Show simple item record

dc.contributor.authorDusseldorp A
dc.contributor.authorKwekkeboom J
dc.contributor.authorvan Poll R
dc.date.accessioned2013-11-21T10:58:54
dc.date.issued2002-03-04
dc.identifier268826002
dc.description.abstractBij GGD-en is nagegaan of er draagvlak zou zijn voor een landelijke inventarisatie van Milieu-gerelateerde gezondheidsKlachten's (MgK's). te onder alle GGD-en is nagegaan in hoeverre een landelijke inventarisatie van MgK's wenselijk en haalbaar wordt geacht.Een meerderheid van de GGD-en (80%) vindt het beschikbaar zijn van landelijke gegevens over MgK's nuttig. Een groot deel van de GGD-en (85%) is bereid mee te werken aan een landelijke inventarisatie van MgK's. De beste manier waarop een landelijke registratie bewerkstelligd zou moeten worden is niet op voorhand duidelijk. Aan de hand van een analyse van reigistratieformulieren voor MgK's is vervolgens nagegaan of het mogelijk is een uniform basis-registratie formulier te ontwerpen. De vergelijking wees uit dat een basis registratieformulier zou kunnen bestaan uit de volgende items: nummer klacht; intaker; naam melder; adres melder (incl. postcode en woonplaats); telefoonnummer melder; huisarts; datum melding; eerder contact met GGD / andere instanties/huisarts; open vraag omschrijving klacht; opsplitsing naar milieu (oorzaak) en gezondheid (effect); datum afhandeling; aktie / werkzaamheden / afspraken (open vraag).In het algemeen kan worden geconcludeerd dat een nationale inventarisatie van MgK's door een meerderheid van de GGD-en wenselijk wordt beschouwd. Een tweede conclusie is dat op basis van de beschikbare gegevens in concept een uniform (basis)registratieformulier voor MgK's kan worden opgesteld. Na consultatie van de medisch milieukundigen en de GGD-Nederland en in overleg met GZB-VWS en VROM zal met betrekking tot de aanbevelingen uit dit rapport besluitvorming plaatsvinden in januari 2002.<br>
dc.description.abstractThe results of a 1998 inventory of environmentally related health complaints (EHCs) registered by municipal health authorities (MHA) was found to be impeded by the lack of a uniform registry. Therefore it was recommended to assess the willingness of the MHAs to participate in a national inventory of environmentally related health complaints. This assessment phase was carried out in the spring of 2001 by means of a telephone questionnaire among all the MHAs.The results showed that a majority of the MHAs (80%) considers the availability of a national database on EHC to be useful. The willingness to participate is considerable (85%), although the best way to achieve the set-up of a national database was not clear in advance. This is due to the large number of different registration forms in use and the relatively small number of digital registrations carried out by MHAs.A content analysis of 80% of the available registrations revealed common ground to all MHAs for several types of information registered. This included managerial information, information on the complainant, general information on the complaint, substantive information on the complaint, and type of action. Using these groupings, MHAs could set up a basic, uniform registration form to contain the following items: number of complaint; name, address, telephone number and GP of the complainant, with date of registration, former contacts with an MHA/GP, open-ended questions on health complaint and alleged cause, date of settlement, and type of action.In conclusion, a national inventory of EHC is considered useful, and on the basis of the information collected, a basic, uniform registration form for environmentally related health complaints can be designed. Subsequent actions on the recommendations will be decided on in January 2002 after consultation with MHAs, the Dutch environmental health physicians, the Ministry of Public Health, Welfare and Sports, and the Ministry of Public Housing, Physical Planning and Environment.<br>
dc.description.sponsorshipGZB-VWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent28 p
dc.format.extent117 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 268826002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/268826002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/268826002.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectklachtennl
dc.subjectinventarusatienl
dc.subjectggdnl
dc.subjecthealthen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectcomplaintsen
dc.subjectinventoryen
dc.titleDraagvlak voor landelijke inventarisatie van milieu-gerelateerde gezondheidsklachten bij GGD-en. Wenselijkheid en haalbaarheidnl
dc.title.alternativeSupport for a national inventory of environmentally related health complaintsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBM-MIE
dc.date.updated2013-11-21T09:58:56Z
html.description.abstractBij GGD-en is nagegaan of er draagvlak zou zijn voor een landelijke inventarisatie van Milieu-gerelateerde gezondheidsKlachten&apos;s (MgK&apos;s). te onder alle GGD-en is nagegaan in hoeverre een landelijke inventarisatie van MgK&apos;s wenselijk en haalbaar wordt geacht.Een meerderheid van de GGD-en (80%) vindt het beschikbaar zijn van landelijke gegevens over MgK&apos;s nuttig. Een groot deel van de GGD-en (85%) is bereid mee te werken aan een landelijke inventarisatie van MgK&apos;s. De beste manier waarop een landelijke registratie bewerkstelligd zou moeten worden is niet op voorhand duidelijk. Aan de hand van een analyse van reigistratieformulieren voor MgK&apos;s is vervolgens nagegaan of het mogelijk is een uniform basis-registratie formulier te ontwerpen. De vergelijking wees uit dat een basis registratieformulier zou kunnen bestaan uit de volgende items: nummer klacht; intaker; naam melder; adres melder (incl. postcode en woonplaats); telefoonnummer melder; huisarts; datum melding; eerder contact met GGD / andere instanties/huisarts; open vraag omschrijving klacht; opsplitsing naar milieu (oorzaak) en gezondheid (effect); datum afhandeling; aktie / werkzaamheden / afspraken (open vraag).In het algemeen kan worden geconcludeerd dat een nationale inventarisatie van MgK&apos;s door een meerderheid van de GGD-en wenselijk wordt beschouwd. Een tweede conclusie is dat op basis van de beschikbare gegevens in concept een uniform (basis)registratieformulier voor MgK&apos;s kan worden opgesteld. Na consultatie van de medisch milieukundigen en de GGD-Nederland en in overleg met GZB-VWS en VROM zal met betrekking tot de aanbevelingen uit dit rapport besluitvorming plaatsvinden in januari 2002.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe results of a 1998 inventory of environmentally related health complaints (EHCs) registered by municipal health authorities (MHA) was found to be impeded by the lack of a uniform registry. Therefore it was recommended to assess the willingness of the MHAs to participate in a national inventory of environmentally related health complaints. This assessment phase was carried out in the spring of 2001 by means of a telephone questionnaire among all the MHAs.The results showed that a majority of the MHAs (80%) considers the availability of a national database on EHC to be useful. The willingness to participate is considerable (85%), although the best way to achieve the set-up of a national database was not clear in advance. This is due to the large number of different registration forms in use and the relatively small number of digital registrations carried out by MHAs.A content analysis of 80% of the available registrations revealed common ground to all MHAs for several types of information registered. This included managerial information, information on the complainant, general information on the complaint, substantive information on the complaint, and type of action. Using these groupings, MHAs could set up a basic, uniform registration form to contain the following items: number of complaint; name, address, telephone number and GP of the complainant, with date of registration, former contacts with an MHA/GP, open-ended questions on health complaint and alleged cause, date of settlement, and type of action.In conclusion, a national inventory of EHC is considered useful, and on the basis of the information collected, a basic, uniform registration form for environmentally related health complaints can be designed. Subsequent actions on the recommendations will be decided on in January 2002 after consultation with MHAs, the Dutch environmental health physicians, the Ministry of Public Health, Welfare and Sports, and the Ministry of Public Housing, Physical Planning and Environment.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record