Show simple item record

dc.contributor.authorBreure AM
dc.contributor.authorBogte JJ
dc.contributor.authorWalpot JI
dc.contributor.authorvan Andel JG
dc.date.accessioned2017-02-20T07:52:49
dc.date.issued1989-01-31
dc.identifier738517004
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een overzicht gegeven betreffende de mogelijkheden die er zijn om micro-organismen toe te passen voor de verwildering van prioritaire stoffen in afvalstromen (afvalstoffen genoemd in het "Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1987-1991") in het milieu en de toepassing van biotechnologische technieken om vervuiling met dergelijke stoffen tegen te gaan. Er wordt een kort overzicht gegeven van de kenmerken van micro-organismen die van belang zijn voor biodegradatie van milieu-vreemde verbindingen. Vervolgens wordt in het kort aangegeven van welke prioritaire stoffen bekend is dat zij door micro-organismen kunnen worden afgebroken. In het volgende hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de herkomst van de verontreinigende stoffen. Daarna volgt een overzicht van de zuiveringsprocessen waarbij micro-organismen worden toegepast. Tenslotte wordt een indicatie gegeven van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd, om op grote schaal tot toepassing van biotechnologische reinigingsmethoden over te gaan voor de verwijdering van deze stoffen.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/A
dc.format.extent93 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738517004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738517004.html
dc.subjectbiodegradatienl
dc.subjectprioritaire afvalstoffennl
dc.subjectzuiveringstechniekennl
dc.titleBiodegradatie xenobiotica IV. Inventarisatie van de mogelijkheden tot biologische afbraak van prioritaire organische stoffen in afvalstromennl
dc.title.alternativeBiodegradation xenobiotics IV. Inventarisation of the possibilities of biological degradation of priority organic pollutants in waste streamsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:52:50Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt een overzicht gegeven betreffende de mogelijkheden die er zijn om micro-organismen toe te passen voor de verwildering van prioritaire stoffen in afvalstromen (afvalstoffen genoemd in het &quot;Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1987-1991&quot;) in het milieu en de toepassing van biotechnologische technieken om vervuiling met dergelijke stoffen tegen te gaan. Er wordt een kort overzicht gegeven van de kenmerken van micro-organismen die van belang zijn voor biodegradatie van milieu-vreemde verbindingen. Vervolgens wordt in het kort aangegeven van welke prioritaire stoffen bekend is dat zij door micro-organismen kunnen worden afgebroken. In het volgende hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de herkomst van de verontreinigende stoffen. Daarna volgt een overzicht van de zuiveringsprocessen waarbij micro-organismen worden toegepast. Tenslotte wordt een indicatie gegeven van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd, om op grote schaal tot toepassing van biotechnologische reinigingsmethoden over te gaan voor de verwijdering van deze stoffen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record