Show simple item record

dc.contributor.authorBrink RMM van den
dc.contributor.authorAnnema JA
dc.date.accessioned2012-12-12T12:43:30Z
dc.date.available2012-12-12T12:43:30Z
dc.date.issued1999-03-05
dc.identifier251701036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255917
dc.description.abstractOp prinsjesdag 1998 presenteerde het RIVM als milieuplanbureau haar vierde Milieubalans (RIVM, 1998). De milieubalans 1998 (MB98) beschouwt de veranderingen in de kwaliteit van het milieu in de periode 1985-1997. Deze veranderingen zijn onder andere het resultaat van de uitvoering van het milieubeleid. Bovendien is in de MB98 voor het eerst een kortetermijnprognose tot 2002 opgenomen. Dit document dient als verantwoording voor de informatie over de doelgroep verkeer en vervoer die in de Milieubalans 1998 en in de op internet verschenen FAchtergronden bij de Milieubalans 1998A zijn gepresenteerd. De belangrijkste bevindingen zijn: 1) het gebruik van de meeste vervoermiddelen is in 1997 toegenomen. Het personenautogebruik zal in 2000 circa 5% hoger zijn dan de SVV-II-doelstelling; 2) de CO2-emissie door het wegverkeer zal, bij inzet van het huidige beleid, tenminste tot 2002 blijven toenemen, mede doordat pas op langere termijn verbeteringen in de brandstofefficiency van het personenautopark worden verwacht; 3) de overige emissies door de doelgroep verkeer en vervoer (fijn stof, CO, VOS, NOx en SO2) zijn in 1997 verder afgenomen met name door de succesvolle penetratie van de geregelde driewegkatalysator in het personen- en bestelautopark. Tot 2002 wordt met uitzondering van SO2 een verdere daling van de emissies verwacht; 4) de CO2-emissies als gevolg van het gebruik van Nederlandse bunkers door de internationale binnenvaart, luchtvaart en zeevaart was in 1997 circa 7% hoger dan in 1996. De CO2-emissies uit deze bunkers bedragen evenveel als ruim 2 maal de CO2-emissies door personenauto's op Nederlands grondgebied
dc.description.abstractIn September 1998 the Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) published the fourth National Environmental Balance (MB98) in Dutch. Here, the environmental quality resulting (partly) from the environmental policy at the time is quantified for the period 1985-1997. Supplemental to this fourth Environmental Balance is an outlook for the period 1997-2002. This report serves as a background document for the section on transport in the MB98. Major conclusions drawn from this outlook are: (1) the increase in the use of most transport modes in 1997 compared to 1996 and the prediction that in 2000 the use of passenger cars will be approximately 5% higher than the SVV-II policy target; (2) the increase in CO2 emissions by road traffic up to at least 2002, mainly because short-term improvements in energy efficiency of passenger cars are not expected; (3) the decrease in other emissions (aerosols, CO, VOC, NOx and SO2) as a result of the successful penetration of the three-way catalytic convertor in the passenger car and light-duty vehicle stocks, as well as a further decrease forecasted for the emissions up to 2002, except for SO2; (4) the approximate 7% increase in CO2 emissions from the use of Dutch bunker fuels by international sea and air transport in 1997 compared to 1996. CO2 emissions from these bunker fuels amount to more than twice the CO2 emissions from passenger cars on Dutch territory.
dc.description.sponsorshipDGM-DSP
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent79 p
dc.format.extent3023 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 251701036
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701036.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701036.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectvervoernl
dc.subjectemissienl
dc.subjectenergienl
dc.subjectkostennl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectinternationale vergelijkingnl
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjecttrafficen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectemissionen
dc.subjectenergyen
dc.subjectcostsen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectinternationalen
dc.subjectinternational comparisonen
dc.titleVerkeer en vervoer in de Milieubalans 1998nl
dc.title.alternativeTraffic and transport in the National environmental balance 1998en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T12:43:31Z
html.description.abstractOp prinsjesdag 1998 presenteerde het RIVM als milieuplanbureau haar vierde Milieubalans (RIVM, 1998). De milieubalans 1998 (MB98) beschouwt de veranderingen in de kwaliteit van het milieu in de periode 1985-1997. Deze veranderingen zijn onder andere het resultaat van de uitvoering van het milieubeleid. Bovendien is in de MB98 voor het eerst een kortetermijnprognose tot 2002 opgenomen. Dit document dient als verantwoording voor de informatie over de doelgroep verkeer en vervoer die in de Milieubalans 1998 en in de op internet verschenen FAchtergronden bij de Milieubalans 1998A zijn gepresenteerd. De belangrijkste bevindingen zijn: 1) het gebruik van de meeste vervoermiddelen is in 1997 toegenomen. Het personenautogebruik zal in 2000 circa 5% hoger zijn dan de SVV-II-doelstelling; 2) de CO2-emissie door het wegverkeer zal, bij inzet van het huidige beleid, tenminste tot 2002 blijven toenemen, mede doordat pas op langere termijn verbeteringen in de brandstofefficiency van het personenautopark worden verwacht; 3) de overige emissies door de doelgroep verkeer en vervoer (fijn stof, CO, VOS, NOx en SO2) zijn in 1997 verder afgenomen met name door de succesvolle penetratie van de geregelde driewegkatalysator in het personen- en bestelautopark. Tot 2002 wordt met uitzondering van SO2 een verdere daling van de emissies verwacht; 4) de CO2-emissies als gevolg van het gebruik van Nederlandse bunkers door de internationale binnenvaart, luchtvaart en zeevaart was in 1997 circa 7% hoger dan in 1996. De CO2-emissies uit deze bunkers bedragen evenveel als ruim 2 maal de CO2-emissies door personenauto's op Nederlands grondgebied
html.description.abstractIn September 1998 the Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) published the fourth National Environmental Balance (MB98) in Dutch. Here, the environmental quality resulting (partly) from the environmental policy at the time is quantified for the period 1985-1997. Supplemental to this fourth Environmental Balance is an outlook for the period 1997-2002. This report serves as a background document for the section on transport in the MB98. Major conclusions drawn from this outlook are: (1) the increase in the use of most transport modes in 1997 compared to 1996 and the prediction that in 2000 the use of passenger cars will be approximately 5% higher than the SVV-II policy target; (2) the increase in CO2 emissions by road traffic up to at least 2002, mainly because short-term improvements in energy efficiency of passenger cars are not expected; (3) the decrease in other emissions (aerosols, CO, VOC, NOx and SO2) as a result of the successful penetration of the three-way catalytic convertor in the passenger car and light-duty vehicle stocks, as well as a further decrease forecasted for the emissions up to 2002, except for SO2; (4) the approximate 7% increase in CO2 emissions from the use of Dutch bunker fuels by international sea and air transport in 1997 compared to 1996. CO2 emissions from these bunker fuels amount to more than twice the CO2 emissions from passenger cars on Dutch territory.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record