Show simple item record

dc.contributor.authorEsveld MI
dc.contributor.authorvan Pelt W
dc.contributor.authorvan Leeuwen WJ
dc.contributor.authorBanffer JRJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:15:11
dc.date.issued1996-06-30
dc.identifier968902002
dc.description.abstractVoor planning m.b.t. bestrijding van infectieziekten moeten overheid en betrokken instanties keuzen maken over de ontwikkeling en implementatie van beheersprogramma's en epidemiologisch en diagnostisch onderzoek. Surveillance is hiertoe een onmisbare ondersteuning. Door het LSI-project wordt landelijk laboratoriumsurveillance van bacteriele infecties via een netwerk van Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid (STL) gerealiseerd. De streeklaboratoria omvatten naar schatting 55% van de Nederlandse populatie, verspreid over vrijwel alle provincies. Alle eerste isolaten bij de mens van Salmonella, Bordetella, Legionella, Shigella, Listeria, Yersinia, Streptococcus pyogenes (zowel invasief als oppervlakkig) en invasieve Haemophilus influenzae worden door middel van meldingsformulieren gerapporteerd. Middels een weekformulier wordt het totaal aantal onderzochte faecesmonsters per week geregistreerd. Ook een weekoptelling van de isolaten en een weektotaal van Campylobacter. Salmonella-, Bordetella-, en Streptococcus pyogenes-isolaten dienen opgestuurd te worden naar het Laboratorium voor Infectieziektenscreening en Diagnostiek (RIVM) voor serotypering en faagtypering. Haemophilus influenzae-stammen worden getypeerd door het Referentielaboratorium voor Bacteriele Meningitis. Naast inzicht in trends en voorkomen van enkele bacteriele infecties in Nederland, verschaft het LSI-project inzicht in technische en organisatorische aspecten van landelijke surveillance. In dit rapport wordt zeven jaar registratie beschreven: de periode 1989 tot en met 1995.<br>
dc.description.abstractTo make rational decisions about priorities in the control of infectious diseases, a quantitative basis is necessary. Therefore, the Department of Infectious Diseases Epidemiology of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) has started in 1987 a sentinel based laboratory surveillance on bacterial pathogens. Sixteen out of seventeen Dutch public health laboratories participate in the system. Each first isolate of Salmonella, Shigella, Bordetella, Yersinia, Listeria, Legionella, invasive Haemophilus influenzae and Streptoccus pyogenes must be reported by a form on which some basic information on the patient is collected. Weekly, the laboratories also report totals of reported pathogens including Campylobacter, and the total number of examined faeces samples, to check the completeness of reporting and to obtain information on the denominator. Salmonella, Bordetella and Streptococcus pyogenes isolates should be sent to the Laboratory of Bacteriology (RIVM) for serotyping and phage typing. Haemophilus influenza isolates should be sent to the Reference Laboratory on Bacterial Meningitis. Besides monitoring of bacterial infections in the Netherlands, this project gives a better view on the technical and management aspects of national surveillance. This report describes the results of 7 years registration, in the period 1989 until 1995.<br>
dc.description.sponsorshipIGZ
dc.format.extent59 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 968902002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/968902002.html
dc.subject02nl
dc.subjectbacterial infectionsen
dc.subjectdisease registrationen
dc.subjectpopulation surveillanceen
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectserotypingen
dc.subjectbacteriophage typingen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLaboratorium Surveillance Infectieziekten - 1989-1995nl
dc.title.alternativeSentinel based Laboratory Surveillance on bacterial pathogens, 1989-1995en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIE
dc.contributor.departmentLIS
dc.date.updated2017-02-20T06:15:11Z
html.description.abstractVoor planning m.b.t. bestrijding van infectieziekten moeten overheid en betrokken instanties keuzen maken over de ontwikkeling en implementatie van beheersprogramma&apos;s en epidemiologisch en diagnostisch onderzoek. Surveillance is hiertoe een onmisbare ondersteuning. Door het LSI-project wordt landelijk laboratoriumsurveillance van bacteriele infecties via een netwerk van Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid (STL) gerealiseerd. De streeklaboratoria omvatten naar schatting 55% van de Nederlandse populatie, verspreid over vrijwel alle provincies. Alle eerste isolaten bij de mens van Salmonella, Bordetella, Legionella, Shigella, Listeria, Yersinia, Streptococcus pyogenes (zowel invasief als oppervlakkig) en invasieve Haemophilus influenzae worden door middel van meldingsformulieren gerapporteerd. Middels een weekformulier wordt het totaal aantal onderzochte faecesmonsters per week geregistreerd. Ook een weekoptelling van de isolaten en een weektotaal van Campylobacter. Salmonella-, Bordetella-, en Streptococcus pyogenes-isolaten dienen opgestuurd te worden naar het Laboratorium voor Infectieziektenscreening en Diagnostiek (RIVM) voor serotypering en faagtypering. Haemophilus influenzae-stammen worden getypeerd door het Referentielaboratorium voor Bacteriele Meningitis. Naast inzicht in trends en voorkomen van enkele bacteriele infecties in Nederland, verschaft het LSI-project inzicht in technische en organisatorische aspecten van landelijke surveillance. In dit rapport wordt zeven jaar registratie beschreven: de periode 1989 tot en met 1995.&lt;br&gt;
html.description.abstractTo make rational decisions about priorities in the control of infectious diseases, a quantitative basis is necessary. Therefore, the Department of Infectious Diseases Epidemiology of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) has started in 1987 a sentinel based laboratory surveillance on bacterial pathogens. Sixteen out of seventeen Dutch public health laboratories participate in the system. Each first isolate of Salmonella, Shigella, Bordetella, Yersinia, Listeria, Legionella, invasive Haemophilus influenzae and Streptoccus pyogenes must be reported by a form on which some basic information on the patient is collected. Weekly, the laboratories also report totals of reported pathogens including Campylobacter, and the total number of examined faeces samples, to check the completeness of reporting and to obtain information on the denominator. Salmonella, Bordetella and Streptococcus pyogenes isolates should be sent to the Laboratory of Bacteriology (RIVM) for serotyping and phage typing. Haemophilus influenza isolates should be sent to the Reference Laboratory on Bacterial Meningitis. Besides monitoring of bacterial infections in the Netherlands, this project gives a better view on the technical and management aspects of national surveillance. This report describes the results of 7 years registration, in the period 1989 until 1995.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record