Show simple item record

dc.contributor.authorTinker B Leemans R (eds)
dc.date.accessioned2012-12-12T13:26:56Z
dc.date.available2012-12-12T13:26:56Z
dc.date.issued2000-06-30
dc.identifier481508014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256080
dc.descriptionSequel to report 481508013en
dc.description.abstractHet rapport bevat aanbevelingen en suggesties, die het resultaat zijn van de derde vergadering van de IMAGE-2 Advisory Board. IMAGE-2 is het global change model van het RIVM. De belangrijkste doelen van de vergadering waren het bediscussieren en reviewen van de validiteit van de bijna voltooide 2.2 versie van het IMAGE model en om advies uit te brengen over vereiste en gewenste toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, wetenschap en toepassing van het IMAGE onderzoek. De belangrijkste aanbevelingen en suggesties zijn: * IMAGE 2.2 en de afgeleide tools zijn state-of-the-art instrumenten. Het model is koploper in de integratie van energiegebruik, landgebruik, klimaat en effecten. Dit voordeel zou geformaliseerd moeten worden door het schrijven van een Mission Statement, gebaseerd op de doelstelling van de Framework Convention on Climate Change (FCCC), * samenwerking met nationale en internationale instituten, deelname in de internationale global-change onderzoeksprogramma's en de bijdrage aan IPCC rapporten zijn belangrijke redenen om het model verder te ontwikkelen en om de wetenschappelijke acceptatie te vergroten, * het landbouw economie model moet sterk worden ontwikkeld in de richting van een landgebruiks economie model wat alle land-gebaseerde hulpbronnen beter integreert en waarin de koppelingen met het energie-model TIMER en met WorldScan van het CPB worden verbeterd, * klimaat variabiliteit zou meegenomen moeten worden in de impact berekeningen van IMAGE, * land-klimaat interacties zijn belangrijk voor hoe het toekomstige klimaat er uit gaat zien. Modellering van deze interacties zou aangepakt moeten worden via voortzetting van de koppeling tussen IMAGE en het klimaat model ECBilt van het KNMI, * betere regionalisatie is wenselijk.
dc.description.abstractThis report summarises the recommendations and suggestions, which resulted from the third meeting of the IMAGE-2 Advisory Board. IMAGE-2 is RIVM's global change model. The main objectives of the meeting were to discuss and review the validity of the almost completed version 2.2 of IMAGE, and to advise on required and desirable future developments with respect to the organisation, the science and the applications of the IMAGE research. The most important recommendations and suggestions of the report are: * IMAGE 2.2 and its derived tools are state-of-the-art instruments. IMAGE's comparative advantage is the integration of energy use, land use, climate and impacts. This advantage should be formalised by writing a Mission Statement centred on the objective of the Framework Convention on Climate Change (FCCC), * collaboration with national and international institutes, participation in the international global-change research programmes and the contribution to IPGC assessments are important to further develop the model and increase its scientific acceptance, * the agricultural economy model must be more strongly developed in the direction of a land-use ecomomy model so as to better integrate all land-based resources and improve the linkages with the Energy model, TIMER and WorldScan of CPB, * climate variability should be included in IMAGE's impact assessments, * land-climate interactions are important in defining climate in the future and should be addressed by continuing the linkage with the climate model ECBilt of KNMI, * improved regionalisation is desirable.
dc.description.sponsorshipDGM/L&E
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent31 p
dc.format.extent188 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 481508014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/481508014.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/481508014.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectmondiaalnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectimagenl
dc.subjectclimatic changesen
dc.subjectglobalen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectimageen
dc.subjectglobal changeen
dc.titleReport of the third session of the IMAGE Advisory Boarden
dc.title.alternativeRapport van de derde sessie van de IMAGE Advisory Boardnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2012-12-12T13:26:56Z
html.description.abstractHet rapport bevat aanbevelingen en suggesties, die het resultaat zijn van de derde vergadering van de IMAGE-2 Advisory Board. IMAGE-2 is het global change model van het RIVM. De belangrijkste doelen van de vergadering waren het bediscussieren en reviewen van de validiteit van de bijna voltooide 2.2 versie van het IMAGE model en om advies uit te brengen over vereiste en gewenste toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, wetenschap en toepassing van het IMAGE onderzoek. De belangrijkste aanbevelingen en suggesties zijn: * IMAGE 2.2 en de afgeleide tools zijn state-of-the-art instrumenten. Het model is koploper in de integratie van energiegebruik, landgebruik, klimaat en effecten. Dit voordeel zou geformaliseerd moeten worden door het schrijven van een Mission Statement, gebaseerd op de doelstelling van de Framework Convention on Climate Change (FCCC), * samenwerking met nationale en internationale instituten, deelname in de internationale global-change onderzoeksprogramma's en de bijdrage aan IPCC rapporten zijn belangrijke redenen om het model verder te ontwikkelen en om de wetenschappelijke acceptatie te vergroten, * het landbouw economie model moet sterk worden ontwikkeld in de richting van een landgebruiks economie model wat alle land-gebaseerde hulpbronnen beter integreert en waarin de koppelingen met het energie-model TIMER en met WorldScan van het CPB worden verbeterd, * klimaat variabiliteit zou meegenomen moeten worden in de impact berekeningen van IMAGE, * land-klimaat interacties zijn belangrijk voor hoe het toekomstige klimaat er uit gaat zien. Modellering van deze interacties zou aangepakt moeten worden via voortzetting van de koppeling tussen IMAGE en het klimaat model ECBilt van het KNMI, * betere regionalisatie is wenselijk.
html.description.abstractThis report summarises the recommendations and suggestions, which resulted from the third meeting of the IMAGE-2 Advisory Board. IMAGE-2 is RIVM's global change model. The main objectives of the meeting were to discuss and review the validity of the almost completed version 2.2 of IMAGE, and to advise on required and desirable future developments with respect to the organisation, the science and the applications of the IMAGE research. The most important recommendations and suggestions of the report are: * IMAGE 2.2 and its derived tools are state-of-the-art instruments. IMAGE's comparative advantage is the integration of energy use, land use, climate and impacts. This advantage should be formalised by writing a Mission Statement centred on the objective of the Framework Convention on Climate Change (FCCC), * collaboration with national and international institutes, participation in the international global-change research programmes and the contribution to IPGC assessments are important to further develop the model and increase its scientific acceptance, * the agricultural economy model must be more strongly developed in the direction of a land-use ecomomy model so as to better integrate all land-based resources and improve the linkages with the Energy model, TIMER and WorldScan of CPB, * climate variability should be included in IMAGE's impact assessments, * land-climate interactions are important in defining climate in the future and should be addressed by continuing the linkage with the climate model ECBilt of KNMI, * improved regionalisation is desirable.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record