Show simple item record

dc.contributor.authorde Neeling AJ
dc.contributor.authorSchot C
dc.contributor.authorvan Klingeren B
dc.date.accessioned2017-02-20T07:33:31
dc.date.issued1985-12-31
dc.identifier842071002
dc.description.abstractEen klinisch isolaat van Ps.aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van twee nieuwe nalidixinezuur-analogen, nl. norfloxacine en ciprofloxacine in agar. De minimaal remmende concentraties (MRC) van de twee quinolonen bedroegen resp. 0,5 en 0,12 ug/ml. Voor beide verbindingen werden na eenmaal selecteren mutanten gevonden met een MRC die 8x zo hoog was als de oorspronkelijke MRC, in een frequentie van ca. 10-8. Deze frequentie komt overeen met vroeger gevonden mutantenfrequenties van nalidixinezuur en cinoxacine. Na tweemaal selecteren werden mutanten gevonden met een MRC van 16 ug/ml norfloxacine resp. 4 ug/ml ciprofloxacine. De conclusie is dat ook bij de nieuwe quinolonen in vitro trapsgewijze resistentie-ontwikkeling kan optreden.<br>
dc.description.sponsorshipGHI
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 842071002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/842071002.html
dc.subjectnorfloxacinenl
dc.subjectciprofloxacinenl
dc.subjectnalidixinezuurnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleResistentie-ontwikkeling bij Pseudomonas aeruginosa tegen quinolonen in vitronl
dc.title.alternativeDevelopment of resistance against quinolones in Pseudomonas aeruginosa in vitroen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:33:32Z
html.description.abstractEen klinisch isolaat van Ps.aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van twee nieuwe nalidixinezuur-analogen, nl. norfloxacine en ciprofloxacine in agar. De minimaal remmende concentraties (MRC) van de twee quinolonen bedroegen resp. 0,5 en 0,12 ug/ml. Voor beide verbindingen werden na eenmaal selecteren mutanten gevonden met een MRC die 8x zo hoog was als de oorspronkelijke MRC, in een frequentie van ca. 10-8. Deze frequentie komt overeen met vroeger gevonden mutantenfrequenties van nalidixinezuur en cinoxacine. Na tweemaal selecteren werden mutanten gevonden met een MRC van 16 ug/ml norfloxacine resp. 4 ug/ml ciprofloxacine. De conclusie is dat ook bij de nieuwe quinolonen in vitro trapsgewijze resistentie-ontwikkeling kan optreden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record