Show simple item record

dc.contributor.authorBleeker A
dc.contributor.authorZebregs M
dc.date.accessioned2012-12-12T12:47:29Z
dc.date.available2012-12-12T12:47:29Z
dc.date.issued1996-06-30
dc.identifier722101023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255891
dc.descriptionOn sale at: Distributioncentre VROM, P.O. Box 351, 2700 AJ Zoetermeer, the Netherlandsnl
dc.description.abstractDeze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings) grenswaarden voor zwaveldioxide, fijn stof (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. In DUIV-kader (DGM, Unie van Waterschappen, IPO en VNG) is besloten dat gemeenten en provincies vierjaarlijks rapporteren over de luchtkwaliteit in relatie tot de (uitzonderings) grenswaarden en richtwaarden, alsmede over de beleidsmatige consequenties die daaruit getrokken worden en in tussenliggende jaren alleen te rapporteren over (dreigende) overschrijding van (uitzonderings) grenswaarden en (voorgenomen) maatregelen. Deze rapportage over 1994 is de eerste in deze nieuwe reeks jaarlijkse rapportages over de uitvoering van de besluiten luchtkwaliteit. Uit deze rapportage blijkt dat veel gemeenten en provincies niet, te laat en/of onvolledig rapporteren over de luchtkwaliteit en bijbehorende maatregelen in hun gebied. Hierdoor kan geen totaal overzicht voor Nederland worden gegeven.
dc.description.abstractThis report is based on reports from provinces and municipalities on exceedances of the air quality standards in 1994 for sulphur dioxide, suspended particulates (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene. The provincial and municipal authorities report once every four years on exceedances of the air quality standards laid down in the regulations, and on measures to prevent such exceedances. This national report for 1994 is the first in the new series of annual reports compiled by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Directorate-General for Environmental Protection of the Ministry of VROM. This report shows that many municipalities and provinces do not report at all, or report too late and/or incompletely on air quality and the anti-pollution measures in their areas. Making a total overview for the Netherlands impossible.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent25 p
dc.language.isonl
dc.publisherMinsterie van Volkshuisvesting
dc.publisherRuimtelijke Ordening en Milieubeheer: Directoraat Generaal Milieubeheer
dc.publisherDirectie Lucht en Energie DGM/LE
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722101023 , Publicatiereeks Lucht en Energie 122
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722101023.html
dc.subject07nl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectnormnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectrichtlijnnl
dc.subjectzwaveloxidennl
dc.subjectloodnl
dc.subjectkoolmonoxidenl
dc.subjectstofnl
dc.subjectroetnl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectbedrijvennl
dc.subjecthandhavingnl
dc.subjectbenzeennl
dc.subjectstikstofdioxidenl
dc.subjectzwaveldioxidenl
dc.subjectverkeersmilieukaartennl
dc.subjectairen
dc.subjectqualityen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectsulpher dioxideen
dc.subjectleaden
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectdusten
dc.subjectsooten
dc.subjectbenzeneen
dc.subjectlimitsen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectindustryen
dc.subjectcompaniesen
dc.subjectenforcementsen
dc.subjectnitrogen dioxideen
dc.subjectsulpher oxidesen
dc.titleRapportage besluiten luchtkwaliteit 1994nl
dc.title.alternativeA report on decisions on air quality standards for the year 1994en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.contributor.departmentDGM/LE
dc.date.updated2012-12-12T12:47:29Z
html.description.abstractDeze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings) grenswaarden voor zwaveldioxide, fijn stof (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. In DUIV-kader (DGM, Unie van Waterschappen, IPO en VNG) is besloten dat gemeenten en provincies vierjaarlijks rapporteren over de luchtkwaliteit in relatie tot de (uitzonderings) grenswaarden en richtwaarden, alsmede over de beleidsmatige consequenties die daaruit getrokken worden en in tussenliggende jaren alleen te rapporteren over (dreigende) overschrijding van (uitzonderings) grenswaarden en (voorgenomen) maatregelen. Deze rapportage over 1994 is de eerste in deze nieuwe reeks jaarlijkse rapportages over de uitvoering van de besluiten luchtkwaliteit. Uit deze rapportage blijkt dat veel gemeenten en provincies niet, te laat en/of onvolledig rapporteren over de luchtkwaliteit en bijbehorende maatregelen in hun gebied. Hierdoor kan geen totaal overzicht voor Nederland worden gegeven.
html.description.abstractThis report is based on reports from provinces and municipalities on exceedances of the air quality standards in 1994 for sulphur dioxide, suspended particulates (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene. The provincial and municipal authorities report once every four years on exceedances of the air quality standards laid down in the regulations, and on measures to prevent such exceedances. This national report for 1994 is the first in the new series of annual reports compiled by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Directorate-General for Environmental Protection of the Ministry of VROM. This report shows that many municipalities and provinces do not report at all, or report too late and/or incompletely on air quality and the anti-pollution measures in their areas. Making a total overview for the Netherlands impossible.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record