Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorLoeber JG
dc.date.accessioned2017-02-20T08:10:47
dc.date.issued1984-04-11
dc.identifier318007003
dc.description.abstractIn het kader van het onderzoek naar de behandeling van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat zijn verschillende modellen ontwikkeld om enerzijds abrupt en anderzijds geprecipiteerd onthoudingsgedrag te bestuderen. De toedieningsregimes zijn onderzocht met betrekking tot de resulterende morfineconcentraties in het bloed met behulp van een radioimmunochemische bepalingsmethode. Bestudering van het door een antagonis, naloxon, geprecipiteerd onthoudingsgedrag is goed mogelijk in ratten behandeld met een zgn. "Slow Release Morphine" preparaat in fysiologisch zout. Abrupt onthoudingsgedrag kan worden onderzocht door de dieren afhankelijk te maken via menging van morfinebase in het voer. Deze weinig arbeidsintensieve methode lijkt tot een redelijke afhankelijkheid te leiden.<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318007003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318007003.html
dc.subjectradioimmunoassaynl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleOntwikkeling van modellen voor de bestudering van morfine- afhankelijkheid bij de ratnl
dc.title.alternativeDevelopment of models to induce morphine-dependence in ratsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T07:10:47Z
html.description.abstractIn het kader van het onderzoek naar de behandeling van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat zijn verschillende modellen ontwikkeld om enerzijds abrupt en anderzijds geprecipiteerd onthoudingsgedrag te bestuderen. De toedieningsregimes zijn onderzocht met betrekking tot de resulterende morfineconcentraties in het bloed met behulp van een radioimmunochemische bepalingsmethode. Bestudering van het door een antagonis, naloxon, geprecipiteerd onthoudingsgedrag is goed mogelijk in ratten behandeld met een zgn. &quot;Slow Release Morphine&quot; preparaat in fysiologisch zout. Abrupt onthoudingsgedrag kan worden onderzocht door de dieren afhankelijk te maken via menging van morfinebase in het voer. Deze weinig arbeidsintensieve methode lijkt tot een redelijke afhankelijkheid te leiden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record