Show simple item record

dc.contributor.authorJensen J
dc.contributor.authorMesman M
dc.contributor.authorBierkens J
dc.contributor.authorLoibner A
dc.contributor.authorRutgers M
dc.contributor.authorBogolte T
dc.contributor.authorCelis R
dc.contributor.authorDirven-van Breemen EM
dc.contributor.authorErlacher E
dc.contributor.authorEhlers C
dc.contributor.authorHartnik T
dc.contributor.authorSorokin N
dc.contributor.authorter Laak T
dc.contributor.authorJensen J
dc.contributor.authorMesman M
dc.date.accessioned2017-02-20T07:58:41
dc.date.issued2006-05-31
dc.identifier711701047
dc.identifier.isbn9069601389
dc.description.abstractDit boek is het product van het door de EU-gefinancierde onderzoeksproject LIBERATION. Dit project had als doel het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het duurzaam omgaan met verontreinigde bodem, met speciale aandacht voor organische stoffen. Het doel van het boek is om ondersteuning te bieden aan risicobeoordelaars en bodembeheerders bij hun besluitvorming over verontreinigde bodems. Het BOS is gebaseerd op een gelaagde aanpak en is onderverdeeld in drie stappen: - Stap 1. Beschrijving van de locatie en het bodemgebruik. - Stap 2. Bepalen van de ecologische aspecten. - Stap 3. Locatiespecifieke beoordeling (de Triade): Laag 1. Eenvoudige verkenning Laag 2. Uitgebreide verkenning Laag 3. Gedetailleerde beoordeling Laag 4. Volledige beoordeling. Elke van de lagen is gebaseerd op meervoudige bewijsvoering waarbij drie sporen van bewijs, namelijk Chemie, Toxicologie en Ecologie, worden gecombineerd. Het boek bevat bruikbare lijsten van technieken en gereedschappen die bruikbaar zijn voor de diverse sporen en lagen. Het boek heeft op een systematische wijze methodes om biobeschikbaarheid van verontreinigde bodem te bepalen, opgenomen in de ecologische risicobeoordeling. Hoewel de meeste methoden nog relatief nieuw zijn en daarnaast ook nog niet volledig gevalideerd en het nog een grote uitdaging is om alle onderliggende processen te begrijpen. Is er desondanks de hoop dat dit boek oproept tot discussie, verdere ontwikkeling van gereedschappen en bovenal stimuleert om meer praktische ervaring op te doen met locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling.
dc.description.abstractThis book documents the outcome of the EU-funded research project 'LIBERATION', aimed at the development of a decision support system (DSS) for sustainable management of contaminated land with special focus on organic contaminants. The book is geared to providing guidance to risk assessors and stakeholders of contaminated land in their decision-making process. The DSS, which follows a stepwise approach, is divided into three different stages: - Stage I: Site characterisation and description of land use; - Stage II: Determination of ecological aspects and - Stage III: Site-specific assessment (The Triad) consisting of four tiers: 1. Simple screening; 2. Refined screening; 3. Detailed assessment and 4. Final assessment. Each of the tiers is based on a weight of evidence approach combining three lines of evidence (LoEs), Chemistry, Toxicology and Ecology. The book also contains useful lists of techniques and tools dedicated to each tier within the three LoEs. In this book it is shown how measures of bioavailability are systematically incorporated into a framework for ecological risk assessment of contaminated soil. However, most techniques for assessing bioavailability are relatively novel and hence not yet fully validated; the challenge to fully understand the underlying processes controlling bioavailability is still immense. Nevertheless, this book will hopefully generate a discussion, encourage further development of tools and, most important of all, promote more practical experience in site-specific evaluation of ecological risk.
dc.description.sponsorshipEU Fifth Framework Programme
dc.description.sponsorshipEU Vijfde Kader Programma
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent136 p
dc.format.extent19715 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherNational Environmental Research Institute (NERI)
dc.publisherSilkeborg
dc.publisherDenmark
dc.publisherFlemish Institute for Technological Research (VITO)
dc.publisherCentre of Expertise Integrated Environmental Solutions
dc.publisherMol
dc.publisherBelgium
dc.publisherUniversity of Natural Resources and Applied Life Sciences
dc.publisherVienna
dc.publisherDepartment for Agrobiotechnology
dc.publisher(IFA-Tulln)
dc.publisherInstitute for Environmental BiotechnologyTulln
dc.publisherAustria
dc.publisherInstitute for Natural Resources and Agrobiology of Seville (CSIC)
dc.publisherSevilla
dc.publisherSpain
dc.publisherNorwegian Institute for Agricultural and Environmental Research
dc.publisherSoil and Environment Division
dc.publisher4s
dc.publisherNorway
dc.publisherWRc plc
dc.publisherNational Centre for Environmental Toxicology (NCET)
dc.publisherSwindon
dc.publisherUnited Kingdom
dc.publisherUtrecht University
dc.publisherInstitute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
dc.publisherUtrecht
dc.publisherThe Netherlands
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701047
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701047
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701047.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701047.pdf
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectverontreinigde grondnl
dc.subjectgrondontsmettingnl
dc.subjecttoxiciteitnl
dc.subjectorganische verbindingennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectbesluitvormingnl
dc.subjectbeslissingsondersteunend systeemnl
dc.subjectbiobeschikbaarheidnl
dc.subjectecologische risicobeoordelingnl
dc.subjecttriadenl
dc.subjectmeervoudige bewijsvoeringnl
dc.subjectpolluted soilen
dc.subjectsoil decontaminationen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectorganic compoundsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectdecision makingen
dc.subjectdecision support system (dss)en
dc.subjectbioavailabilityen
dc.subjectecological risk assessment (era)en
dc.subjecttriaden
dc.subjectweight of evidence (woe);en
dc.titleEcological risk assessment of contaminated land - Decision support for site specific investigationsen
dc.title.alternativeEcotoxicologische beoordeling van verontreinigde grond - Beslissingsondersteuning voor locatiespecifieke onderzoekennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:58:41Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:00:47Z
html.description.abstractDit boek is het product van het door de EU-gefinancierde onderzoeksproject LIBERATION. Dit project had als doel het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het duurzaam omgaan met verontreinigde bodem, met speciale aandacht voor organische stoffen. Het doel van het boek is om ondersteuning te bieden aan risicobeoordelaars en bodembeheerders bij hun besluitvorming over verontreinigde bodems.<br>Het BOS is gebaseerd op een gelaagde aanpak en is onderverdeeld in drie stappen: - Stap 1. Beschrijving van de locatie en het bodemgebruik. - Stap 2. Bepalen van de ecologische aspecten. - Stap 3. Locatiespecifieke beoordeling (de Triade): Laag 1. Eenvoudige verkenning Laag 2. Uitgebreide verkenning Laag 3. Gedetailleerde beoordeling Laag 4. Volledige beoordeling.<br>Elke van de lagen is gebaseerd op meervoudige bewijsvoering waarbij drie sporen van bewijs, namelijk Chemie, Toxicologie en Ecologie, worden gecombineerd. Het boek bevat bruikbare lijsten van technieken en gereedschappen die bruikbaar zijn voor de diverse sporen en lagen.<br>Het boek heeft op een systematische wijze methodes om biobeschikbaarheid van verontreinigde bodem te bepalen, opgenomen in de ecologische risicobeoordeling. Hoewel de meeste methoden nog relatief nieuw zijn en daarnaast ook nog niet volledig gevalideerd en het nog een grote uitdaging is om alle onderliggende processen te begrijpen. Is er desondanks de hoop dat dit boek oproept tot discussie, verdere ontwikkeling van gereedschappen en bovenal stimuleert om meer praktische ervaring op te doen met locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling.<br>
html.description.abstractThis book documents the outcome of the EU-funded research project 'LIBERATION', aimed at the development of a decision support system (DSS) for sustainable management of contaminated land with special focus on organic contaminants. The book is geared to providing guidance to risk assessors and stakeholders of contaminated land in their decision-making process.<br>The DSS, which follows a stepwise approach, is divided into three different stages: - Stage I: Site characterisation and description of land use; - Stage II: Determination of ecological aspects and - Stage III: Site-specific assessment (The Triad) consisting of four tiers: 1. Simple screening; 2. Refined screening; 3. Detailed assessment and 4. Final assessment.<br>Each of the tiers is based on a weight of evidence approach combining three lines of evidence (LoEs), Chemistry, Toxicology and Ecology. The book also contains useful lists of techniques and tools dedicated to each tier within the three LoEs.<br>In this book it is shown how measures of bioavailability are systematically incorporated into a framework for ecological risk assessment of contaminated soil. However, most techniques for assessing bioavailability are relatively novel and hence not yet fully validated; the challenge to fully understand the underlying processes controlling bioavailability is still immense. Nevertheless, this book will hopefully generate a discussion, encourage further development of tools and, most important of all, promote more practical experience in site-specific evaluation of ecological risk.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
711701047.pdf
Size:
19.25Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record