Show simple item record

dc.contributor.authorvan de Beek, ACW
dc.contributor.authorvan de Wiel, HJ
dc.date.accessioned2012-12-12T13:30:46Z
dc.date.available2012-12-12T13:30:46Z
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier692210003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256086
dc.description.abstractTen behoeve van een snelle screening van kunststoffen op cadmiumgehaltes hoger dan de waarde van 50 mg/kg genoemd in het Cadmiumbesluit werd een onderzoek, vastgelegd in onderzoeksplan 93/LAC/692210/Cdscreening/00, uitgevoerd naar de toepasbaarheid van draagbare commercieel verkrijgbare rontgenfluorescentie-apparatuur. Drie instrumenten werden onderzocht. Gebleken is dat voor gemalen monsters van kunststoffen een gekalibreerd instrument met grote trefzekerheid ter plaatse kan worden ingezet t.b.v. de voorselectie van monsters die met de in het Cadmiumbesluit genoemde meetmethoden moeten worden geanalyseerd ter vaststelling van overtreding. Ook het malen van monsters kan ter plaatse worden uitgevoerd. De voorbewerking en analyse neemt ca. 15 min. in beslag. De apparatuur bevat een rontgenbron. Het gebruik van de apparatuur vereist een lokaal stralingsdeskundige met deskundigheidsniveau 4.
dc.description.abstractPortable commercially available X-ray fluorescence spectrometers have been investigated on their applicability for screening of plastics samples on cadmium concentrations beyond 50 mg/kg, the limit value mentioned in the Dutch Decree on Cadmium. Three instruments have been evaluated. It has been shown that using grinded samples one calibrated spectrometer could be applied very effectively on the spot to select samples prior to analysis by methods mentioned in de Dutch Decree on Cadmium. Also grinding of samples can be executed on the spot. Pretreatment and analysis will take approximately 15 min. The instruments contain a X-ray source. Applying such an instrument requires a local expert of skill level 4.
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent19 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 692210003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/692210003.html
dc.subject10nl
dc.subjectkunststofnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectcadmiumnl
dc.subjectmeetapparatuurnl
dc.subjectspectrometrienl
dc.subjectrontgenfluorescentienl
dc.subjectplasticnl
dc.subjectsyntheticsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectmeasurement equipmenten
dc.subjectfluorometryen
dc.subjectx-ray spectrometryen
dc.titleOnderzoek naar de toepasbaarheid van draagbare XRF-apparatuur voor de screening van kunststoffen op hoge cadmiumgehaltesnl
dc.title.alternativeInvestigation on the applicability of portable XRF-analyzers for screening of plastics on cadmiumen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T13:30:47Z
html.description.abstractTen behoeve van een snelle screening van kunststoffen op cadmiumgehaltes hoger dan de waarde van 50 mg/kg genoemd in het Cadmiumbesluit werd een onderzoek, vastgelegd in onderzoeksplan 93/LAC/692210/Cdscreening/00, uitgevoerd naar de toepasbaarheid van draagbare commercieel verkrijgbare rontgenfluorescentie-apparatuur. Drie instrumenten werden onderzocht. Gebleken is dat voor gemalen monsters van kunststoffen een gekalibreerd instrument met grote trefzekerheid ter plaatse kan worden ingezet t.b.v. de voorselectie van monsters die met de in het Cadmiumbesluit genoemde meetmethoden moeten worden geanalyseerd ter vaststelling van overtreding. Ook het malen van monsters kan ter plaatse worden uitgevoerd. De voorbewerking en analyse neemt ca. 15 min. in beslag. De apparatuur bevat een rontgenbron. Het gebruik van de apparatuur vereist een lokaal stralingsdeskundige met deskundigheidsniveau 4.
html.description.abstractPortable commercially available X-ray fluorescence spectrometers have been investigated on their applicability for screening of plastics samples on cadmium concentrations beyond 50 mg/kg, the limit value mentioned in the Dutch Decree on Cadmium. Three instruments have been evaluated. It has been shown that using grinded samples one calibrated spectrometer could be applied very effectively on the spot to select samples prior to analysis by methods mentioned in de Dutch Decree on Cadmium. Also grinding of samples can be executed on the spot. Pretreatment and analysis will take approximately 15 min. The instruments contain a X-ray source. Applying such an instrument requires a local expert of skill level 4.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record