Show simple item record

dc.contributor.authorSwartjes F
dc.date.accessioned2012-12-12T13:37:46Z
dc.date.available2012-12-12T13:37:46Z
dc.date.issued2003-02-03
dc.identifier711701030
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256177
dc.description.abstractTwintig scenario's die verschillen voor wat betreft bodemgebruik, bodem type en contaminant vormden de basis voor berekening van de humane blootstelling aan contaminanten in de bodem, met behulp van modellen afkomstig uit zeven Europese landen. (een model per land). Hiertoe werden de humane blootstelling van kinderen en volwassenen zoals berekend met deze modellen, vergeleken. Alle berekeningen werden in tweevoud uitgevoerd: eenmaal met een voorgeschreven set aan input parameters en eenmaal met de land-specifieke default input parameters. De blootstelling via de drie belangrijkste blootstellingsroutes, namelijk via grondingestie, gewasconsumptie en inhalatie binnenlucht, werd berekend . Bovendien werden de relevante concentraties in de contactmedia and in de bodemcompartimenten berekend. Evaluatie van de variaties in de berekende blootstelling voor elke belangrijkste blootstellingsroute en van de factoren die de variatie beinvloeden, leidde tot de volgende belangrijkste conclusies: De variatie in berekende blootstelling is groot voor blootstelling via inhalatie binnenlucht, substantieel voor blootstelling via gewasconsumptie en beperkt voor blootstelling via grondingestie. De variatie in berekende blootstelling wordt met name be6nvloed door de keuze van het blootstellingsmodel, in mindere mate door de selectie van de contaminant en type input parameter (gestandaardiseerd of default). De variatie in berekende bloostelling in nauwelijks afhankelijk van bodemgebruik en nog minder van bodem type. Mis-communicate is een (moeilijk te vermijden) bron voor variatie in berekende blootstelling. Bovendien werd een overzicht gegeven van de karakteristieken van de humane blootstellingsmodellen en van de waarden voor de default input parameters, zoals in de verschillende landen gebruikt. Een aanbeveling is op de langere termijn een toolbox te ontwikkelen voor gebruik op Europees niveau, met een gestandaardiseerde methode ter bepaling van de humane blootstelling, maar met ruimte voor flexibele (land-specifieke) elementen.<br>
dc.description.abstractTwenty scenarios, differing with respect to land use, soil type and contaminant, formed the basis for calculating human exposure from soil contaminants with the use of models contributed by seven European countries (one model per country). Here, the human exposures to children and children calculated by each of the models are compared. All calculations were performed twice: once with a prescribed set of parameters and once with the default data used in the different countries. Exposure via the three major exposure pathways of soil ingestion, crop consumption and indoor air inhalation was calculated in each case. Relevant concentrations in contact media and the soil compartments were also calculated. Evaluation of variations in the calculated exposure for each major exposure pathway, and factors affecting the variation, have led to the following main conclusions: The variation in calculated exposure is large for exposure via indoor air inhalation, substantial for exposure via crop consumption and limited for exposure via soil ingestion. The variation in calculated exposure is mainly influenced by the choice of exposure model and, to a lesser extent, by the selection of contaminant and type of input parameter (standardised or default). The variation in calculated exposure is scarcely dependent on soil use and even less on soil type. Miscommunication is a source (difficult to avoid) for variation in calculated exposure. Besides the above, characteristics of human exposure models and default values for the input parameters used in different countries have also been overviewed. One recommendation for the long term would be to construct a toolbox for use in the whole or part of Europe that would allow standardised assessment of human exposure, with the possibility of including flexible (country-specific) elements.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent122 p
dc.format.extent926 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701030
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701030.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701030.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectscenario&apos;snl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectvoedingnl
dc.subjectluchtnl
dc.subjecteuropanl
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectexposureen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectsoilen
dc.subjectnutritionen
dc.subjectairen
dc.subjecteuropeen
dc.titleVariation in calculated human exposure. Comparison of calculations with seven European human exposure modelsen
dc.title.alternativeVariatie in berekende humane blootstelling. Vergelijk van berekeningen met zeven Europese modellennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2012-12-12T13:37:47Z
html.description.abstractTwintig scenario&apos;s die verschillen voor wat betreft bodemgebruik, bodem type en contaminant vormden de basis voor berekening van de humane blootstelling aan contaminanten in de bodem, met behulp van modellen afkomstig uit zeven Europese landen. (een model per land). Hiertoe werden de humane blootstelling van kinderen en volwassenen zoals berekend met deze modellen, vergeleken. Alle berekeningen werden in tweevoud uitgevoerd: eenmaal met een voorgeschreven set aan input parameters en eenmaal met de land-specifieke default input parameters. De blootstelling via de drie belangrijkste blootstellingsroutes, namelijk via grondingestie, gewasconsumptie en inhalatie binnenlucht, werd berekend . Bovendien werden de relevante concentraties in de contactmedia and in de bodemcompartimenten berekend. Evaluatie van de variaties in de berekende blootstelling voor elke belangrijkste blootstellingsroute en van de factoren die de variatie beinvloeden, leidde tot de volgende belangrijkste conclusies: De variatie in berekende blootstelling is groot voor blootstelling via inhalatie binnenlucht, substantieel voor blootstelling via gewasconsumptie en beperkt voor blootstelling via grondingestie. De variatie in berekende blootstelling wordt met name be6nvloed door de keuze van het blootstellingsmodel, in mindere mate door de selectie van de contaminant en type input parameter (gestandaardiseerd of default). De variatie in berekende bloostelling in nauwelijks afhankelijk van bodemgebruik en nog minder van bodem type. Mis-communicate is een (moeilijk te vermijden) bron voor variatie in berekende blootstelling. Bovendien werd een overzicht gegeven van de karakteristieken van de humane blootstellingsmodellen en van de waarden voor de default input parameters, zoals in de verschillende landen gebruikt. Een aanbeveling is op de langere termijn een toolbox te ontwikkelen voor gebruik op Europees niveau, met een gestandaardiseerde methode ter bepaling van de humane blootstelling, maar met ruimte voor flexibele (land-specifieke) elementen.&lt;br&gt;
html.description.abstractTwenty scenarios, differing with respect to land use, soil type and contaminant, formed the basis for calculating human exposure from soil contaminants with the use of models contributed by seven European countries (one model per country). Here, the human exposures to children and children calculated by each of the models are compared. All calculations were performed twice: once with a prescribed set of parameters and once with the default data used in the different countries. Exposure via the three major exposure pathways of soil ingestion, crop consumption and indoor air inhalation was calculated in each case. Relevant concentrations in contact media and the soil compartments were also calculated. Evaluation of variations in the calculated exposure for each major exposure pathway, and factors affecting the variation, have led to the following main conclusions: The variation in calculated exposure is large for exposure via indoor air inhalation, substantial for exposure via crop consumption and limited for exposure via soil ingestion. The variation in calculated exposure is mainly influenced by the choice of exposure model and, to a lesser extent, by the selection of contaminant and type of input parameter (standardised or default). The variation in calculated exposure is scarcely dependent on soil use and even less on soil type. Miscommunication is a source (difficult to avoid) for variation in calculated exposure. Besides the above, characteristics of human exposure models and default values for the input parameters used in different countries have also been overviewed. One recommendation for the long term would be to construct a toolbox for use in the whole or part of Europe that would allow standardised assessment of human exposure, with the possibility of including flexible (country-specific) elements.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record