Show simple item record

dc.contributor.authorTaat J
dc.contributor.authorJeths R
dc.contributor.authorMaaren HLJ van
dc.date.accessioned2012-12-12T13:37:19Z
dc.date.available2012-12-12T13:37:19Z
dc.date.issued1987-11-30
dc.identifier840430001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256158
dc.description.abstractIn Nederland wordt circa 2 miljoen ton fosforzuurgips geproduceerd. Een nuttig gebruik van dit afvalgips kan de toepassing in stabilisatiemateriaal voor de wegenbouw zijn, als mengsel met vliegas en cement. Aangezien dit mengsel zwarte lijst stoffen zoals cadmium bevat, dienen de milieuhygienische consequenties van deze toepassing onderzocht te worden. Hiertoe wordt een uitlogingsonderzoek in het laboratorium uitgevoerd. Aanvullend op het laboratoriumonderzoek zijn in dit onderzoek veldmetingen uitgevoerd bij twee proefvakken in Noord-Brabant. In dit rapport wordt de inrichting van de meetpunten, de monstermeetmethoden voor de bodem- en watermonsters en de analysemethoden beschreven. De gemeten concentraties zijn gegeven als absolute waarden en als relatieve waarden ten opzichte van het gemiddelde. De relatieve concentraties zijn grafisch weergegeven om een verspreidingspatroon te kunnen herkennen. Tevens worden referentiewaarden van de gemeten stoffen gegeven. Twee jaar na aanleg van de proefvakken kan nog geen uitloging van verontreinigingen uit het stabilisatiemateriaal aangetoond worden. De gebruikte meet- en monstermethoden voldeden goed. Een probleem vormde echter andere verontreinigingsbronnen in de omgeving van de proefvakken, wast de interpretatie van de metingen bemoeilijkte. Vrijwel alle gemeten concentraties waren lager dan de referentiewaarden.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/A /Allessie MMJ
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840430001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840430001.html
dc.subjectbulkafvalstoffennl
dc.subjectfosforzuurgipsnl
dc.subjectvliegasnl
dc.subjectveldonderzoeknl
dc.subjectuitlogingnl
dc.titleVeldonderzoek naar de uitloging van een met fosforzuurgips, vliegas en cement gestabiliseerde wegfunderingnl
dc.title.alternativeField research on the leaching of a roadfoundation stabilized with phosphoric acidgypsum, flyash and cementen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T13:37:20Z
html.description.abstractIn Nederland wordt circa 2 miljoen ton fosforzuurgips geproduceerd. Een nuttig gebruik van dit afvalgips kan de toepassing in stabilisatiemateriaal voor de wegenbouw zijn, als mengsel met vliegas en cement. Aangezien dit mengsel zwarte lijst stoffen zoals cadmium bevat, dienen de milieuhygienische consequenties van deze toepassing onderzocht te worden. Hiertoe wordt een uitlogingsonderzoek in het laboratorium uitgevoerd. Aanvullend op het laboratoriumonderzoek zijn in dit onderzoek veldmetingen uitgevoerd bij twee proefvakken in Noord-Brabant. In dit rapport wordt de inrichting van de meetpunten, de monstermeetmethoden voor de bodem- en watermonsters en de analysemethoden beschreven. De gemeten concentraties zijn gegeven als absolute waarden en als relatieve waarden ten opzichte van het gemiddelde. De relatieve concentraties zijn grafisch weergegeven om een verspreidingspatroon te kunnen herkennen. Tevens worden referentiewaarden van de gemeten stoffen gegeven. Twee jaar na aanleg van de proefvakken kan nog geen uitloging van verontreinigingen uit het stabilisatiemateriaal aangetoond worden. De gebruikte meet- en monstermethoden voldeden goed. Een probleem vormde echter andere verontreinigingsbronnen in de omgeving van de proefvakken, wast de interpretatie van de metingen bemoeilijkte. Vrijwel alle gemeten concentraties waren lager dan de referentiewaarden.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record