Show simple item record

dc.contributor.authorKool HJ
dc.contributor.authorvan Kreijl CF
dc.contributor.authorHrubec J
dc.contributor.authorvan Oers JAM
dc.contributor.authorPersad S
dc.date.accessioned2017-02-20T08:03:33
dc.date.issued1987-08-31
dc.identifier840136001
dc.description.abstractIn drinkwater, bereid uit oppervlaktewater en grondwater werd in veel gevallen mutagene activiteit aangetoond. Duinfiltratie en actiefkool filtratie verwijderen de mutagene activiteit. Chloring verhoogt die activiteit aanzienlijk, chloordioxide in concentraties kleiner dan 1 mg/l C10-2 leidt tot een lagere toename in mutageniteit dan chloor. Toepassing van ozon verlaagt in de meeste gevallen (maar niet altijd) de mutagene activiteit. Mutagene organische stoffen in drinkwater bevinden zich voornamelijk in de licht polaire vluchtige fractie, zijn moeilijk gaschromatografeerbaar en hebben een mol.gewicht in de orde van grootte van 200. Mutagene drinkwater concentraten (bron Maas, gechloord drinkwater) induceerden chromosoomafwijkingen in CHO-cellen. Mutagene drinkwater concentraten (bron Rijn, gechloord drinkwater) induceerden geen verhoogde tumor incidentie in een carcinogeniteits experiment met Wistar ratten.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/D /Trouwborst T
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840136001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840136001.html
dc.subjectmutageniteitnl
dc.subjectcarcinogeniteitnl
dc.subjectwaterbehandelingsprocessennl
dc.subjectvgznl
dc.subjectmh; gechloreerd drinkwaternl
dc.subjectchloreringnl
dc.titleEen onderzoek naar het voorkomen van mutagene en/of carcinogene verbindingen in organische concentraten van Nederlands drinkwater alsmede naar de effecten van diverse zuiveringsstappen op de mutagene activiteitnl
dc.title.alternativeToxicological aspects of organics (complex mixtures) with mutagenic and/or carcinogenic properties found in drinking water in The Netherlandsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T07:03:33Z
html.description.abstractIn drinkwater, bereid uit oppervlaktewater en grondwater werd in veel gevallen mutagene activiteit aangetoond. Duinfiltratie en actiefkool filtratie verwijderen de mutagene activiteit. Chloring verhoogt die activiteit aanzienlijk, chloordioxide in concentraties kleiner dan 1 mg/l C10-2 leidt tot een lagere toename in mutageniteit dan chloor. Toepassing van ozon verlaagt in de meeste gevallen (maar niet altijd) de mutagene activiteit. Mutagene organische stoffen in drinkwater bevinden zich voornamelijk in de licht polaire vluchtige fractie, zijn moeilijk gaschromatografeerbaar en hebben een mol.gewicht in de orde van grootte van 200. Mutagene drinkwater concentraten (bron Maas, gechloord drinkwater) induceerden chromosoomafwijkingen in CHO-cellen. Mutagene drinkwater concentraten (bron Rijn, gechloord drinkwater) induceerden geen verhoogde tumor incidentie in een carcinogeniteits experiment met Wistar ratten.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record