Show simple item record

dc.contributor.authorHollander A
dc.contributor.authorSauter F
dc.date.accessioned2017-02-20T07:21:46
dc.date.issued2012-03-02
dc.identifier607706001
dc.description.abstractDeel 1: Modelleren van de mogelijke effecten van klimaatveranderingen en emissiereducties op de PCB-153 concentraties in 2050 Veranderingen in het klimaat zullen komende decennia naar verwachting een gering effect hebben op de verspreiding van PCB-153 in het milieu, in ieder geval op gemiddeld Europees niveau. De voorspelde afname van de emissies van deze stof tot 2050 leidt echter tot concentraties die naar verwachting 20% lager liggen dan nu in de bodem, en tot 90-95% in lucht en zeewater. De beleidsmaatregelen die genomen zijn en worden om emissies van stoffen als PCB-153 te reduceren, zullen de komende decennia dus waarschijnlijk niet teniet worden gedaan door tegengestelde effecten van klimaatverandering. Klimaatverandering kan effect hebben op de verspreiding en concentratie van chemische stoffen in het milieu. In dit briefrapport wordt een modelstudie gepresenteerd, waarin op Europees niveau de verwachte effecten van klimaatverandering op de milieuconcentraties van PCB-153 tot 2050 zijn geschat. In de studie is gebruik gemaakt van het LOTOS-EUROS model. Ter vergelijk zijn de verwachte effecten van klimaatverandering afgezet tegen de verwachte effecten van de reductie in emissies tot 2050. Van alle milieucompartimenten zijn concentratieveranderingen als gevolg van klimaatveranderingen het meest uitgesproken in de bodem: onder het toekomstige klimaatscenario neemt de gemiddelde PCB-153 concentratie in bodem met 7% af ten opzichte van de huidige klimaatomstandigheden. In de lucht en het zeewater veranderen de concentraties gemiddeld slechts 1-2%. De ruimtelijke verdeling van de PCB-concentraties zal noch door klimaatverandering, noch door veranderende emissies significant veranderen. Deel 2: Test- and validatieberekeningen met LOTOS-EUROS-POP: Deel 2 van dit rapport bevat test- en validatierapporten van de POP-module van LOTOS-EUROS-POP v.1.5.025. De door het LOTOS-EUROS model voorspelde concentraties van PCB-153 zijn 1) vergeleken met gemeten concentraties in lucht, water en bodem over de periode 1990-2008 (voornamelijk afkomstig van EMEP), en 2) vergeleken met voorspelde concentraties van PCB-153 voor het Verenigd Koninkrijk, verkregen met het MSCE-POP model en een model dat ontwikkeld is door Sweetman en Jones (1999).
dc.description.abstractPart 1: Modeling possible effects of climate changes and emission reductions on the PCB-153 concentrations in 2050: Climatic changes in the next decennia are expected to have only a limited effect on the concentrations of PCB-153 in the environment, at least at an average European level. The expected lowering of PCB-153 emissions until 2050, however, will lead to concentrations that are at least 20% lower than currently in the soil, and 90-95% lower in air and sea water. This means that the expected reduction in emissions of substances like PCB-153 will thus probably not be undone by opposite effects of climate change. Climate change may have effects on the distribution and concentration of chemical substances in the environment. A modeling study was performed, in which on a European level the expected effects of some possible climatic changes until 2050 on the environmental concentrations of PCB-153 were estimated. In the study, the LOTOS-EUROS model with POP module was applied. As a comparison, the expected effects of climate changes were set against the expected effects of the reduction in emissions until 2050. Of all environmental compartments, the concentration changes due to climate change are most pronounced in the soil: if modeled with a future climate scenario, the average PCB-153 concentration in soil is predicted to lower with 7% compared to the modeling results based on the actual climatic conditions. In the air and bulk seawater compartments, the concentrations alter on average only 1-2%. The spatial distribution of PCB-153 will not change significantly, neither due to climate change, nor to emission changes. Part 2: Test and validation runs with LOTOS-EUROS-POP: Part 2 of this report contains test and validation reports of the POP-module of LOTOS-EUROS-POP v.1.5.025. The predicted concentrations of PCB-153 by the LOTOS-EUROS model were 1) compared to measured concentrations in air, soil and sea water over the period 1990-2008 (predominantly obtained from EMEP), and 2) compared to predicted concentrations of PCB-153 for the UK, obtained by the MSCE-POP model and a model developed by Sweetman and Jones (1999).
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent49 p
dc.format.extent1540 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherRadboud Universiteit Nijmegen
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 607706001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607706001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607706001.pdf
dc.subjectKLIMAATnl
dc.subjectPCB-153nl
dc.subjectLotos-Eurosnl
dc.subjectPOPnl
dc.subjectKlimaatveranderingnl
dc.subjectEmissiesnl
dc.subjectPCB-153en
dc.subjectLotos-Eurosen
dc.subjectClimate changeen
dc.subjectEmissionen
dc.subjectPOPen
dc.titleModeling environmental concentrations of PCB-153 with LOTOS-EUROS-POP : Part 1: Modeling possible effects of climate changes and emission reductions until 2050. Part 2: Test + validation runs with LOTOS-EUROSen
dc.typeBriefrapport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:21:46Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:23:28Z
html.description.abstractDeel 1: Modelleren van de mogelijke effecten van klimaatveranderingen en emissiereducties op de PCB-153 concentraties in 2050<br> <br>Veranderingen in het klimaat zullen komende decennia naar verwachting een gering effect hebben op de verspreiding van PCB-153 in het milieu, in ieder geval op gemiddeld Europees niveau. De voorspelde afname van de emissies van deze stof tot 2050 leidt echter tot concentraties die naar verwachting 20% lager liggen dan nu in de bodem, en tot 90-95% in lucht en zeewater. De beleidsmaatregelen die genomen zijn en worden om emissies van stoffen als PCB-153 te reduceren, zullen de komende decennia dus waarschijnlijk niet teniet worden gedaan door tegengestelde effecten van klimaatverandering.<br> <br>Klimaatverandering kan effect hebben op de verspreiding en concentratie van chemische stoffen in het milieu. In dit briefrapport wordt een modelstudie gepresenteerd, waarin op Europees niveau de verwachte effecten van klimaatverandering op de milieuconcentraties van PCB-153 tot 2050 zijn geschat. In de studie is gebruik gemaakt van het LOTOS-EUROS model. Ter vergelijk zijn de verwachte effecten van klimaatverandering afgezet tegen de verwachte effecten van de reductie in emissies tot 2050. Van alle milieucompartimenten zijn concentratieveranderingen als gevolg van klimaatveranderingen het meest uitgesproken in de bodem: onder het toekomstige klimaatscenario neemt de gemiddelde PCB-153 concentratie in bodem met 7% af ten opzichte van de huidige klimaatomstandigheden. In de lucht en het zeewater veranderen de concentraties gemiddeld slechts 1-2%. De ruimtelijke verdeling van de PCB-concentraties zal noch door klimaatverandering, noch door veranderende emissies significant veranderen. <br> <br>Deel 2: Test- and validatieberekeningen met LOTOS-EUROS-POP:<br> <br>Deel 2 van dit rapport bevat test- en validatierapporten van de POP-module van LOTOS-EUROS-POP v.1.5.025. De door het LOTOS-EUROS model voorspelde concentraties van PCB-153 zijn 1) vergeleken met gemeten concentraties in lucht, water en bodem over de periode 1990-2008 (voornamelijk afkomstig van EMEP), en 2) vergeleken met voorspelde concentraties van PCB-153 voor het Verenigd Koninkrijk, verkregen met het MSCE-POP model en een model dat ontwikkeld is door Sweetman en Jones (1999).<br>
html.description.abstractPart 1: Modeling possible effects of climate changes and emission reductions on the PCB-153 concentrations in 2050:<br>Climatic changes in the next decennia are expected to have only a limited effect on the concentrations of PCB-153 in the environment, at least at an average European level. The expected lowering of PCB-153 emissions until 2050, however, will lead to concentrations that are at least 20% lower than currently in the soil, and 90-95% lower in air and sea water. This means that the expected reduction in emissions of substances like PCB-153 will thus probably not be undone by opposite effects of climate change.<br>Climate change may have effects on the distribution and concentration of chemical substances in the environment. A modeling study was performed, in which on a European level the expected effects of some possible climatic changes until 2050 on the environmental concentrations of PCB-153 were estimated. In the study, the LOTOS-EUROS model with POP module was applied. As a comparison, the expected effects of climate changes were set against the expected effects of the reduction in emissions until 2050. Of all environmental compartments, the concentration changes due to climate change are most pronounced in the soil: if modeled with a future climate scenario, the average PCB-153 concentration in soil is predicted to lower with 7% compared to the modeling results based on the actual climatic conditions. In the air and bulk seawater compartments, the concentrations alter on average only 1-2%. The spatial distribution of PCB-153 will not change significantly, neither due to climate change, nor to emission changes.<br> <br>Part 2: Test and validation runs with LOTOS-EUROS-POP:<br>Part 2 of this report contains test and validation reports of the POP-module of LOTOS-EUROS-POP v.1.5.025. The predicted concentrations of PCB-153 by the LOTOS-EUROS model were 1) compared to measured concentrations in air, soil and sea water over the period 1990-2008 (predominantly obtained from EMEP), and 2) compared to predicted concentrations of PCB-153 for the UK, obtained by the MSCE-POP model and a model developed by Sweetman and Jones (1999).<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607706001.pdf
Size:
1.503Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record