Show simple item record

dc.contributor.authorMooijman KA
dc.contributor.authorHeisterkamp SH
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.date.accessioned2017-02-20T07:11:23
dc.date.issued1989-11-30
dc.identifier148602002
dc.description.abstractEen tweede internationaal en een (Nederlands) nationaal ringonderzoek werd georganiseerd met referentiematerialen voor watermicrobiologie. Aan het ringonderzoek namen 39 europese en 37 nederlandse laboratoria deel. De opzet en de teststammen van het ringonderzoek waren gelijk aan die van het eerste internationale ringonderzoek. Er werd uitgegaan van nieuw gesproeidroogde referentiematerialen met de teststammen: WR1 Escherichia coli en WR3 Enterobacter cloacae. Dit resulteerde in meer homogene (het theoretisch optimum werd echter nog niet bereikt), maar mindere stabiele materialen dan de materialen welke gebruikt waren voor het eerste ringonderzoek. De voorschriften voor het tweede ringonderzoek waren naar aanleiding van het eerste ringonderzoek verbeterd. Dit en het meer bekend zijn van de laboratoria met de materialen resulteerde in het tweede ringonderzoek tot een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste internationale ringonderzoek: - er werden geen significant hogere waarden gevonden met de referentiematerialen ten opzichte van de resultaten van het RIVM ; - minder internationale laboratoria vonden met de stam WR1 significante verschillen tussen de Referentie- en de TOTCOL- methode. Significante verschillen die werden gevonden tussen de kweekmethoden door de internationale laboratoria, konden voor een groot deel verklaard worden door het gebruik van verschillende media.<br>
dc.description.sponsorshipEG/BCR
dc.description.sponsorshipVHI
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent81 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 148602002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/148602002.html
dc.subject11nl
dc.subjectwatermicrobiologienl
dc.subjectreferentiematerialennl
dc.subjectringonderzoeknl
dc.titleThe second international and (Dutch) national trial with reference materials for water microbiologyen
dc.title.alternativeHet tweede internationale en (Nederlands) nationale ringonderzoek met referentiematerialen voor watermicrobiologienl
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:11:23Z
html.description.abstractEen tweede internationaal en een (Nederlands) nationaal ringonderzoek werd georganiseerd met referentiematerialen voor watermicrobiologie. Aan het ringonderzoek namen 39 europese en 37 nederlandse laboratoria deel. De opzet en de teststammen van het ringonderzoek waren gelijk aan die van het eerste internationale ringonderzoek. Er werd uitgegaan van nieuw gesproeidroogde referentiematerialen met de teststammen: WR1 Escherichia coli en WR3 Enterobacter cloacae. Dit resulteerde in meer homogene (het theoretisch optimum werd echter nog niet bereikt), maar mindere stabiele materialen dan de materialen welke gebruikt waren voor het eerste ringonderzoek. De voorschriften voor het tweede ringonderzoek waren naar aanleiding van het eerste ringonderzoek verbeterd. Dit en het meer bekend zijn van de laboratoria met de materialen resulteerde in het tweede ringonderzoek tot een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste internationale ringonderzoek: - er werden geen significant hogere waarden gevonden met de referentiematerialen ten opzichte van de resultaten van het RIVM ; - minder internationale laboratoria vonden met de stam WR1 significante verschillen tussen de Referentie- en de TOTCOL- methode. Significante verschillen die werden gevonden tussen de kweekmethoden door de internationale laboratoria, konden voor een groot deel verklaard worden door het gebruik van verschillende media.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record