Show simple item record

dc.contributor.authorBongers AMT
dc.contributor.authorGoede RGM de
dc.contributor.authorKappers FI
dc.contributor.authorManger R
dc.date.accessioned2012-12-12T13:27:19Z
dc.date.available2012-12-12T13:27:19Z
dc.date.issued1989-01-31
dc.identifier718602002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256081
dc.description.abstractIn het rapport wordt een aanzet gegeven tot een typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. De bovenste 10 cm van de minerale bodem van 46 locaties van elkaar verschillend in vegetatie/bodemcombinatie, werden bemonsterd in sept. 1985. De nematoden uit deze monsters werden gekwantificeerd en op naam gebracht. De volgende bodemanalyses werden uitgevoerd: TOC, pH, textuur, kalk, CEC, K, Ca, Mg, basebezetting, N totaal, P totaal, vochtgehalte, porositeit. Het vegetatietype op de locaties werd genoteerd. Van de 46 locaties werden 8 eenmaal per kwartaal bemonsterd om na te gaan in hoeverre de seizoenen invloed hebben op de classificatie. Door middel van het clusteren van monsterpunten is een typologie op grond van nematodendsoorten en milieukenmerken ontworpen. Opgenomen zijn tabellen met: maturity-index, nematoden gerangschikt per type, uniciteit van de monsterpunten, ecosysteemparameters per cluster, relatie tussen nematodensoorten en milieuvariabelen, presentie soorten t.o.v. grondsoort, vochttoestand en vegetatie, fysisch/ chemische analyses, samenstelling nematodenfauna in humus en strooisellaag, inventarisatie nematodenfauna 46 locaties.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B /Vegter JJ Robberse JG
dc.format.extent113 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718602002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718602002.html
dc.subjectecologische bodemtypologienl
dc.subjectnematodennl
dc.subjectnormennl
dc.subjectreferentiebodemsnl
dc.titleEcologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. Verslag van het project "Het functioneren van nematoden in bodemecosystemennl
dc.title.alternativeAn ecologial classification of the dutch soil based on free-living nematodesen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T13:27:19Z
html.description.abstractIn het rapport wordt een aanzet gegeven tot een typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. De bovenste 10 cm van de minerale bodem van 46 locaties van elkaar verschillend in vegetatie/bodemcombinatie, werden bemonsterd in sept. 1985. De nematoden uit deze monsters werden gekwantificeerd en op naam gebracht. De volgende bodemanalyses werden uitgevoerd: TOC, pH, textuur, kalk, CEC, K, Ca, Mg, basebezetting, N totaal, P totaal, vochtgehalte, porositeit. Het vegetatietype op de locaties werd genoteerd. Van de 46 locaties werden 8 eenmaal per kwartaal bemonsterd om na te gaan in hoeverre de seizoenen invloed hebben op de classificatie. Door middel van het clusteren van monsterpunten is een typologie op grond van nematodendsoorten en milieukenmerken ontworpen. Opgenomen zijn tabellen met: maturity-index, nematoden gerangschikt per type, uniciteit van de monsterpunten, ecosysteemparameters per cluster, relatie tussen nematodensoorten en milieuvariabelen, presentie soorten t.o.v. grondsoort, vochttoestand en vegetatie, fysisch/ chemische analyses, samenstelling nematodenfauna in humus en strooisellaag, inventarisatie nematodenfauna 46 locaties.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record