Show simple item record

dc.contributor.authorHeimeriks K
dc.contributor.authorMeerstadt-Rombach FS
dc.contributor.authorMaas JJ
dc.contributor.authorJacobi AJ
dc.date.accessioned2013-06-19T13:36:14
dc.date.issued2013-03-12
dc.identifier205555003
dc.descriptionEngelse vertaling van 205555002<br>en
dc.description.abstractDit rapport is de Engelse vertaling van 205555002 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond hun werk kunnen uitoefenen en dus geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden door (mogelijke) blootstelling aan ziekteverwekkers. In bepaalde beroepen kunnen werknemers door de aard van hun werkzaamheden een verhoogde kans hebben om met ziekteverwekkende organismen in contact te komen. Om een beeld te krijgen van de infectieziekten die werknemers tijdens het werk kunnen oplopen (type en aantal), analyseert het RIVM jaarlijks het aantal gemelde arbeidsgerelateerde infectieziekten. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Risicovolle werkomgeving In 2011 zijn 337 meldingen geregistreerd in de twee belangrijkste registratiesystemen van arbeidsgerelateerde infectieziekten: het registratiesysteem van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het CIb-registratiesysteem Osiris waarin volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) meldingsplichtige infectieziekten worden geregistreerd. De kans om tijdens het werk infectieziekten op te lopen blijkt het hoogst in de gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector. Naar verwachting worden in de registratiesystemen lang niet alle infectieziekten gemeld die zijn opgelopen in de werkomgeving. Desondanks hebben de meldingen een signaalfunctie. De gemelde infectieziekten komen in grote lijnen overeen met de registraties van de afgelopen jaren. In 2011 hebben laboratoria en GGD'en 193 werknemers met arbeidsgerelateerde infectieziekten geregistreerd in Osiris. Het gaat daarbij vooral om kinkhoest, legionella, bof en malaria. Bedrijfsartsen hebben 141 werknemers met infectieziekten gerelateerd aan het werk gemeld bij het NCvB. Het betreft voornamelijk darminfecties, huidinfecties en tuberculose (inclusief besmettingen met tuberculosebacteriën zonder ziekteverschijnselen). Meer inzicht nodig op arbeidsgerelateerde infectieziekten Om meer zicht te krijgen op de mate waarin uiteenlopende typen infectieziekten voorkomen, is nader onderzoek in de risicovolle sectoren nodig. Werknemers en werkgevers kunnen met deze informatie zicht krijgen op mogelijke blootstellingsmomenten en transmissieroutes, waardoor zij preventieve maatregelen kunnen nemen.
dc.description.abstractIn the Netherlands, employers have to ensure that their employees can carry out their working tasks in a safe and healthy work environment. Employees should not experience any damaging health effects from exposure or possible exposure to pathogens. In some professions, due to the nature of the work, employees may be at increased risk of coming into contact with disease-causing micro-organisms. In order to gain an impression of the type and number of infectious diseases that may be contracted at or during work, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) makes an analysis of the work-related infectious diseases reported for each year. Such an analysis is commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ). High-risk work environment In 2011 there were 337 notifications registered in the two premier registration systems for work-related infectious diseases: the registration system of the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB) and the CIb registration system Osiris in which notifiable infectious diseases are registered in accordance with the Public Health Act [Wet Publieke Gezondheid, Wpg]. The risk of contracting an infectious disease whilst at work was found to be highest in the sectors of healthcare, education and agriculture. It is expected that nowhere near all infectious diseases contracted in the work environment have been recorded in the registration systems. In spite of this, the registrations do serve as a useful pointer. The type and number of reported infectious diseases for 2011 largely correspond with those reported in previous years. In 2011 the work-related infectious diseases reported by laboratories and the Municipal Public Health Services (GGD) to the Osiris register affected 193 employees. These reports were mainly for whooping cough, legionella, mumps and malaria. Occupational physicians reported 141 employees with work-related infectious diseases to the NCvB register. These reports were mainly for intestinal infections, skin infections and tuberculosis (including infection with tuberculosis bacteria whereby no symptoms arose). More insight needed into work-related infectious diseases Further investigation of the higher risk sectors is necessary if we are to acquire better insight into the prevalence of the various types of infectious diseases in the high-risk sectors. Armed with such information, employees and employers alike will be better able to pinpoint possible exposure situations and transmission routes, and take effective preventive measures.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent33 p
dc.format.extent664 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 205555003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555003.pdf
dc.subjectWerknemersnl
dc.subjectinfectieziektennl
dc.subjectwerknl
dc.subjectarbeidsomstandighedennl
dc.subjectbiologische agentianl
dc.subjectOsirisnl
dc.subjectNCvBnl
dc.subjectsurveillancenl
dc.subjectarbonl
dc.subjectEmployeesen
dc.subjectinfectious diseaseen
dc.subjectworken
dc.subjectworking conditionsen
dc.subjectbiological agentsen
dc.subjectOsirisen
dc.subjectNCvBen
dc.subjectsurveillanceen
dc.subjecthealth & safetyen
dc.titleSurveillance of work-related infectious diseases : Analysis 2011en
dc.title.alternativeSurveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse 2011nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLCI
dc.date.updated2013-06-19T11:36:17Z
dc.contributor.divisioncib
refterms.dateFOA2018-12-13T11:56:18Z
html.description.abstractDit rapport is de Engelse vertaling van 205555002<br> <br>Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond hun werk kunnen uitoefenen en dus geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden door (mogelijke) blootstelling aan ziekteverwekkers. In bepaalde beroepen kunnen werknemers door de aard van hun werkzaamheden een verhoogde kans hebben om met ziekteverwekkende organismen in contact te komen. Om een beeld te krijgen van de infectieziekten die werknemers tijdens het werk kunnen oplopen (type en aantal), analyseert het RIVM jaarlijks het aantal gemelde arbeidsgerelateerde infectieziekten. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).<br> <br>Risicovolle werkomgeving<br>In 2011 zijn 337 meldingen geregistreerd in de twee belangrijkste registratiesystemen van arbeidsgerelateerde infectieziekten: het registratiesysteem van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het CIb-registratiesysteem Osiris waarin volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) meldingsplichtige infectieziekten worden geregistreerd. De kans om tijdens het werk infectieziekten op te lopen blijkt het hoogst in de gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector. Naar verwachting worden in de registratiesystemen lang niet alle infectieziekten gemeld die zijn opgelopen in de werkomgeving. Desondanks hebben de meldingen een signaalfunctie.<br> <br>De gemelde infectieziekten komen in grote lijnen overeen met de registraties van de afgelopen jaren. In 2011 hebben laboratoria en GGD'en 193 werknemers met arbeidsgerelateerde infectieziekten geregistreerd in Osiris. Het gaat daarbij vooral om kinkhoest, legionella, bof en malaria. Bedrijfsartsen hebben 141 werknemers met infectieziekten gerelateerd aan het werk gemeld bij het NCvB. Het betreft voornamelijk darminfecties, huidinfecties en tuberculose (inclusief besmettingen met tuberculosebacteriën zonder ziekteverschijnselen).<br> <br>Meer inzicht nodig op arbeidsgerelateerde infectieziekten<br>Om meer zicht te krijgen op de mate waarin uiteenlopende typen infectieziekten voorkomen, is nader onderzoek in de risicovolle sectoren nodig. Werknemers en werkgevers kunnen met deze informatie zicht krijgen op mogelijke blootstellingsmomenten en transmissieroutes, waardoor zij preventieve maatregelen kunnen nemen.<br>
html.description.abstractIn the Netherlands, employers have to ensure that their employees can carry out their working tasks in a safe and healthy work environment. Employees should not experience any damaging health effects from exposure or possible exposure to pathogens. In some professions, due to the nature of the work, employees may be at increased risk of coming into contact with disease-causing micro-organisms. In order to gain an impression of the type and number of infectious diseases that may be contracted at or during work, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) makes an analysis of the work-related infectious diseases reported for each year. Such an analysis is commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ).<br> <br>High-risk work environment<br>In 2011 there were 337 notifications registered in the two premier registration systems for work-related infectious diseases: the registration system of the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB) and the CIb registration system Osiris in which notifiable infectious diseases are registered in accordance with the Public Health Act [Wet Publieke Gezondheid, Wpg]. The risk of contracting an infectious disease whilst at work was found to be highest in the sectors of healthcare, education and agriculture. It is expected that nowhere near all infectious diseases contracted in the work environment have been recorded in the registration systems. In spite of this, the registrations do serve as a useful pointer.<br> <br>The type and number of reported infectious diseases for 2011 largely correspond with those reported in previous years. In 2011 the work-related infectious diseases reported by laboratories and the Municipal Public Health Services (GGD) to the Osiris register affected 193 employees. These reports were mainly for whooping cough, legionella, mumps and malaria. Occupational physicians reported 141 employees with work-related infectious diseases to the NCvB register. These reports were mainly for intestinal infections, skin infections and tuberculosis (including infection with tuberculosis bacteria whereby no symptoms arose).<br> <br>More insight needed into work-related infectious diseases<br>Further investigation of the higher risk sectors is necessary if we are to acquire better insight into the prevalence of the various types of infectious diseases in the high-risk sectors. Armed with such information, employees and employers alike will be better able to pinpoint possible exposure situations and transmission routes, and take effective preventive measures.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
205555003.pdf
Size:
663.4Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record