Show simple item record

dc.contributor.authorvan Velzen AG
dc.contributor.authorSpijkerboer HN
dc.contributor.authorvan Riel AJHP
dc.contributor.authorMeulenbelt J
dc.contributor.authorde Vries I
dc.date.accessioned2017-02-20T07:15:11
dc.date.issued2011-08-15
dc.identifier660100005
dc.description.abstractHet Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is sinds zijn oprichting in 1959 onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 1 juli 2011 zal het NVIC echter deel gaan uitmaken van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Na de overgang naar het UMC Utrecht zal de positie van het NVIC als nationaal en onafhankelijk expertisecentrum gewaarborgd blijven. Tevens zal de rol van het NVIC in de calamiteitenbestrijding bij ongevallen met chemische en nucleaire stoffen blijven bestaan. Het NVIC werd in 2010 via de 24-uursinformatietelefoon en de website Vergiftigingen.info 42.347 maal geraadpleegd over in totaal 55.508 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. Het aantal blootstellingen is hoger dan het aantal informatieverzoeken, omdat één informatieverzoek over meerdere patiënten en meerdere toxische stoffen kan gaan. Bij sommige gevallen was sprake van een calamiteit. Het NVIC droeg in 2010 bij aan de bestrijding van meer dan zestig kleinere en grotere calamiteiten in Nederland waarbij giftige stoffen waren vrijgekomen. De bredere verkrijgbaarheid van paracetamol door de algemene verkoop heeft niet geleid tot een extra toename van het aantal gemelde paracetamolvergiftigingen. Het aantal meldingen over methylfenidaat, een middel voor de behandeling van ADHD, is in 2010 wel gestegen, met 34%. Het aantal vergiftigingen met het hoestmiddel dextromethorfan is in 2010 bijna verdubbeld. Deze toename werd met name veroorzaakt door een stijging van het aantal meldingen over jongeren. Dextromethorfan kan misbruikt worden als hallucinogeen en geestverruimend middel. Het aantal gemelde intoxicaties door nootmuskaat is in 2010 verdrievoudigd. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor deze plotselinge toename. Na een daling in de voorgaande twee jaar, is ook het aantal meldingen over paddo's in 2010 toegenomen. Het NVIC werd in 2010 geconsulteerd over 3822 blootstellingen van dieren aan toxische stoffen. Honden en katten waren het vaakst slachtoffer van een acute vergiftiging.
dc.description.abstractThe National Poisons Information Centre (NVIC) has been part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) since the centre's foundation in 1959. However, from July 1st 2011 onwards, the NVIC will be part of the University Medical Centre Utrecht (UMC Utrecht). After the transition to the UMC Utrecht, the NVIC's position as a national and independent expert centre will be guaranteed. Also the NVIC's role in disaster management of calamities with chemical and nuclear substances will be preserved. In 2010, the NVIC was consulted 42.347 times by telephone and through the website Vergiftigingen.info about a total of 55.508 exposures of humans and animals to toxic substances. The number of exposures is higher than the number of enquiries, because one enquiry may involve several people and several toxic substances. Some enquiries were related to calamities. In 2010, the NVIC assisted in the disaster management of more than 60 minor and major calamities in which toxic substances were released. The greater availability of paracetamol resulting from its general sale has not resulted in an extra rise in the number of reported intoxications due to paracetamol. The number of enquiries on methylphenidate, a drug used for the treatment of ADHD, increased in 2010 with 34%. The number of intoxications due to the cough medicine dextromethorphan nearly doubled in 2010. This increase was caused especially by a rise in the number of enquiries about teenagers. Dextromethorphan can be abused as an hallucinogenic drug. The number of reported intoxications due to nutmeg tripled in 2010. There is no clear explanation for this sudden rise. Following a decrease in the preceding two years, the number of enquiries on magic mushrooms increased as well in 2010. In 2010, the NVIC was consulted about 3822 exposures of animals to toxic substances. Dogs and cats were the main victims of acute intoxications.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent93 p
dc.format.extent2198 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 660100005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/660100005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/660100005.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectVEILIGHEIDnl
dc.subjectvergiftigingennl
dc.subjectcalamiteitennl
dc.subjectgeneesmiddelennl
dc.subjecthuishoudmiddelennl
dc.subjectcosmeticanl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectindustrieproductennl
dc.subjectplantennl
dc.subjectpaddenstoelennl
dc.subjectdrugsnl
dc.subjectpoisoningsen
dc.subjectcalamitiesen
dc.subjectmedicinesen
dc.subjecthousehold productsen
dc.subjectcosmeticsen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectindustrial productsen
dc.subjectplantsen
dc.subjectfungien
dc.subjectdrugsen
dc.titleAcute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2010. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrumnl
dc.title.alternativeAcute intoxications among humans and animals : Annual Report 2010. National Poisons Information Centreen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentVIC
dc.date.updated2017-02-20T06:15:11Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T09:57:45Z
html.description.abstractHet Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is sinds zijn oprichting in 1959 onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 1 juli 2011 zal het NVIC echter deel gaan uitmaken van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Na de overgang naar het UMC Utrecht zal de positie van het NVIC als nationaal en onafhankelijk expertisecentrum gewaarborgd blijven. Tevens zal de rol van het NVIC in de calamiteitenbestrijding bij ongevallen met chemische en nucleaire stoffen blijven bestaan. <br>Het NVIC werd in 2010 via de 24-uursinformatietelefoon en de website Vergiftigingen.info 42.347 maal geraadpleegd over in totaal 55.508 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. Het aantal blootstellingen is hoger dan het aantal informatieverzoeken, omdat één informatieverzoek over meerdere patiënten en meerdere toxische stoffen kan gaan. Bij sommige gevallen was sprake van een calamiteit. Het NVIC droeg in 2010 bij aan de bestrijding van meer dan zestig kleinere en grotere calamiteiten in Nederland waarbij giftige stoffen waren vrijgekomen.<br>De bredere verkrijgbaarheid van paracetamol door de algemene verkoop heeft niet geleid tot een extra toename van het aantal gemelde paracetamolvergiftigingen. Het aantal meldingen over methylfenidaat, een middel voor de behandeling van ADHD, is in 2010 wel gestegen, met 34%. Het aantal vergiftigingen met het hoestmiddel dextromethorfan is in 2010 bijna verdubbeld. Deze toename werd met name veroorzaakt door een stijging van het aantal meldingen over jongeren. Dextromethorfan kan misbruikt worden als hallucinogeen en geestverruimend middel. <br>Het aantal gemelde intoxicaties door nootmuskaat is in 2010 verdrievoudigd. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor deze plotselinge toename. Na een daling in de voorgaande twee jaar, is ook het aantal meldingen over paddo's in 2010 toegenomen.<br>Het NVIC werd in 2010 geconsulteerd over 3822 blootstellingen van dieren aan toxische stoffen. Honden en katten waren het vaakst slachtoffer van een acute vergiftiging. <br>
html.description.abstractThe National Poisons Information Centre (NVIC) has been part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) since the centre's foundation in 1959. However, from July 1st 2011 onwards, the NVIC will be part of the University Medical Centre Utrecht (UMC Utrecht). After the transition to the UMC Utrecht, the NVIC's position as a national and independent expert centre will be guaranteed. Also the NVIC's role in disaster management of calamities with chemical and nuclear substances will be preserved. <br>In 2010, the NVIC was consulted 42.347 times by telephone and through the website Vergiftigingen.info about a total of 55.508 exposures of humans and animals to toxic substances. The number of exposures is higher than the number of enquiries, because one enquiry may involve several people and several toxic substances. Some enquiries were related to calamities. In 2010, the NVIC assisted in the disaster management of more than 60 minor and major calamities in which toxic substances were released.<br>The greater availability of paracetamol resulting from its general sale has not resulted in an extra rise in the number of reported intoxications due to paracetamol. The number of enquiries on methylphenidate, a drug used for the treatment of ADHD, increased in 2010 with 34%. The number of intoxications due to the cough medicine dextromethorphan nearly doubled in 2010. This increase was caused especially by a rise in the number of enquiries about teenagers. Dextromethorphan can be abused as an hallucinogenic drug.<br>The number of reported intoxications due to nutmeg tripled in 2010. There is no clear explanation for this sudden rise. Following a decrease in the preceding two years, the number of enquiries on magic mushrooms increased as well in 2010.<br>In 2010, the NVIC was consulted about 3822 exposures of animals to toxic substances. Dogs and cats were the main victims of acute intoxications. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
660100005.pdf
Size:
2.146Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record