresis. The results are described in the present report. Attention has been paid to the theoretical background of capillary zone electrophoresis, detection methods and the determination of several suites of anions and cations. Finally, the method properties of capillary zone electrophoresis (CZE) are compared with those of ion chromatography (IC). Capillary zone electrophoresis appears to be a very suitable analytical tool for the determination of anions and cations, due to short analysis times, large separation power, simplicity, low costs and low production of laboratory waste. However, detection limits need to be improved. On the basis of this review, future research lines are pointed out. They include detailed studies into the performance of CZE complementary to IC and application to speciation studies.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent46 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 502501022
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501022.html
dc.subject10nl
dc.subjectanionennl
dc.subjectkationennl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectcapillaire zone elektroforesenl
dc.subjectanionsen
dc.subjectcationsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcapillary electrophoresisen
dc.titleLiteratuurstudie naar de analyse van anionen en kationen met behulp van capillaire zone elektroforese (CZE)nl
dc.title.alternativeReview study into the analysis of anions and cations using capillary zone electrophoresis (CZE)en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T12:35:30Z
html.description.abstractIn het kader van het project Analytisch-chemische meetmethoden is in de periode medio tot eind 1994 een literatuuronderzoek verricht naar de analyse van anionen en kationen met behulp van capillaire zone elektroforese. De bevindingen zijn beschreven in dit rapport. Ingegaan wordt op de theoretische achtergrond van capillaire elektroforese, verschillende detectiesystemen en componentanalyse. Tevens worden de methode-eigenschappen van capillaire zone elektroforese (CZE) vergeleken met die van ionchromatografie (IC). Op basis van de bestudeerde publicaties wordt het volgende gesteld: capillaire zone elektroforese is een veelbelovende analysemethodiek voor anionen en kationen, mede door de snelheid, het grote scheidend vermogen, de eenvoud, de lage kosten en de geringe afvalproductie. Hier staat tegenover dat de detectie verbetering verdient om lagere onderste analysegrenzen te bereiken. Op grond van deze literatuurstudie is een vervolgtraject in het kader van de implementatie van CZE binnen het laboratorium aangegeven. Hiertoe behoort onderzoek naar het complementaire karakter van CZE t.o.v. IC en toepassingen op het gebied van speciatie.
html.description.abstractWithin the framework of project Analytical-chemical methods, a review study was carried out into the analysis of anions and cations using capillary zone electrophoresis. The results are described in the present report. Attention has been paid to the theoretical background of capillary zone electrophoresis, detection methods and the determination of several suites of anions and cations. Finally, the method properties of capillary zone electrophoresis (CZE) are compared with those of ion chromatography (IC). Capillary zone electrophoresis appears to be a very suitable analytical tool for the determination of anions and cations, due to short analysis times, large separation power, simplicity, low costs and low production of laboratory waste. However, detection limits need to be improved. On the basis of this review, future research lines are pointed out. They include detailed studies into the performance of CZE complementary to IC and application to speciation studies.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record