Show simple item record

dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorvan Pagee JA
dc.contributor.authorLuppes
dc.contributor.authorE.*
dc.date.accessioned2017-02-20T07:53:51
dc.date.issued1986-12-10
dc.identifier840166001
dc.description.abstractVan een 31-tal organische microverontreinigingen, waarvan het voorkomen in Rijn- en Maaswater bekend is, zijn de tot dusverre onbekende concentraties in Noordzeewater gemeten. De gevonden concentraties zijn laag (nanogram/liter-gebied), en met de gebruikte methoden moeilijk meetbaar. Voor de meeste stoffen is de invloed van de instroming van Rijn- en Maaswater duidelijk zichtbaar in de ruimtelijke verdeling van de concentraties. De waargenomen concentratieverdelingen blijken kwantitatief te kunnen worden verklaard als het resultaat van vermenging van rivierwater en zeewater enerzijds, en gasuitwisseling tussen zeewater en de atmosfeer anderzijds. Met behulp van een waterkwaliteitsmodel, waarin voor deze processen formuleringen zijn opgenomen, kunnen de waargenomen concentratieverdelingen worden gesimuleerd.<br>
dc.description.sponsorshipDHMG/BWS-W / Sant
dc.description.sponsorshipH. van &apos;t (Bootsma
dc.description.sponsorshipC.Y.I.)
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840166001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840166001.html
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectmilieuchemische processennl
dc.subjectmodelleringnl
dc.subjectmh;nl
dc.titleOrganische microverontreinigingen in Noordzeewaternl
dc.title.alternativeOrganic micropollutants in Dutch coastal watersen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T06:53:51Z
html.description.abstractVan een 31-tal organische microverontreinigingen, waarvan het voorkomen in Rijn- en Maaswater bekend is, zijn de tot dusverre onbekende concentraties in Noordzeewater gemeten. De gevonden concentraties zijn laag (nanogram/liter-gebied), en met de gebruikte methoden moeilijk meetbaar. Voor de meeste stoffen is de invloed van de instroming van Rijn- en Maaswater duidelijk zichtbaar in de ruimtelijke verdeling van de concentraties. De waargenomen concentratieverdelingen blijken kwantitatief te kunnen worden verklaard als het resultaat van vermenging van rivierwater en zeewater enerzijds, en gasuitwisseling tussen zeewater en de atmosfeer anderzijds. Met behulp van een waterkwaliteitsmodel, waarin voor deze processen formuleringen zijn opgenomen, kunnen de waargenomen concentratieverdelingen worden gesimuleerd.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record